Nr. 05/1993 – Skal det være flere i gruppen?

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?

 

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

VI VENTER TIL JANUAR 94 MED Å TA FLERE INN I GRUPPEN.

 

09.JANUAR 1994 – møte nr. 9

Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

23.JANUAR 1994 – møte nr. 10

Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.

De som skal være medlemmer må bo i Bærum.

 

06.MARS 1994 – møte nr. 13

Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til.

 

20.MARS 1994 – møte nr. 14

Rene har snakket med noen på jobben sin,

Men ingen som hadde tid eller lyst.

Steingrim vet ikke om noen

 

Vedtak: Rene foreslår Willy Berntsen

Lars Ole sjekker med ham.

print