Nr.05/2016 – Politikerstafett 2016

15.mars 2016 – møte nr. 440
Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær
med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.

Vi har bedt Emma arbeidssenter lage en ny pinne til oss.
Sjekker i dag om den er ferdig.

Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars.
29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har fått pinnen
og skrevet Politiker-stafetten 2015/2016 på pinnen.

Cecilie ber ordføreren utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.
Første mulige møte er 26. april.
Besøket tar fra 1,5 timer til hele dagen (kl. 9-15).

Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars kl. 11.00.
5.april 2016 – møte nr. 442
Cecilie har truffet ordføreren og gitt fra seg pinnen.

Ordføreren har sagt ja til å utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.

Vedtak: Vi venter på svar fra ordføreren
om hvilken politiker som kommer og når.
26.april 2016 – møte nr. 443
Vedtak: Intet spesielt

print