Nr. 06/2016 Tema-kvelder om mobbing

13.september 2016 – møte nr. 448

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

08.november 2016 – møte nr. 450
Britta har begynt å skrive en rapport fra konferansen
og fra tema-kveldene.
Rapporten skal være lettlest.
Hun lurer på om vi kan sjekke at rapporten er lettlest.

Vedtak: Vi sjekker gjerne rapporten når den er ferdig.

print