Nr. 07/1993 – Avisutklipp

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

03.OKTOBER 1993 – møte nr. 3

VI FANT UT HVILKE ORD DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ.

SNAKKET LITT OM HVA ORDENE BETYR.

VI BLE IKKE HELT FERDIG.

FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

 

24.OKTOBER 1993 – møte nr. 4

VI HAR NÅ STREKET UNDER

ALLE VANSKELIGE ORD.

GRUPPEN ØNSKER Å LAGE ET LETTLESTFORSLAG.

VI SENDER FORSLAGET TIL «BÆRINGEN»

NÅR DET ER FERDIG.

VI TAR SAKEN OPP PÅ HYTTETUREN.

print