Nr. 07/2016 – Frivillighet i Bærum

16.august 2016 – møte nr. 446
Vi har fått en forespørsel fra en gruppe i kommunen
som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten
og aktivitetstilbudet.

De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.

Vi har snakket litt om hva frivillighet er
og har lyst til å høre hva denne gruppen har tenkt på.

Vedtak: Vi har invitert de til å komme til oss 8. november.

30.august 2016 – møte nr. 447
Vi har invitert gruppen som jobber med dette
til å komme til oss 8. november.

Vedtak: Vi har ikke hørt noe mer
fra de som kontaktet oss for 14 dager siden.
13.september 2016 – møte nr. 448
Anne Austveg og Harald Waugh kommer 8. november kl. 12-13.

De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

Vedtak: Fortsetter saken 8. november.
08.november 2016 – møte nr. 450
Anne Austveg og Harald Waugh kom på besøk
for å snakke om frivillighet.
Harald jobber med kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg.
Anne jobber som avdelingsleder på Asklia.

Vi så på video fra Danmark
hvor Finn med utviklingshemming
er besøksvenn for Fredrik
som bor på et eldresenter.

Vi så også på bilder fra aktivitets-dagen
med Abbvie på Emma Hjorth.
Det var et arrangement som mange satte stor pris på.

Det har vært jobbet lite med frivillighet i
miljøarbeidertjenesten.
Aktivitetsdag, besøksvenn og andre opplegg.
Hvor andre kan hjelpe utviklingshemmede,
hvor utviklingshemmede kan hjelpe andre
og hvor utviklingshemmede kan hjelpe hverandre.

Hvorfor gjør vi det?
Slik at man kan ha vennskapsforhold,
være aktiv medborger
og bidrar til samfunnet.

Hva finnes i dag?
Har forsøkt med besøkshund,
Lions kjører buss til Vivil, juletrefest og Rigmortur.
REGA har Bistro hvor utviklingshemmede
hjelper utviklingshemmede.
På et av aktivitetssentrene
er det to frivillige som bidrar i det daglige.

Det er ønske om å prøve ut forskjellige ting.

Kanskje lage en spørreundersøkelse
om hvilke behov man har
og hva man kan tenke seg å bidra med.

Bidra i forhold til Demens-landsbyen.

Regler for hvordan frivillige skal jobbe
og hvordan man skal ta i mot frivillige.

Lage en tema-kveld
eller ha det som en sak for brukerrådene.
De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

Vedtak: Vi tar opp dette på neste SAR-møte 6. desember.

22.november 2016 – møte nr. 451

Vedtak: I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

print