SAR 07/2016 – Frivillighet i Bærum

20. november 2018

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.
Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming
hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

Vedtak: Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.

 

12. februar 2019

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.

Vedtak:  Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

print

Legg igjen en kommentar