Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:   Alle leser igjennom den lettleste rapporten fra Helsetilsynet.
Sett merke i teksten der det er setninger eller ord du ikke forstår.
Fortsetter saken på neste møte.

print