Nr. 08/1993 – Video om hvem vi er

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

 

03.OKTOBER 1993 – møte nr. 3

VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

 

24.OKTOBER 1993 – møte nr. 4

TEKST: RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM.

 

FORTELLE AT GRUPPEN ER NYSTARTET.

FORTELLE HVA VI GJØR.

ALLE FORTELLER LITT OM SEG SELV,

JOBB OG FRITID

 

FILME LITT FRA ET MØTE.

FILME LITT FRA KULTURKONFERANSEN I ASKER.

FILME FRA HYTTETUREN.

GJØRE OPPTAK AV MEDLEMMENE PÅ HYTTETUREN.

 

 

 

31.OKTOBER 1993 – møte nr. 5

Vi har filmet fra kulturfestivalen i asker.

 

28.NOVEMBER 1993 – møte nr. 7

Saken ble utsatt

print