SAR-Samarbeidsrådet

924e149af069b8ea323a809fbb1171d4_XL

 

Om SAR- Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune

SAR – Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune ble opprettet etter Bærums-konferansen i 2006 på konferansen kom det frem et behov for en felles møteplass mellom brukerrådene for bolig, arbeid, fritid og RGB.

RGB tok ansvar og samlet alle brukerrådene på områdene hjem, arbeid og fritid til et felles samarbeidsråd.

 

Hvorfor møtes vi?
Viktig å fortelle andre om hva vi jobber med.
Viktig å vite hva andre jobber med.
Kanskje jobber vi med samme sak?

Nå møtes representanter fra de forskjellige brukerrådene 4 ganger i året, samt til RGBs sommeravslutning med grilling i juni hvert år.

RGB sørger for å sende ut saksliste 1 måned i forkant av møtet, slik at alle de andre brukerrådene kan få gjennomført møter og tatt stilling til de sakene som står på sakslisten for SAR-møtet.

 

Hvilke oppgaver jobber vi med?
Saker som opptar flere utviklingshemmede og flere av rådene – ”Sammen er vi sterke”

Invitere politikere til samarbeid om politiske saker.
Invitere kommunens administrasjon til samarbeid.