Nyhet 7. april 2015

58b053c805beeea9e04dde1724076741_L

Dette er siste møte studentene er med på før de skal skrive oppgaven sin.

Det har vært hyggelig å bli kjent med begge to og de har vært til god hjelp for oss.

Vi kommer til å treffe de igjen, fordi de skal følge opp brukerundersøkelsen som starter i mai.

Nyhet 24. mars 2015

 

Vi  hadde besøk av tre representanter fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet skal be alle landets Fylkesmenn om å besøke noen kommuner neste år og spørre de om de tjenestene de gir til utviklingshemmede.

De var på besøk for å høre hva vi tenker om de helse- og omsorgstjenestene som kommunene gir til oss som brukere.

Vi snakket om støtte-kontakt, tvang og makt, BPA, verge, selvbestemmelse, IP og brukerråd.

Saken heter 03/15 Nasjonalt tilsyn