Skandinavisk samarbeid 23. april 2014

ec9e5d4418cddeb916f54861fa51abb5_XL

Vi var samlet til seminar tirsdag 22. og onsdag 23. april. 4 representanter fra RiksGrunde i Sverige, 2 fra ULF i Danmark, 3 fra BroBygger-Ligaen, 1 fra BKA-rådet og 6 fra RGB. På seminaret snakket vi om hvordan utviklingshemmede har det i de forskjellige landene på viktige livs-områder som bolig, hjem og fritid.
Vi lært om hva som var likt og hva som var forskjellig.

Nyhet 8. april 2014

5483e331a9bace540b3a2478fc014e25_XL

Forberedelse seminar
Da er programmet for seminaret med ULF og RiksGrunden klart.
Steinar har jobbet med våre svar på spørsmålene på områdene hjem,
arbeid og fritid / ferie.08