Nyhet – 16. juni 2011

Bæringen om valg-brosjyre

I siste nummer av kommunens informasjonsavis Bæringen er det en artikkel om SARs arbeid med valg-brosjyren.
Arbeidet med brosjyren fortsettere gjennom sommeren og i midten av august skal brosjyren være ferdig.

Nyhet – 24. mai 2011

94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_XL

Temakveld om ny vergemålslov

Vi deltok som observatører på en to timers forelesning og den nye loven.
Det var overformynder Traheim i Bærum som holdt foredraget.
Det var mange spørsmål fra deltakerne.

Nyhet – 12. april 2011

ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL

SOR-konferanse

Torsdag 31. mars og 1. april deltok vi på SOR-konferansen
«En ny hverdag – HVPU-reformen etter 20 år».
På konferansen presenterte SAR alle brukerrådenes arbeid og svarte på spørsmål fra salen.
Fra brukeråd for arbeid (BKA-rådet) deltok Martin Sletten Eriksen og Trond Lauten,
fra brukeråd i bolig deltok Cecilie Dahl og Gry Lillian Nilsen,
fra Rådgivningsgruppen deltok John-Harald Wangen og Erik Songstad.
Det var 660 deltakere på konferansen.  Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.