Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 278 resultater
Side 1 av 14
 







Nr. 12/2017 – Forelesning for studenter

Forelesning for studenter.


Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

Brukerråd for eldre.



Nr. 09/2017 – Temakveld: Sjef i eget hus

Temakveld om å være sjef i eget hus.


Nr. 08/2017 – Valg-deltagelse ved Stortings-valget

Brukerundersøkelse om valgdeltagelse.


Nr. 07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

Jobbet med å gjøre brosjyren om Brobyggerprosjektet lettlest.


Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

Flere i gruppen tok opp dette med flytting mot eget ønske. Bente Moe Eriksen fra administrasjonen kom for å informere. Saken ble tatt opp på SAR-møtet 9.mai. Sammen med Lars Ole skal de komme med forslag til hvordan gruppen kan jobbe videre med saken.


Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

Foredrag i Skedsmo. Cecilie, Gro og Karoline stilte opp denne gang.


Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

Høring om behovet for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger i perioden 2017-2036.


Nr.03/2017 – Seniorkurs med Aldring og helse

Samarbeid med Aldring og helse om å lage et seniorkurs for mennesker med utviklingshemning.



Nr. 10/2016 Forberede SAR-fest

Planlegge SAR-fest.