Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 279 resultater
Side 11 av 14
 

Nr. 06/1998 – Tema-kveld

Dette var den andre Tema-Kvelden hvor RGB i samarbeid med KLUBBEN, arrangerer noe for andre utviklingshemmede. Temaet var KLUBBENs historie og det ble vist video fra perioden 1987-1990.


Nr. 05/1998 – Verne-pleier-student i praksis

Vi har hatt en verne-pleierstudent i praksis i gruppen. Dette var en spennende erfaring.


Nr. 05/1998 – Data og internett

Spørsmål om hvordan gruppen kan nå ut på internett.


Nr. 04/1998 – Tema-treff

Forslag til temaer til tema-treff.


Nr. 03/1998 – Verdens-kongress i Nederland

Hvert fjerde år samles utviklingshemmede fra hele verden til kongress.Flere av gruppens medlemmer ønsker å reise på kongressen og treffe andre utviklingshemmede.


Nr. 05/1998 – Tema-kveld II

Forberedelser og oppsummering før og etter temakveld.


Nr. 02/1998 – Samarbeid om kultur-opplevelser

Kultursjefen ønsker innspill til hvordan tilrettelegge for kulturtilbud for utviklingshemmede samt bistå med gjennomføring av lunsj-teater.


Nr. 01/1998 – Museum på Emma Hjorth

Vi har hatt befaring på Emma Hjorth museum og vurdert tilgjengeligheten. Vi tok utgangspunkt i en del av utstillingen og kom med forslag til en lettlest versjon. Denne teksten jobbet vi med over flere møter.


Nr. 11/1997 – Bibliotek-planen for 1998-2003

En av oss har levert papirene til lederne i lese-gruppen. De skal snakke om det og gi tilbake-melding til oss.


Nr. 10/1997 – Presentasjon av gruppens arbeid

Vi ønsker å fortelle andre utviklingshemmede om vårt arbeid i RGB.


Nr. 09/1997 – Sandvika og Bekkestua buss- og tog/trikk-terminal

Vi har vært på befaring og sett på tilgjengeligheten. Det er skrevet en kort rapport fra befaringene, men den er ikke sendt videre i systemet.


Nr. 08/1997 – Løkkeåsveien 2

Denne saken har utgangspunkt i sak  10/95.  

Hvem skal ha styrings-retten  i Løkkeåsveien.


Nr. 07/1997 – RGB som prosjekt

Hvordan skal gruppen jobbe, hvilke målsetninger og hvordan de evalueres.


Nr. 07/1997 – Ansvarsområder

Vi har alle egne ansvarsområder som vi følger opp.Vi har snakket om hvordan vi skal følge opp vårt område
og hvilken bistand vi trenger fra tilretteleggeren.


Nr. 05/1997 – Stortings-valget 1997

Vi har befart 3 valg-lokaler og gitt tilbake-melding til valg-styret om hva vi mener. Sammen med rådgivningsgruppen i Asker besøkte vi valg-bodene på Karl Johan og spurte om de politiske partiene hadde lett lest valg-program.


Nr. 04/1997 – Ledsager-bevis

Vi har sett på forslaget som skal politisk behandles.


Nr. 03/1997 – Miljø-vennlig hus-holdning

Vi har sett på informasjonen som ble delt ut til kommunens innbyggere.


Nr. 02/1997 – Arbeids-gruppe / REGA

En av oss, med hovedansvar i forhold til saker på Emma Hjorths hjem, har deltatt på idedugnad og har samarbeidet med Emma Hjorths Venner om denne saken.


Nr. 01/1997 – NFPUs internasjonale konferanse 1997

Vi søkte om penger fra forskjellige steder for å dekke deltageravgiften på konferansen, men vi fikk ikke noen støtte.


Nr. 12/1996 – Navne-valg og logo

Gruppen har fått spørsmål om innspill til navnevalg og logo fra Brukerrådet.