Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 273 resultater
Side 13 av 14
 

Nr. 14/1994 – Kulturkonferansen 94

Fire av oss var med på hele eller deler av konferansen.


Nr. 13/1994 – Folkeavstemning om EU

Vi hadde ikke nok tid til å forberede saken og den ble derfor strøket.


Nr. 12/1994 – Åpning av Klubben

Vi forberedte en tale som skulle holdes under åpningen av Løkkeåsveien. Beklageligvis ble det ble ikke tid i programmet for dette.


Nr. 11/1994 – Vennetreff i Asker

Treff med rådgivningsgruppen fra Asker.


Nr. 10/1994 – Kunne svare for seg

Når en av oss skal forklarer en sak, er det viktig at alle forstår det som blir forklart.


Nr. 09/1994 Epilepsi

Saken startet med at en av oss ville fortelle de andre om epilepsi. Det er nå igang et samarbeid med brukerrådet i Løkkeåsveien for å arrangere et kurs om epilepsi for alle medlemmene.


Nr. 08/1994 – Møteleder

Vi bestemte at vi skifter på å være møteleder. Den som er møteleder kommer kl. 17.00 og forbereder møtet.


Nr. 07/1994 – Stand på interfestival på Emma Hjorts hjem lørdag 11.juni

Vi hadde en stand på festivalen hvor vi fortalte litt om hvilke saker vi arbeider med. To av oss fortalte kort om RGB fra scenen.


Nr. 06/1994 – Kurs i presentasjons-teknikk og orienteringsdag

Ett av medlemmene i gruppen var på kurs i presentasjons-teknikk i Asker.


Nr. 05/1994 – Fritid for alle

Ny gjennomgang av kalenderen. Kommentarer sendt til ansvarlig for kalenderen.


Nr. 04/1994 – Andre samarbeidspartnere

Det er viktig å samarbeide med andre grupper som jobber med tilsvarende saker.


Nr. 03/1994 – Tilrettelegging av Sandvika buss – og togstasjon

Vi har hatt befaring på Sandvika tog/buss-stasjon. De viktigste punktene vi har å si noe på er sendt til kommunens veivesen.


Nr. 02/1994 – Hovedutvalgsmøte 27. januar

Vi har vært på to hovedutvalgsmøter i KKF (Kultur, kirke og fritid). Vår sekretæren følger med på hvilke saker om kommer opp i hovedutvalgs-møtene.


Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

Tilrettelegging av Sandvika postkontor startet som et samarbeids-prosjekt med Rådgivningsgruppen i Asker. Vi besøkte postkontoret i Sandvika og laget liste over mulige forbedringer.


Nr. 19/1993 – Rådhusposten

Forslag fra en av oss om å bli intervjuet av Rådhusposten. Intervjuet ble foretatt før sommeren 1994.


Nr. 18/1993 – Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994 – 1997

Vi har sett på deler av handlingsplanen. Vi venter på at det skal komme en lettlest-utgave av planen.


Nr. 17/1993 – «Punktnytt»

De av oss som ønsket det, har fått «Punktnytt» i posten. Punktnytt er et nyhets-blad med storskrift som kommer ut hver dag.


Nr. 16/1993 – Intervju av rådgivningsgruppen

Vi har laget svar til spørsmål som skal brukes når videogruppen i KLUBBEN skal intervjue en av oss.


Nr. 15/1993 – Tilrettelegging av Sandvika

Vi har kommet med innspill til første utkast til tilgjengelighets-mal.


Nr. 14/1993 – Informasjon på Klubben

Vi laget informasjon om oss som ble brukt på KLUBBENs Skuifest.