Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 282 resultater
Side 14 av 15
 

Nr. 03/1994 – Tilrettelegging av Sandvika buss – og togstasjon

Vi har hatt befaring på Sandvika tog/buss-stasjon. De viktigste punktene vi har å si noe på er sendt til kommunens veivesen.


Nr. 02/1994 – Hovedutvalgsmøte 27. januar

Vi har vært på to hovedutvalgsmøter i KKF (Kultur, kirke og fritid). Vår sekretæren følger med på hvilke saker om kommer opp i hovedutvalgs-møtene.


Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

Tilrettelegging av Sandvika postkontor startet som et samarbeids-prosjekt med Rådgivningsgruppen i Asker. Vi besøkte postkontoret i Sandvika og laget liste over mulige forbedringer.


Nr. 19/1993 – Rådhusposten

Forslag fra en av oss om å bli intervjuet av Rådhusposten. Intervjuet ble foretatt før sommeren 1994.


Nr. 18/1993 – Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994 – 1997

Vi har sett på deler av handlingsplanen. Vi venter på at det skal komme en lettlest-utgave av planen.


Nr. 17/1993 – «Punktnytt»

De av oss som ønsket det, har fått «Punktnytt» i posten. Punktnytt er et nyhets-blad med storskrift som kommer ut hver dag.


Nr. 16/1993 – Intervju av rådgivningsgruppen

Vi har laget svar til spørsmål som skal brukes når videogruppen i KLUBBEN skal intervjue en av oss.


Nr. 15/1993 – Tilrettelegging av Sandvika

Vi har kommet med innspill til første utkast til tilgjengelighets-mal.


Nr. 14/1993 – Informasjon på Klubben

Vi laget informasjon om oss som ble brukt på KLUBBENs Skuifest.


Nr. 13/1993 – Saker som medlemmene i gruppen er opptatt av

Alle har saker som de er spesielt opptatt av. Vi følger opp saken og jobber også med den på egenhånd.


Nr. 12/1993 – Emma Hjorth (EHH)

Et av medlemmene i gruppen er spesielt opptatt av fremtiden til EHH og har det som sitt hovedområde (13/93).


Nr. 11/1993 – Hyttetur

Vi forsøkte flere ganger å finne en helg som passet for alle sammen.


Nr. 10/1993 – «Fritid i Bærum»

Kommentert kalenderen og sendt tilbakemelding til ansvarlig for kalenderen.


Nr. 09/1993 – Kultur-konferanse i Asker

Rådgivningsgruppen i Asker arrangerer Kulturkonferanse med deltakere fra både Norge, Sverige og Danmark.


Nr. 08/1993 – Video om hvem vi er

Vi ønsker å lage en video om gruppen. Vi ble enige om at opptakene skal utsettes til den planlagte hytteturen (11/93).


Nr. 07/1993 – Avisutklipp

Vi så på en artikkel i Bæringen om «Tilgjengelighet i Sandvika». De fleste av oss hadde store problemer med å forstå over halvparten av ordene i avis-utklippet.


Nr. 06/1993 – Møteregler

Vi laget regler for hvordan vi skal oppføre oss på møtene.


Nr. 05/1993 – Skal det være flere i gruppen?

Vi ønsker flere medlemmer velkommen, men vi venter til januar 2004 med å spørre flere.


Nr. 04/1993 – Hvor lenge skal vi holde på utover kvelden?

Alle var enige om at vi skal starte møtene kl. 18.00 og slutte kl. 21.00.


Nr. 03/1993 – Snakke til telefonsvarer

Fordi sekretæren har en telefonsvarer og ønsker beskjed hvis det er noen av oss som ikke kan komme på møte, øvde vi på å legge igjen beskjed på hans telefon-svarer.