Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 273 resultater
Side 14 av 14
 

Nr. 13/1993 – Saker som medlemmene i gruppen er opptatt av

Alle har saker som de er spesielt opptatt av. Vi følger opp saken og jobber også med den på egenhånd.


Nr. 12/1993 – Emma Hjorth (EHH)

Et av medlemmene i gruppen er spesielt opptatt av fremtiden til EHH og har det som sitt hovedområde (13/93).


Nr. 11/1993 – Hyttetur

Vi forsøkte flere ganger å finne en helg som passet for alle sammen.


Nr. 10/1993 – «Fritid i Bærum»

Kommentert kalenderen og sendt tilbakemelding til ansvarlig for kalenderen.


Nr. 09/1993 – Kultur-konferanse i Asker

Rådgivningsgruppen i Asker arrangerer Kulturkonferanse med deltakere fra både Norge, Sverige og Danmark.


Nr. 08/1993 – Video om hvem vi er

Vi ønsker å lage en video om gruppen. Vi ble enige om at opptakene skal utsettes til den planlagte hytteturen (11/93).


Nr. 07/1993 – Avisutklipp

Vi så på en artikkel i Bæringen om «Tilgjengelighet i Sandvika». De fleste av oss hadde store problemer med å forstå over halvparten av ordene i avis-utklippet.


Nr. 06/1993 – Møteregler

Vi laget regler for hvordan vi skal oppføre oss på møtene.


Nr. 05/1993 – Skal det være flere i gruppen?

Vi ønsker flere medlemmer velkommen, men vi venter til januar 2004 med å spørre flere.


Nr. 04/1993 – Hvor lenge skal vi holde på utover kvelden?

Alle var enige om at vi skal starte møtene kl. 18.00 og slutte kl. 21.00.


Nr. 03/1993 – Snakke til telefonsvarer

Fordi sekretæren har en telefonsvarer og ønsker beskjed hvis det er noen av oss som ikke kan komme på møte, øvde vi på å legge igjen beskjed på hans telefon-svarer.


Nr. 02/1993 – Hvordan tror dere det blir i gruppen?

Finne ut hvilke forventninger den enkelte har til arbeidet i gruppen.


Nr. 01/1993 – Medlemmene forteller litt om seg selv

For at vi skulle lære hverandre bedre å kjenne, fortalte alle litt om seg selv.