Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 273 resultater
Side 2 av 14
 

Nr.04/2016 – Kommunenettverket

Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv og vårt arbeide torsdag 14. april i et møte med et kommunenettverk.I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.


Nr. 03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

Brukerundersøkelse PLO. Ble informert om undersøkelsen på et SAR-møte.


Nr. 02/2016 – Årsrapport 2015

Lage årsrapport for 2015.


Nr. 01/2016 – Møte med rettighetsutvalget

Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget på besøk til oss for å høre på hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.


Nr. 09/2015 – Ny brosjyre

Lage ny brosjyre


Nr. 06/2015 – Tekst til utvikling

Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot voksne mennesker med utviklingshemming.


Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

Spørsmål om nye regler for ferieturer.


Nr. 04/2015 – Referansegruppen

Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.


Nr. 03/2015 – Tilsyn om tjenester

Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.


Nr. 02/2015 – Arbeids-gruppe Gjøvik kommune

Spørsmal fra Gjøvik kommune i forbindelse med å være med i en arbeidsgruppe som skal jobbe for at utviklingshemmede i Gjøvik får brukerråd.


Nr. 01/2015 – KS-undersøkelse

Bærum kommune gjennomførte en brukerundersøkelse hvor utviklingshemmede og pårørende ble spurt om hva de synes om kommunens tjenester.


Nr. 08/2014 – Bærums-konferansen

Rapport om Bærumskonferansen 2014


Nr. 07/2014 – Årsrapport for 2014

Vi har begynt på rapporten for 2014.


Nr. 06/2014 – Brosjyre om overgrep

4.november 2014 – møte nr. 411 Besøk av John-Ingvard som kommer fra Barne- og ungdom og familie – BUFdir. BUFdir jobber med å gi råd til departementet og politikerne. BUFdir jobber med inkludering, at alle skal få være med. John-Ingvard jobber med ikke diskriminering for ulike grupper med nedsatt funksjonsevne.   For to år siden […]


Nr. 05/2014 – Besøk fra Hulegården i Danmark

For flere år siden var vi på besøk til Hulegården nær København. Endelig var de på besøk hos oss.


Nr. 04/2014 – Høring Behovsplan bolig

Planlagt høringsmøte, avholdt høringsmøte og sendt inn høringssvar.


Nr. 03/2014 – Brukerundersøkelse BKA

Gjennomgått og gitt tilbake-melding på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA.


Nr. 02/2014 – Skandinavisk samarbeid

Seminar sammen med svenske og danske utviklingshemmede. Sett på hva som er likt og hva som er forskjellig i våre land.


Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner som er med i et nettverk. Snakket om viktigheten av bruker-råd.


Nr. 06/2013 – Årsrapporten for 2013

Begynt å jobbe med hva som skal stå i rapporten for 2013.