Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 277 resultater
Side 3 av 14
 

Nr. 03/2014 – Brukerundersøkelse BKA

Gjennomgått og gitt tilbake-melding på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA.


Nr. 02/2014 – Skandinavisk samarbeid

Seminar sammen med svenske og danske utviklingshemmede. Sett på hva som er likt og hva som er forskjellig i våre land.


Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner som er med i et nettverk. Snakket om viktigheten av bruker-råd.


Nr. 06/2013 – Årsrapporten for 2013

Begynt å jobbe med hva som skal stå i rapporten for 2013.


Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – «Ingenting om oss del I»

Begynt å planlegge en konferanse høsten 2014.


Nr.04/2013 – Forelesning for vernepleier-studenter

Forberedt forelesning for studenter. Fordelt oppgaver og ansvar.Nr. 03/2013 – Forberede SAR-møter

Jobbet med saksliste og fordeling av oppgaver.


Nr. 02/2013 – NAKU-konferanse juni 2013

Vi har bidratt som konferanse-verter på konferansen.


Nr. 01/2013 – RGB fyller 20 år

Vi har planlagt, og gjennomført, deler av jubileet.


Nr.10/2012 – Årsrapport og regnskap for 2012

Vi har skrevet ferdig rapporten for 2012.


Nr.09/2012 – Gjengs husleie

Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område. Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp. Informasjonen om denne saken var dårlig.


Nr.07/2012 – Foredrag for vernepleier-studenter HIOF og HIOA

Høsten 2012 har vi gjennomført 4 foredrag for studenter. Mellom 100 og 150 studenter har hørt oss.


Nr.08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen, men det var ikke så lett å få til.


Nr.06/2012 – FUS-konferanse 27.oktober

Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger. FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året. Arbeidet fortsetter i 2013. Konferansen skal være 26. oktober 2013.


Nr.04/2012 – Nordisk samarbeids-prosjekt om FN-konvensjonen

Vi er med på en søknad om penger til et samarbeids-prosjekt med ULF i Danmark og Grunden i Sverige. Vi skal kanskje lage en felles nettside om temaet og en konferanse i hvert sitt land.


Nr.05/2012 – Grunden inviterer til årsmøte

Vært på besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige på deres årsmøte. Vi ble invitert som internasjonale gjester.


Nr.03/2012 – Samarbeid med Gjøvik kommune

To brukere og tre ansatte fra Gjøvik var på besøk på møte 354. Vi sender de våre referater.


Nr.02/2012 – Politikerstafett

VI har invitert en politiker fra hvert parti i kommunen til å komme på besøk og svare på spørsmål. Spørsmålene har vi hentet fra valg-brosjyren 2011. VI har også snakket om andre spørsmål.


Nr.01/2012 – Årsregnskap og rapport 2011

Regnskapet er levert til kommunen og blitt godkjent. Fra og med 2012 så blir tilrettelegger lønnet av kommunen. Våre utgifter blir dekket av kommunen. Vi har skrevet en års-rapport om sakene vi har jobbet i 2011.