Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 279 resultater
Side 3 av 14
 

Nr. 05/2014 – Besøk fra Hulegården i Danmark

For flere år siden var vi på besøk til Hulegården nær København. Endelig var de på besøk hos oss.


Nr. 04/2014 – Høring Behovsplan bolig

Planlagt høringsmøte, avholdt høringsmøte og sendt inn høringssvar.


Nr. 03/2014 – Brukerundersøkelse BKA

Gjennomgått og gitt tilbake-melding på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA.


Nr. 02/2014 – Skandinavisk samarbeid

Seminar sammen med svenske og danske utviklingshemmede. Sett på hva som er likt og hva som er forskjellig i våre land.


Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner som er med i et nettverk. Snakket om viktigheten av bruker-råd.


Nr. 06/2013 – Årsrapporten for 2013

Begynt å jobbe med hva som skal stå i rapporten for 2013.


Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – «Ingenting om oss del I»

Begynt å planlegge en konferanse høsten 2014.


Nr.04/2013 – Forelesning for vernepleier-studenter

Forberedt forelesning for studenter. Fordelt oppgaver og ansvar.Nr. 03/2013 – Forberede SAR-møter

Jobbet med saksliste og fordeling av oppgaver.


Nr. 02/2013 – NAKU-konferanse juni 2013

Vi har bidratt som konferanse-verter på konferansen.


Nr. 01/2013 – RGB fyller 20 år

Vi har planlagt, og gjennomført, deler av jubileet.


Nr.10/2012 – Årsrapport og regnskap for 2012

Vi har skrevet ferdig rapporten for 2012.


Nr.09/2012 – Gjengs husleie

Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område. Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp. Informasjonen om denne saken var dårlig.


Nr.07/2012 – Foredrag for vernepleier-studenter HIOF og HIOA

Høsten 2012 har vi gjennomført 4 foredrag for studenter. Mellom 100 og 150 studenter har hørt oss.


Nr.08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen, men det var ikke så lett å få til.


Nr.06/2012 – FUS-konferanse 27.oktober

Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger. FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året. Arbeidet fortsetter i 2013. Konferansen skal være 26. oktober 2013.


Nr.04/2012 – Nordisk samarbeids-prosjekt om FN-konvensjonen

Vi er med på en søknad om penger til et samarbeids-prosjekt med ULF i Danmark og Grunden i Sverige. Vi skal kanskje lage en felles nettside om temaet og en konferanse i hvert sitt land.


Nr.05/2012 – Grunden inviterer til årsmøte

Vært på besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige på deres årsmøte. Vi ble invitert som internasjonale gjester.


Nr.03/2012 – Samarbeid med Gjøvik kommune

To brukere og tre ansatte fra Gjøvik var på besøk på møte 354. Vi sender de våre referater.