Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 273 resultater
Side 4 av 14
 

Nr.06/2011 – Tema-helg om ferie

Helgen 12. november var vi samlet på Hasselbakken i Asker. Sammen med venner fra BBL og Asker-gruppen snakket vi om lover og regler, ferieplaner og ønsker.


Nr.05/2011 – Forelesninger til høsten

Vi har planlagt hvem som skal forelesere på vernepleierhøgskolen i Fredrikstad og Akershus. Vi har også laget spørsmål til studentene.


Nr.04/2011 – Valg-brosjyre

Vi har laget en lett-lest brosjyre som forteller om hva de politiske partiene mener om saker vi er opptatt av.


Nr.05/2011 – Ny vergemåls lov

24. mai deltok vi på en to timers forelesning om den nye loven. Det var overformynder Traheim i Bærum som holdt foredraget. Det var mange spørsmål fra deltakerne.


Nr.03/2011 – SOR-konferanse

En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket fremover.


Nr.02/2011 – Tema-dag mars – Sorg og psykiske lidelser

Tema-dagen handlet om sorg, angst og depresjon.


Nr.01/2011 – Årsrapport og regnskap

Se på innholdet i årsrapporten og godkjenne denne. Gå igjennom regnskapet og godkjenne dette.


Nr.05/2010 – FN-konvensjonen

Vi følger Norges arbeid med konvensjonen.


Nr.04/2010 – Foredrag om gruppen

Hva skal vi fortelle om når vi er ute på forelesninger?


Nr.03/2010 – Handlingsprogram 2011-2014

Vi jobber med at ”Fritid for alle” skal komme med i handlingsprogrammet for kommunen som en sak de ønsker utredet. Vi ønsker større valg-frihet og påvirkning når det gjelder ferie-turer.


Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Vi har vært høringsinstans på spørsmålene kommunen har tenkt å bruke i undersøkelsen.


Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Fire av gruppens medlemmer har deltatt på verdens-kongressen Inclousion national i Berlin 16. til 19 juni.
Temaet for kongressen var FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Nr.06/2009 – Lett-lest hefte – Sunn og frisk

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på hefte om egen helse.


Nr.05/2009 – Foredrag på vernepleier-høgskolen

Jobbet med å presentere oss selv.


Nr.04/2009 – Lett-leste bøker om sorg

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på bøker de skal gi ut.


Nr.03/2009 – Hva står i vedtaket mitt?

Vi har sett på hva som står i vedtakene våre.


Nr.01/2009 – Helse-meldingen

I samarbeid med SAR har vi vært hørings-instans for kommunens helse-melding.


Nr.02/2009 – EU-prosjekt

Tre av gruppens medlemmer har vært deltakere i et prosjekt som følges opp av NFU Norge og Nueva i Østerrike. Prosjektet går ut på at utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede om ting de er opptatt av.


Nr.10/2008 – Årsrapport og regnskap

Laget rapport og regnskap for 2008.


Nr.09/2008 – Foredrag for vernepleierstudenter

Vi har holdt et 3 timers foredrag for første års studenter ved vernepleierhøgskolen i Akershus. Vi er to som holder foredraget sammen med en tilrettelegger. Vi bytter på å holde foredraget.