Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 277 resultater
Side 4 av 14
 

Nr.10/2011 – Deltagelse og tilhørighet

Spesialprest Ole Johan Beck i Den norske kirke vil gjerne at vi blir med i et samarbeid om en konferanse om retten til deltagelse i eget tros- eller livssyns-samfunn.


Nr.09/2011 – Samarbeids-avtale og økonomisk støtte

Avtalen er fra 2005 og det er behov for å lage en ny avtale. Det er lovet økonomisk støtte for 2012. Det jobbes videre med ny samarbeids-avtale.


Nr.08/2011 – Politiker-stafett 2012

Det har blitt laget en rød stafett-pinne. Ved de tre siste valgene har vi invitert en politiker fra hvert parti i kommunestyret til å komme på besøk i gruppen.


Nr.07/2011 – Samarbeid med ulike kommuner

Vi har startet et samarbeid med Gjøvik kommune. De ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi jobber. De som ønsker å komme er fra NFU lokallag, ansatte og brukere fra Gjøvik kommune. Samarbeidet fortsetter i 2012.


Nr.06/2011 – Tema-helg om ferie

Helgen 12. november var vi samlet på Hasselbakken i Asker. Sammen med venner fra BBL og Asker-gruppen snakket vi om lover og regler, ferieplaner og ønsker.


Nr.05/2011 – Forelesninger til høsten

Vi har planlagt hvem som skal forelesere på vernepleierhøgskolen i Fredrikstad og Akershus. Vi har også laget spørsmål til studentene.


Nr.04/2011 – Valg-brosjyre

Vi har laget en lett-lest brosjyre som forteller om hva de politiske partiene mener om saker vi er opptatt av.


Nr.05/2011 – Ny vergemåls lov

24. mai deltok vi på en to timers forelesning om den nye loven. Det var overformynder Traheim i Bærum som holdt foredraget. Det var mange spørsmål fra deltakerne.


Nr.03/2011 – SOR-konferanse

En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket fremover.


Nr.02/2011 – Tema-dag mars – Sorg og psykiske lidelser

Tema-dagen handlet om sorg, angst og depresjon.


Nr.01/2011 – Årsrapport og regnskap

Se på innholdet i årsrapporten og godkjenne denne. Gå igjennom regnskapet og godkjenne dette.


Nr.05/2010 – FN-konvensjonen

Vi følger Norges arbeid med konvensjonen.


Nr.04/2010 – Foredrag om gruppen

Hva skal vi fortelle om når vi er ute på forelesninger?


Nr.03/2010 – Handlingsprogram 2011-2014

Vi jobber med at ”Fritid for alle” skal komme med i handlingsprogrammet for kommunen som en sak de ønsker utredet. Vi ønsker større valg-frihet og påvirkning når det gjelder ferie-turer.


Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Vi har vært høringsinstans på spørsmålene kommunen har tenkt å bruke i undersøkelsen.


Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Fire av gruppens medlemmer har deltatt på verdens-kongressen Inclousion national i Berlin 16. til 19 juni.
Temaet for kongressen var FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Nr.06/2009 – Lett-lest hefte – Sunn og frisk

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på hefte om egen helse.


Nr.05/2009 – Foredrag på vernepleier-høgskolen

Jobbet med å presentere oss selv.


Nr.04/2009 – Lett-leste bøker om sorg

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på bøker de skal gi ut.


Nr.03/2009 – Hva står i vedtaket mitt?

Vi har sett på hva som står i vedtakene våre.