Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 279 resultater
Side 5 av 14
 

Nr.04/2009 – Lett-leste bøker om sorg

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på bøker de skal gi ut.


Nr.03/2009 – Hva står i vedtaket mitt?

Vi har sett på hva som står i vedtakene våre.


Nr.01/2009 – Helse-meldingen

I samarbeid med SAR har vi vært hørings-instans for kommunens helse-melding.


Nr.02/2009 – EU-prosjekt

Tre av gruppens medlemmer har vært deltakere i et prosjekt som følges opp av NFU Norge og Nueva i Østerrike. Prosjektet går ut på at utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede om ting de er opptatt av.


Nr.10/2008 – Årsrapport og regnskap

Laget rapport og regnskap for 2008.


Nr.09/2008 – Foredrag for vernepleierstudenter

Vi har holdt et 3 timers foredrag for første års studenter ved vernepleierhøgskolen i Akershus. Vi er to som holder foredraget sammen med en tilrettelegger. Vi bytter på å holde foredraget.


Nr.08/2008 – Ferie-turer for alle

Saken ble først tatt opp av et av medlemmene. Saken er nå til behandling i SAR.


Nr.07/2008 – Videregående skoler

Vi har blitt spurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.


Nr.06/2008 – Referanse-gruppe UA

Vi fikk et spørsmål fra Utviklingshemning og aldring om vi kjente til noen personer som kunne tenke seg å sitte i deres referansegruppe.


Nr.05/2008 – Temakveld vår 2008

Bjørn Røed og Gøran Sveadsether fra kommunens administrasjon informerte om omsorgs-meldingen. Vi kom med våre meninger og ønsker.


Nr.03/2008 – Stemmehøring 2008

Etter en tema-helg i samarbeid med Brobygger-ligaen, startet vi arbeidet med en stemme-høring. Askergruppen for utviklingshemmede er også med i Arrangør-gruppen.


Nr.02/2008 – Hefte «Gammel og glad»

Utviklingshemning og aldring har bedt oss om å komme med innspill til brosjyren ”Gammel og glad”. Vi så på bilde og tekst. Hvordan gjøre den mer lettlest?


Nr.01/2008 – Regionkonferanse 2008

SOR arrangerte konferanse i Ski 16. og 17. april.
Temaet for konferansen var ”Selvbestemmelse for personer med utviklingshemning”. Det var deltakere fra hele Østlandet.


Nr.15/2007 – Politikerstafett 2008

Besøk av politikere fra de forskjellige partiene i Bærum. Alle politikerne er medlemmer av formannskapet.


Nr.14/2007 – Halvårsrapport

Rapporten beskriver vårt arbeid i 2007.


Nr.13/2007 – Foredrag for ungdomsskoleelever i Bærum

Vi har blitt forespurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.


Nr.11/2007 – «Vi vil, vi vil, men får vi det til?»

Deltatt på Høringskonferanse om 16 år etter reformen og snakket om rapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”.


Nr. 10/2007 – Regional konferanse 2007 -Selvbestemmelse og brukermedvirkning

Konferansen ble avlyst. Ny konferanse i 2008 (se sak 01/08).


Nr. 09/2007 – Samarbeid med BBL

Vi har hatt møter og seminar sammen med BBL. BBL står for BroBygger-Ligaen. BBL er en frivillig interesse organisasjon, som ble startet våren 2007.


Nr.12/2007 – Foredrag for vernepleierstudenter

I løpet av høsten har vi holdt 3 foredrag for studenter på vernepleierhøgskolen i Akershus.