Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 259 resultater
Side 5 av 13
 

Nr. 08/2007 – Melding om tilbud til mennesker med utviklingshemning i Bærum kommune

Vi har sett på en fakta-rapport som er grunnlaget for meldingen. Denne saken fortsetter i 2008.


Nr. 07/2007 – Vedtekter

Vi har begynt å jobbe med egne vedtekter. og har sett på vedtekter fra andre. Denne saken fortsetter i 2008.


Nr.04/2008 – Rette opp RGB-brosjyren

Vi har gjort nødvendige endringer i brosjyren.


Nr. 06/2007 – Nordisk konferanse om aldring hos mennesker med utviklingshemning

Vi deltok med film-fremvisning og stand på konferansen.
Vi så på mange filmer og bestemte oss for å vise klipp fra den danske dokumentaren om ”Strandvænget”
og en film om ”Demensenheden på Trinvold”. Vi samarbeidet med UAU (Utviklingsprosjekt aldring og utviklingshemning).


Nr. 05/2007 – Rådgivningsgruppe i Asker

Vi har sagt ja til å hjelpe til med å opprette gruppe i Asker. Gruppen startet denne høsten og hadde offisiell start 8. november.


Nr. 04/2007 – Temakveld våren 2007

Vi viste filmen ”It’s hard to be an rock and roller” og etterpå snakket om hvilke drømmer vi har. Det var 25 personer som så filmen og 15 personer som var med på diskusjonen etterpå.


Nr. 01/2007 – Møter hele dagen

Vi ble enige om å fortsette med heldags-møter. Fra høsten kortet vi litt ned på møtetiden.


Nr. 03/2007 – Konferanse med Grunden

Leif Kåre var vår representant på konferansen. Vi har fått med oss en tilrettelegger fra UAU (Utviklingsprosjekt aldring og utviklingshemning). På konferansen var det deltakere fra flere europeiske land. Det var utfordrende med så mange språk.


Nr. 02/2007 – Brukerundersøkelsen i Løkkeåsveien 2

Vi så på spørsmålene i undersøkelsen. Vi sendte våre innspill til avdeling for tjenesteutvikling og funksjonshemmedes råd.


Nr. 08/2006 – Årsrapport og regnskap 2006

Vi har begynt på rapporten. Rapport og regnskap blir tatt opp igjen på første møte i 2007


Nr. 07/2006 – Hefter fra UAU

UAU utviklings-prosjekt aldring og utviklingshemming. Ga oss i oppgave å se på brosjyrene de hadde laget.


Nr. 06/2006 – Foredrag av RGB

Vi har gjennomført 3 undervisninger for førsteårs studenter på Høgskolen i Akershus.


Nr. 05/2006 – Rapport 2006

Rapport for 2005 skrevet ferdig og sendt til samarbeidspartnere.


Nr. 04/2006 – Nye møte-regler

Nye lokaler og heldags-møter gjorde at vi måtte lage nye møteregler. Vi prøver nå ut de nye møte-reglene.


Nr. 03/2006 – Tema-helg – lokal konferanse 2006

22. og 23. april i Løkkeåsveien. Det var ca. 20 deltagere pluss besøkende fra SOR-nettverket. Vi arbeidet i arbeidsheftet. Vi brukte projektor slik at alle kunne følge med i hvor vi var i arbeidet.


Nr. 02/2006 – Bærum-konferansen 2006

Saken het tidligere LOKAL KONFERANSE 2006. Dette har vært årets største sak og vi har jobbet med denne på samtlige møter dette året. Se egen rapport fra konferansen.


Nr. 01/2006 – Handikap-toalett

Toalettet ved møte-rommet er ikke tilrettelagt for mennesker i rullestol.


Nr. 13/2005 – Brosjyre om RGB

Vi har laget forslag til første-side og innholds-oversikt. Brosjyren blir på 16 sider. Arbeidet fortsetter i 2006


Nr. 12/2005 – 1/2års-rapport

Tilretteleggerne utarbeidet forslag til ½ års-rapport. Medlemmene har gått igjennom rapporten og godkjent den.


Nr. 06/2005 – Nytt møterom?

Natur og idrettsforvaltningen har bedt oss om å søke etter et annet møterom i Løkkeåsveien 2 eller et annet sted. Dette er begrunnet med at flere ønsker å bruke møterommet og en endring av låssystemet i huset.