Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 273 resultater
Side 5 av 14
 

Nr.08/2008 – Ferie-turer for alle

Saken ble først tatt opp av et av medlemmene. Saken er nå til behandling i SAR.


Nr.07/2008 – Videregående skoler

Vi har blitt spurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.


Nr.06/2008 – Referanse-gruppe UA

Vi fikk et spørsmål fra Utviklingshemning og aldring om vi kjente til noen personer som kunne tenke seg å sitte i deres referansegruppe.


Nr.05/2008 – Temakveld vår 2008

Bjørn Røed og Gøran Sveadsether fra kommunens administrasjon informerte om omsorgs-meldingen. Vi kom med våre meninger og ønsker.


Nr.03/2008 – Stemmehøring 2008

Etter en tema-helg i samarbeid med Brobygger-ligaen, startet vi arbeidet med en stemme-høring. Askergruppen for utviklingshemmede er også med i Arrangør-gruppen.


Nr.02/2008 – Hefte «Gammel og glad»

Utviklingshemning og aldring har bedt oss om å komme med innspill til brosjyren ”Gammel og glad”. Vi så på bilde og tekst. Hvordan gjøre den mer lettlest?


Nr.01/2008 – Regionkonferanse 2008

SOR arrangerte konferanse i Ski 16. og 17. april.
Temaet for konferansen var ”Selvbestemmelse for personer med utviklingshemning”. Det var deltakere fra hele Østlandet.


Nr.15/2007 – Politikerstafett 2008

Besøk av politikere fra de forskjellige partiene i Bærum. Alle politikerne er medlemmer av formannskapet.


Nr.14/2007 – Halvårsrapport

Rapporten beskriver vårt arbeid i 2007.


Nr.13/2007 – Foredrag for ungdomsskoleelever i Bærum

Vi har blitt forespurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.


Nr.11/2007 – «Vi vil, vi vil, men får vi det til?»

Deltatt på Høringskonferanse om 16 år etter reformen og snakket om rapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”.


Nr. 10/2007 – Regional konferanse 2007 -Selvbestemmelse og brukermedvirkning

Konferansen ble avlyst. Ny konferanse i 2008 (se sak 01/08).


Nr. 09/2007 – Samarbeid med BBL

Vi har hatt møter og seminar sammen med BBL. BBL står for BroBygger-Ligaen. BBL er en frivillig interesse organisasjon, som ble startet våren 2007.


Nr.12/2007 – Foredrag for vernepleierstudenter

I løpet av høsten har vi holdt 3 foredrag for studenter på vernepleierhøgskolen i Akershus.


Nr. 08/2007 – Melding om tilbud til mennesker med utviklingshemning i Bærum kommune

Vi har sett på en fakta-rapport som er grunnlaget for meldingen. Denne saken fortsetter i 2008.


Nr. 07/2007 – Vedtekter

Vi har begynt å jobbe med egne vedtekter. og har sett på vedtekter fra andre. Denne saken fortsetter i 2008.


Nr.04/2008 – Rette opp RGB-brosjyren

Vi har gjort nødvendige endringer i brosjyren.


Nr. 06/2007 – Nordisk konferanse om aldring hos mennesker med utviklingshemning

Vi deltok med film-fremvisning og stand på konferansen.
Vi så på mange filmer og bestemte oss for å vise klipp fra den danske dokumentaren om ”Strandvænget”
og en film om ”Demensenheden på Trinvold”. Vi samarbeidet med UAU (Utviklingsprosjekt aldring og utviklingshemning).


Nr. 05/2007 – Rådgivningsgruppe i Asker

Vi har sagt ja til å hjelpe til med å opprette gruppe i Asker. Gruppen startet denne høsten og hadde offisiell start 8. november.


Nr. 04/2007 – Temakveld våren 2007

Vi viste filmen ”It’s hard to be an rock and roller” og etterpå snakket om hvilke drømmer vi har. Det var 25 personer som så filmen og 15 personer som var med på diskusjonen etterpå.