SAR 01/2012  FUS-konferanse – Brukerråd i boliger

SAR 01/2012  FUS-konferanse – Brukerråd i boliger

  1. september 2012

Flyttet til oktober 2013 fordi vi trenger mer tid til å planlegge.
FUS står for fakta utviklingshemming og samfunn.

”Annerledes og stolt” – John-Harald.
Det handler om at man kan være stolt
selv om man er funksjonshemmet.
Tørre å være seg sjøl.
Les ”Retten til å være med” som dere fikk utlevert.

  1. november 2012

Konferansen skal være 26. oktober 2013.

FUS står for Fakta, Utviklingshemming og Samfunn.

 

Konferansen skal være på Hasselbakken

som ligger nesten midt i Asker sentrum.

 

På konferansen er det bare utviklingshemmede deltakere.

 

Vi skal snakke om hva som er bra med brukerråd.

Hvilke saker vi kan ta opp i brukerråd.

 

 

  1. februar 2013

Konferansen skal være lørdag 26. oktober 2013 i Asker sentrum.

FUS står for  = Fakta  Utviklingshemmede Samfunn

Fakta betyr kunnskap eller sannhet.

FUS betyr kunnskap om
hvordan utviklingshemmede har det i samfunnet.

 

Det kan handle om hvor mange som har jobb,

hvor mange som ønsker vanlig jobb,

hvor mange som bor hjemme hos foreldrene,

hvor mange som har et bo-tilbud osv.

 

Vedtak:     Oppgave til neste gang

Alle brukerrådene kommer med et forslag til en fakta-sak

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

 

Vi tar opp fakta-sakene på neste møte.

 

  1. april 2013

Konferansen skal være i Asker lørdag 26. oktober.

 

På siste møte snakket vi om at alle bruker-rådene

skal komme med et forslag til en fakta-sak

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

 

Gjettumveien / Levrestien mener det er mange utfordringer
for en som sitter i rulle-stol.

På vinteren kan det ofte være vanskelig å nå frem
til knappen for å trykke på grønn mann,

fordi det er for dårlig måket.

Det er også noen bommer som er så trange

at de elektrisk rulle-stol ikke kommer i mellom.

 

Det burde være snakkende buss-tavler
for blinde og de som ikke kan lese.

 

De andre bruker-rådene
har ikke fått tatt opp denne saken.

 

Vedtak:     Alle bruker-rådene skal ta opp forslag til fakta-saker

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

Er det noe som kan gjøres annerledes og bedre

der du jobber eller bor.

 

 

  1. september 2013

Det ble delt ut brosjyre om konferansen.

 

Vi snakket om konferansens program,

hvor den skal være og hvem som skal dra.

 

Vedtak:     Alle brukerrådene i boligene finner 2 brukere

og 1 tilrettelegger som kan dra.

 

 

  1. november 2013

John-Harald fortalte mer om konferansen.

Lise og Roar kan tenke seg å være med.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

print

Legg igjen en kommentar