SAR 01/2015   Forslag på saker til referanse-gruppen

SAR 01/2015       Forslag på saker til referanse-gruppen

  1. februar 2015

Steinar sitter i en referanse-gruppe

som skal komme med forslag

til hvordan utviklingshemmede kan få det bedre i Norge.

 

Det er også satt ned et utvalg

som skal ha forslagene fra referanse-gruppen.

Utvalget skal lage en rapport

som regjeringen skal ha innen 1. juni 2016.

 

Hvis noen har noen forslag til saker eller temaer

de ønsker at Steinar skal ta opp,

så bare kom med de.

 

  1. mai 2015

Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede.

 

RGB har kommet med noen innspill
som er tatt med til referanse-gruppen.

 

Det har kommet en blogg
hvor man kan komme med sine tanker og meninger
om spørsmål som handler om utviklingshemmede.

http://blogg.regjeringen.no/rettighetsutvalget/

 

  1. september 2015

Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede.

 

Vedtak:     Ingen saker fra deltakerne.

print

Legg igjen en kommentar