SAR 02/2006  Tema-helg – Lokal konferanse 2006

SAR 02/2006  Tema-helg  -Lokal konferanse 2006

 1. mars 2006

Vi har tatt et bilde av alle sammen
med banner tekst på veggen.

Lage arbeids-gruppe.
Alle her ønsker å være med,
men må sjekke at det passer med andre planer.

Det må lages felles-gruppe, arbeids-gruppe,
hjem-gruppe og fritid-gruppe.

Arbeids-hefte
Det blir laget et arbeids-hefte som deles ut til alle.
Heftet blir byttet ut etter hvert som ny utgave kommer.

Invitasjon til tema-helg
Fordele oppgaver og sette sammen grupper.

Ellen Johansen sjekker ut mulighet
for å søke penger andre steder.

Hvem inviterer vi til tema-helgen 22. og 23. april 2006?

 • Bærum arbeidssenter
 • Fredagstreff
 • Mandagstreff
 • Eldretreff
 • Emma Hjorth
 • Dissimilis
 • Vivil
 • Løxa
 • Convis
 • Aurora
 • Lese-gruppa
 • Miljøarbeid
 • NFU
 • LUPE
 • Politikere
 • Andre råd
 • Fritid ++

Kan komme kl. 11.00 på lørdag og søndag:
Tove, Erik, Rita, Anne B, Tone Irene og Anne Dorin.

Handling:                      Tone Iren og Anne.
Rigge:                           Erik og Ann Dorin
Lage kaffe og te:          Rita og Tove

Alle sørge for å få med seg flest mulig.
Slik at vi blir mange som deltar.

print

Legg igjen en kommentar