SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

SAR 02/2009      Stemme-Høring 2009

  1. oktober 2009

John Harald og Leif Kåre fortalte om konferansen.

Steinar tar opp det med filming og reportasjer fra konferansen
med Tellus og med Lars Ole.

Alle hadde fått invitasjonen tidligere.
Merete spurte om det var mulig å melde seg på bare søndagen.
Hun ble rådet til å ringe Astrid og spørre.

Brosjyrer ble delt ut med oppfordring
om å reklamere for konferansen.

print

Legg igjen en kommentar