SAR 02/2015   Oppskrift på husmøter

SAR 02/2015       Oppskrift på husmøter

 

 1. mai 2015

De brukerrådene / husmøtene som er her i dag,
har svart på spørsmålene under.

Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE,
samt husmøte i Ruglandveien.

 

Vi mangler svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk

og husmøtene på  Åsbråtan, Jernbaneveien, Per Skreddersvei
og Belsetveien

 

Vi har skrevet ned svarene og RGB skal samle disse etter hvert.

 

Anne har ikke fått med svar fra de andre husmøtene,

så derfor svarer hun bare for Hauger park

 

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden på to steder.

Et sted har hver 14 dag.

Fire ganger i året (mange bor forskjellige steder)

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Mandager, fredager eller onsdager (5).

 

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18-19 (5), 16-17

 

 1. Hvis alle kommer, hvor mange er man da?

11 (nr. 5), 4 (nr.8), 4 (7), 9 (nr. 1 Levrestien), 16 (nr. 6 HP)

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

5-8 (nr. 5), 3 (nr.8), 3-4 (7), 5 (nr. 1 Levrestien), 8 (nr. 6 HP)

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  Personale og studenter.

 

 1. Hva snakker dere om?
  Alt mulig som gjelder brukerne/beboerne, turer, regler, grilling,
  helger, fellesmiddag, meny, finne på noe sammen,

 

 1. Har dere saksliste?
  ja 1 og nei 2, har system, men listen blir ikke kopiert opp.
  Har med lapp på møtet, men ikke på forhånd.

 

 1. Skriver dere referat?

Ja 3 og nei 1, personalet skriver, det skrives referat,
men vi får ikke se det.

 

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Personalet 4, beboerne minner personalet på det.

 

 1. Hvem styrer ordet?
  Peronalet og beboer 2, personalet, beboere 2

 

 1. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
  ja 5, tilretteleggere, skriver referat 2, noterer,
  legger frem noen saker

 

 1. Er det noe servering på møtene?

Pizza, litt forskjelllig, ingenting 2, litt forskjellig,

 

 

 1. september 2015

Vi holder på å lage en oppskrift for hvordan
et husmøte kan gjennomføres.
Vi har spurt alle brukerrådene om hvordan de gjør det hos seg.

Her er svarene fra Åsbråtan og Jernbaneveien.

 

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden Åsbråtan på onsdager.

Fire ganger i året

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Varierer i Jernbaneveien

 

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18.30 til 19.30

17-19 i jerbaneveien

 

 1. Hvis alle kommer, hvor mange er man da?

Ca. 10 av 20 Jernbaneveien

5 i Åsbråtan

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

10 jernbaneveien

4 til 5 i Åsbråtan

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  jernbaneveien nei, åsbråtan ingen

 

 1. Hva snakker dere om?
  Sosiale sammenkomster og sarmøter

 

Ferie, rettigheter, ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med.

 

 1. Har dere saksliste?
  ja i jernbaneveien

Nei på Åsbratan

 

 1. Skriver dere referat?

Ja i jernbaneveien

Ja, personalet gjør det

 

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Tjenesteleder og avdelingsleder i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for møtet

 

 1. Hvem styrer ordet?
  Tjenesteleder og avdelingsleder styrer ordet i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for dette på Åsbratan

 

 1. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
  nei, ikke ut tj.l. og avd.l.

Veilder og ordstyrer i Åsbråtan

 1. Er det noe servering på møtene?

Ja i jernbaneveien kaffe og kjeks

Servering av kaffe og te i Åsbråtan

 

 

Vedtak:     Vi har manglet svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk

og husmøtene på  Åsbråtan, Jernbaneveien og Belsetveien.

 

 

 1. november 2015

Hvor ofte møter

Noen har møter hver 14 dag og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

 

Ukedag

Den ukedagen som passer best for de som bor der.

 

Tidspunktet

Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.

Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

 

Hvor mange kommer
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.

Det vanligste er at 3 av 4 kommer.

Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?

 

Besøk på møtene

Det er sjelden at det er andre på besøk på møtene.

Noen ganger kan det være studenter.

 

Hva tas opp på møtene

Saker som tas opp er turer, regler,

felles aktiviteteter som grilling, helger, middager,

meny, finne på noe sammen, ting vi er forøyde med

og ting vi ikke er fornøyde med,

rettigheter og ferie.

Hvilke saker passer ikke til et husmøte

Ikke ta opp privater ting

som for eksempel hvem man har på besøk eller overnatte.

Hva med spørsmål fra SAR?

 

Saksliste

Det er få steder som har saksliste,

men noen har med lapper på møtet.

Bør man ha det?

 

Referat

De fleste stedene har referat, men ikke alle.

Det er personalet som skriver referat.

Ikke alle får se referatene.

Egen perm for dette?

 

Ansvaret for møtet

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.

Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Hvem bør ha ansvaret for møtene?

 

Styre ordet

Det er forskjellig hvem som styrer ordet.

Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,

noen ganger sammen.

Forslag om å ha en møteleder.

Hva er best?

 

Ansatte til stede
De skriver referat og noen ganger legger frem saker.

Personalet bør ikke ha en stor rolle.

Det er vårt møte.

 

Servering

Det serveres alt fra ingen ting, til kaffe og te.

Noen steder spiser de pizza.

Forslag om kjeks.

Skal det være servering eller ikke?

 

Vedtak:     Spørsmålene med rød farge tas opp på neste møte.

 

 1. februar 2016

Disse spørsmålene mangler vi svar på.

Hvor mange kommer
Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?

Alle må få beskjed i god tid. Servering

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.

For eksempel sykdom eller andre planer.

 

Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.

Man kan også flytte møtet hvis det er mange som ikke kan komme.

 

Hvilke saker passer ikke til et husmøte

Kjærester og private ting passer ikke

Hva med spørsmål fra SAR?

Ja, det passer å ta opp.

 

Saksliste

Bør man ha det?

Ja, og man skal skrive ned det man har blitt enige om.

Personalet skriver det man har blitt enige om.

Vi samarbeider.

Både personalet og deltakere kan skrive saker på lista

 

Referat

Egen perm for dette?

Referatet kan ligge i egen perm.

Alle får referat selv om de ikke har vært på møtet,

men kan godt ha en perm i tillegg.

Viktig at alle får muligheten til å lese referatet.

Kan også sendes på e-post,

men det er ikke alle som har e-post eller pc.

 

Ansvaret for møtet

Hvem bør ha ansvaret for møtene?

Vi kan samarbeide.
Personalet har ansvaret,
men hvis de glemmer det, må vi minne dem på det.

 

Styre ordet

Hva er best?

Noen velger hvem som skal være møteleder og ordstyrer.

Det fungerer bra.

På noen steder er det personalet som styrer ordet.

Brukerne kan godt styre ordet,

men vil ha hjelp fra personalet hvis vi trenger det.

 

Servering

Skal det være servering eller ikke?

Noen har pizza og brus.

Noen har felles middag før møtet.

Noen har kjeks.

Noen har ikke felles servering.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

 1. mai 2016

Vi venter fortsatt på svar fra Gjettum/Bærums Verk og Belsetveien.

 

Vedtak:     Avslutter saken på neste møte

 

 

 1. september 2016

Forslag til oppskrift er nå klar.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

 

 1. desember 2016

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

 

 1. februar 2017

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådene tar dette med til neste SAR-møtet 9. mai.

 

 1. mai 2017

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

 

Vedtak:
Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge.
Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

print

Legg igjen en kommentar