SAR 03/2013   Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

SAR 03/2013       Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

 

  1. september 2013

John-Harald leste opp hva RGB har skrevet

som hørings-svar til kommunen.

 

Fordi hørings-fristen var 15. september,

ble det ikke tid til tema-kveld,
eller mulighet for SAR til å uttale seg om saken.

 

I hørings-svaret har vi sagt ifra
om at det er viktig med tid nok
hvis vi som er utviklingshemmede
skal få muligheten til å uttale oss.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

print

Legg igjen en kommentar