SAR 03/2018 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Her ligger det lett leste heftet om Brukermedvirkning i Bærum kommune.

25. september 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

20. november 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak: Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.

print

Legg igjen en kommentar