SAR 02/2017   Oppskrift på brukerråd

SAR 02/2017       Oppskrift på brukerråd 

12.september 2017

Det skal være saksliste og referat
og velges leder og nesteleder.

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

Martin mener at man skal si i fra,
hvis ikke man får gjort noe med det.

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten.

Per foreslår at man har med seg en sak,
så blir man mer engasjert.

Vedtak:
Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag
Saken fortsetter på neste møte.

 

7. november 2017

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

13. februar 2018

Viktig å være forberedt til møter.
Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.

Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.

Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.

Øve seg sammen med tilrettelegger eller andre man er trygg på.

Vedtak:
RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

8. mai 2018

Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise, ikke popcorn.
Runde hvor hver representant fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak: Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.

Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

25. september 2018

Ingen av brukerrådene hadde fått gjort noe med denne saken.
Det er ikke så lett å jobbe med en sak,
uten å ha noe informasjon eller forslag å se på

På RGB-møte 9. oktober bestemte vi følgende:
Det finnes en oppskrift som vi har fått fra ULF i Danmark.
Den er oversatt fra dansk til norsk versjon.

Vedtak: Forslaget til oppskrift sendes ut til tilretteleggerne
og tas opp på tilretteleggerforum 22. oktober.
Tilretteleggerne lager et forslag
til neste SAR-møte 20. november.

print

Legg igjen en kommentar