SAR 02/2017   Oppskrift på brukerråd

Her finner du heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere.

 

12.september 2017
Det skal være saksliste og referat
og velges leder og nesteleder.

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

Martin mener at man skal si i fra,
hvis ikke man får gjort noe med det.

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten.

Per foreslår at man har med seg en sak,
så blir man mer engasjert.

Vedtak:
Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag
Saken fortsetter på neste møte.

 

7. november 2017

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

13. februar 2018
Viktig å være forberedt til møter.
Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.

Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.

Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.

Øve seg sammen med tilrettelegger eller andre man er trygg på.

Vedtak:
RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

8. mai 2018
Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise, ikke popcorn.

Runde hvor hver representant fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak: Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.
Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

25. september 2018
Ingen av brukerrådene hadde fått gjort noe med denne saken.
Det er ikke så lett å jobbe med en sak,
uten å ha noe informasjon eller forslag å se på

 

På RGB-møte 9. oktober bestemte vi følgende:
Det finnes en oppskrift som vi har fått fra ULF i Danmark.
Den er oversatt fra dansk til norsk versjon.

Vedtak: Forslaget til oppskrift sendes ut til tilretteleggerne
og tas opp på tilretteleggerforum 22. oktober.
Tilretteleggerne lager et forslag
til neste SAR-møte 20. november.

 

20. november 2018
Delt ut to hefter til brukerrådene (i samme mappe).
Heftet som heter «Brukerråd for medarbeidere og beboere»

skal alle brukerrådene teste ut til neste gang.
Dette er et hefte som skal brukes i rådene.

Vedtak:     Alle brukerrådene tester ut det står i heftet

 

12. februar 2019

Brukerrådet på Emma Hjorth hadde et spørsmål til side 4,
om hva ulikt antall personer betyr?

Ulikt antall personer betyr at det hvis man stemmer over et forslag,
så vil det ikke kunne bli likt antall stemmer for og imot.
Hvis det er 5 medlemmer, så kan 3 stemme for og 2 i mot.
Da blir resultatet for, fordi det fikk 3 stemmer.
Kalles også oddetall.

De lurte også på valg av leder (formann eller nestformann).
I mandatet for brukerråd så står det ikke noe om valg av leder
eller nestleder.

Vedtak:     Vi tar opp spørsmålet om valg av leder og nestleder,
på neste SAR møte 7. mai.

print

Legg igjen en kommentar