Nr. 511 – Referat fra 15. desember 2020

Referat fra 15. desember 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Videomøte med Karin 10.30-11.00

Neste møte:       12. januar 2021

Vedlegg:            Ingen

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på møte med sentralt brukerråd.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon

Frøydis må gå litt tidligere i dag.

 

@   E-post og beskjeder

Lina avtaler med gruppeleder om møte til neste år.

Stein Stugu i Rødt kommer med forslag til datoer for besøk.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har vært med å lage et undervisnings-opplegg
som handler om seksualitet og overgrep.
De skal ut og undervise om dette.

De har også laget en app.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi inviterer til video-møte med tilretteleggerne
på vårt andre møte 26. januar 2021.

Vi foreslår ca. kl. 12.00,
men sjekker med hva som passer best for tilretteleggerne.

 

Kan dere få samlet brukerrådet og husråd,
slik at de kan forberede seg til SAR-møtet?

Viktig at dere tester ut bruk av video-konferanse,

slik at vi vet at alt fungerer som det skal.

Så planlegger vi for et SAR-video-møte 23. februar.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Merete og Lars Ole var på møtet mandag 7. desember.

Cecilie blir med på planlegging neste gang
og kanskje med på nest møte i sentralt brukerråd.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Venter på lett lest utgave.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

I dag gikk vi gjennom alle lysbildene
og kom med våre tilbakemeldinger.

Noen steder må teksten fordeles på flere lysbilder.

Noen bilder kommer litt feil.

Vi kom med forslag til en kjent person
som har en funksjonshemming som ikke synes så lett.

Vi snakket også litt om hva er dagsplan er.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:     Neste videomøte er 12. januar 2021.
Klokkeslett ikke bestemt.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Se punkt E-post og beskjeder over.

Vedtak:
     Venter på forslag til avtale med Stein Stugu fra partiet Rødt.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 511

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Fortsette med årsrapport for 2019, kommet til høsten.

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
Merete har tatt opp saken i Sentral brukerråd.

Nr. 510 – Referat fra 1. desember 2020

Referat fra 1. desember 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Videomøte med Karin 10.45-11.30

Neste møte:       15. desember 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Saksliste er klart til Sentralt brukerråd.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Forslag om å grille ute ved Emma arbeidssenter.
Sjekker mulighet for å låne grill.

 

Frøydis hadde ordnet med pepperkaker og gløgg.

 

På juleavslutningen 15. desember
ordner Cecilie sjokolade-kake
og Lars Ole pølser med tilbehør.

 

 

@   E-post og beskjeder

Har fått svar fra Lina i arbeiderpartiet.

Hun har gitt stafett-pinnen videre til Stein Stugu i Rødt.

Vi venter på at han tar kontakt.

 

Vi har også sagt ja til et videomøte
med kommunestyre-gruppen til Arbeiderpartiet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi inviterer til video-møte med tilretteleggerne
på vårt andre møte 26. januar.

Så planlegger vi for et SAR-video-møte 23. februar.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Det er møte i sentralt brukerråd nå på mandag.

Cecilie og Merete planlegger møtet på førstkommende fredag.

Merete og Lars Ole drar på møtet på mandag.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

SAKER  

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

Karin har laget noen forslag til lysbilder om BPA
som kan brukes i forelesningen.

Vi gikk i gjennom lysbildene
og snakket om hva BPA handler om.

Vi snakket også litt om hva IP er.
Karin lager forslag til lysbilder om IP til neste gang.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:     Neste videomøte er 15. desember kl. 10.30 til 11.00

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Se punkt E-post og beskjeder over.

Vedtak:
     Venter på svar fra Stein Stugu fra partiet Rødt.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Therese fra Helsedirektoratet satt stor pris på innspillene våre.

Vedtak:     Forslag om å lage en tema-kveld
som handler om det står i veilederen.
Men vi venter til den finnes som en lett lest utgave.

 

 

Godkjenning av referat nummer 510

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Fortsatt med årsrapport for 2019, kommet til høsten.

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
Merete tar opp saken i Sentral brukerråd på mandag.

Forbereder saken sammen med Cecilie på fredag.

Referat fra 26. oktober 2020

  1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om kartleggingsverktøyet «Tidlig tegn» v/ Ingrid Soltvedt og Stina Wilson

Informasjon om kartleggingsverktøy «Tidlig tegn», samt arbeidet med å ta i bruk digital versjon av dette skjemaet. Presentasjon sendes ut til møtedeltakerne.

–          Tidlig tegn er godt etablert ute i tjenesten som baselineverktøy, som betyr at det tas utgangspunkt i en første kartlegging som ett grunnlag og som brukes til å sammenligning ved neste kartlegging.

–          Har nå kommet i digital versjon, men vårt fagsystem kan ikke ta inn dette. Det jobbes med å finne løsninger på dette.

–          Generelle tilbakemeldinger fra pårørende/brukere er at dette også kan brukes som utgangspunkt for samhandling.

–          Ny Personvernlov/personvernforordning (GDPR) gir føringer for implementering, som betyr iverksetting, av «Tidlig Tegn» digital versjon.

Det er startet arbeidet med en vurdering av personvernkonsekvenser for den digitale løsningen.

 

Tjenestelederne skal informere og involverer den enkelte beboer og pårørende om kartleggingsskjemaet og personvernkonsekvenser.

 

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene innen 01.12.20 på brukerperspektivet iht kartleggingsskjemaet «Tidlig Tegn», personvernkonsekvenser. Se tilsendte powerpoint bilde nr 6;

–          Registrerte = bruker/pårørende

–          Behandling= tiltak

 

Referat fra 24.08.20 godkjent.

Merknad til følgende begreper;

–          Intervensjonsgruppe: Det er en gruppe som setter i gang noe for å prøve ut tiltaket. Intervensjon betyr «å gripe inn».

–          Kontrollgruppe: Det er en gruppe deltakere som brukes for å sammenligne med hovedgruppen i et tiltak, prosjekt og behandling.

–          Universell utforming: Det betyr å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevnen.

 

Informasjon fra seksjonsleder

Korona situasjonen.

Økning av påvist smitte blant innbyggere i Bærum kommune.

Det er påvist smitte hos ansatte på flere tjenesteområder; ambulerende hjemmetjeneste (1), avlastning (1), sykehjem (2), Rega (1).

Blant beboere er også påvist noe smitte innenfor sykehjem, omsorgsbolig for eldre, ambulerende og samlokalisert bolig (1).

 

Det er 31 ansatte i karantene enten på grunn av smitte, symptomer, nærperson eller reise.

 

Det er redusert dagtilbud og arbeid for beboerne. Prøver å erstatte faste aktiviteter, som har opphørt under pandemien. Seksjonsleder sjekker status på om det fortsatt er noen som ikke har fått tilbud om å komme tilbake til dagtilbud eller arbeid.

 

Besøk

Viser til oppsalg i media, blant annet VG. Retningslinjer fra Helsedirektoratet sendes ut til møtedeltakerne. Det er ikke lovhjemmel for å nekte besøk. Det er kommet noen tilbakemeldinger på at det er ulik praksis når det gjelder besøksrutiner. Dette følges opp med tjenesten.

 

Det er ikke alltid lett å vite hva som er best måte å håndtere det på når det er smitte i en bolig. Er det da i orden med besøk eller bør man være restriktiv til man har fått kontroll på det hele?

 

Innspill fra brukerorganisasjonene at det bør være dialog med pårørende i slike situasjoner om å begrense/ikke komme på besøk. Det er ikke besøksforbud.

 

Det er viktig at alle tjenestesteder/pårørende får den samme informasjon på hva som er gjeldende til enhver tid.

 

Et tiltak er at man skal kun forholde seg til 10 personer i løpet av en uke. I praksis betyr det at beboerne skal forholde seg til færre personer. Dette er en organisatorisk utfordring for våre tjenestesteder.

 

Det jobbes også med en begrensning av antallet ansatte som jobber flere steder.

 

Ernæring.

Ernæringsprosjektet er i gang. Kursene med beboere går veldig bra.

 

Handlingsprogrammet (HP) 2021-2024. Se tilsendte presentasjon.

 

–          Pandemien har ført til store ekstra omkostninger også i Bærum.

Lavere skatteinngang i 2020. Behov for sterkere endrings- og omstillingsgrep i handlingsprogrammet 2021- 2024.

–          Redusere investeringsbehovet – for eksempel nybygg.

–          Behovet for midler er beregnet på nytt. Tidligere enhetskostnader er for lav og ikke godt nok differensierte. Nye beregninger legger opp til 3 ulike nivåer for omsorgsbehov, som gir følgende enhetskostnader pr. år; 0,48 mill, 1,4 mill og 1,8 mill. I tillegg kommer det midler fra staten, som gjelder ressurskrevende brukere.

–          Redusere tiltak med 100 mill frem mot år 2024. I tillegg effektivisering med 0,5%, tilsvarer 10 mill.

–          Redusert investeringsnivå. Fokus på kvalitet/omfang i alle investeringsprosjektene i forhold til sambruk/samlokalisering.

–          Redusert tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud, som er ett ikke lovpålagte tilbud.

–          Reduksjon i 2 rådgiver stillinger i seksjonen.

–          Avvikle en bolig over tid

–          Midler etter salg av tomter på Emma Hjorth. Jobbe videre med bruk av resterende midler.

–          Haugtun tomten. Ber om midler i økonomimelding 1 i 2021.

 

HP settes opp på sakslisten på neste møte 07.12.20 dersom det er noen som har oppfølgingsspørsmål.

 

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid.

RGB har hatt 3 møter siden sist: 22. september møte nr. 505, 6. oktober, møte nr. 506, og 20. oktober møte nr. 507. Vi har testet ut koronatiltak.
Ny veileder
I samarbeid med brukerrådet i Lillestrøm kommune har vi hatt to videomøter. Det ene var utenom vanlig møtetid, 2 timer 29. september, og det andre var på møtet sist tirsdag.
Vi har gått igjennom hele kapittel 3 som handler om selvbestemmelse og brukermedvirkning på individ-nivå og system-nivå. Det neste vi skal snakke om er temaene aldring, seksualitet og rus.
Det blir to videomøter til før høringssvar skal være levert 17. november.

Det oppfordres om at høringssvaret også sendes til Sentralt brukerråd.

 

Politiker-stafetten

Vi skal snakke med ordførerens kontor og få startet med besøk eller videomøte så fort som mulig.
Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
Det er jevnlig video-møter med utviklingshemmede fra alle de Nordiske landene. En felles hjemmeside er snart ferdig, den vil ha den samme informasjonen på alle språkene og automatisk oversette det som blir lagt inn.

SAR-møtet

Det har ikke vært SAR møte

 

Det gjelder livet – lettlest rapport. Vi holder på å gå igjennom denne.
Frivillighet
Intet nytt, men jobber videre med saken.

 

Skjema «Tilbakemelding på kvalitet»
Vi har laget et forslag til lettlest tekst. Venter på svar om hvordan det går med saken.

 

IP og BPA

Vi er godt i gang med planlegging av temakveld og har hatt et videomøte med Karin Sjølinder. Dato for temakveld er ikke bestemt ennå, men satser på februar/mars 2021.

 

 

Informasjon fra NFU og LUPE

 

LUPE: Det er ikke noe å informere om som er rettet mot Bærum.

For øvrig er det mye med koronasituasjonen.

 

NFU: Det blir gitt forskjellig informasjon som gjelder koronasituasjon. Viktig at det blir gitt samme informasjon på dette.

 

Redd for at dagtilbudet blir redusert permanent.

Seksjonsleder informerte om at det kun grunnet pandemisituajonen det i smittevernhensyn må gis reduserte tilbud for å kunne gi tilbud til alle.

 

 

Busoppveien

Det er bekymring for at det skal spares 5 årsverk ved å samlokalisere Nordby, Brekkeski og Busoppveien.

 

Seksjonsledersvarer: Bemanningen rundt hver beboer kan ikke reduseres. Med samlokalisering kan sambruk føre til innsparing med følgende stillinger; fagutviklere, ledere, instruktører.

 

Nærhet til beliggenhetene gjør det også enklere å hjelpe hverandre i noen situasjoner.

 

Tilbakemelding fra befaringen 12.10.20:

Positivt med befaring og omvisning av Elias Smiths plass, tomt Busoppveien, Gabbroveien 1 og tomt på Haugtun området;

 

–          Fine leiligheter

–          Institusjonspreg, fordi vinyl gulvbelegg i stedet for parkett (Gabbroveien), handikaptoalett og vaskeservant i Elias Smiths plass

–          Fortetning av 3 skjermede boliger, Busoppveien, Nordby og Brekkeski.

–          Betenkt med å bygge avlastning/barnebolig på Haugtun tomten.

Avsides. Ønskelig at den nye avlastning/barnebolig skal ligge mer sentralt.

 

 

 

 

Kolonial.no:

Tilbakemeldinger fra medlemmer i NFU er misnøye med Kolonial.no;

–          Boligene kommer inn under bedriftsmarkedet, og blir da dyrere enn privat markedet. Dyrere på grunn av; beboerne er en prioritert gruppe, varene pakkes om natten, som gjør at merkostnadene for dette legges som påslag i prisen

–          Ved små bestillinger under 600 kroner kommer det et påslag i prisen på 29 kroner og i tillegg pappeske til varene på 4,60 kroner.

–          Beboerne bestiller hver for seg en gang i uken. Siden det er flere som bor på samme adresse i omsorgsboliger, bør man her se bestillingene samlet og ikke ta påslag i prisen for hver og en.

–          Varene er mer kostbare enn om det handles på Coop Extra eller Rema 1000, eventuelt kjøper tilbudsvarer andre steder.

–          Det er ukentlig fakturering i stedet for autogiro.

–          Dersom sen betaling av faktura, kommer det et fakturagebyr på 75 kroner. Faktura kommer på e-post, som kan medføre at det ikke blir fulgt opp i ferier o.l.

 

NFU ber om at Bærum kommune ser på avtalen. Avtalen med kolonial.no innbefatter mange brukere.

–          Hva er stordriftsfordelen? Hvem tjener på dette?

–          Er det bestemt at alle som har vedtak på hjelp til å handle må bruke kolonial.no?

–          Kan en beboer gjøre en avtale andre steder dersom det faller gunstigere ut?

 

 

 

 

 

Følgende punkter utsettes til neste møte, 07.12.20.

–          Institusjonslignende bofellesskap. Hva legges inn under dette begrepet?

–          Kunne velge hvor man vil bo.

–          Nedleggelse av eksisterende bofellesskap

–          Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) jobber med dispensasjon fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter?

 

Oppfølgingssaker.

–          Handlingsprogram 2021 -2024. Spørsmål?

–          Institusjonslignende bofellesskap. Hva legges inn under dette begrepet?

–          Kunne velge hvor man vil bo.

–          Nedleggelse av eksisterende bofellesskap

–          Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) jobber med dispensasjon fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter?

–          Organisasjonskart

–          Hvordan er saksgangen mellom brukerrådene og opp mot administrasjonen, politikerne.

–          Bruk av privat bil i tjenesten.

–          Informasjon og involvering knyttet til Avlastning og barneboliger, erstatning av Glitterud barnebolig.

 

–          Rekruttering og arbeidstidsordninger.

 

 

Møteplan: 27.01, 16.03, 25.05, 24.08, 26.10, 07.12.

Nr. 509 – Referat fra 17. november 2020

Referat fra 17. november 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)

Møte-leder:        Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Cecilie
Videomøte med Lillestrøm kl. 11-12-30

Neste møte:       1. desember 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Forslag om å grille ute ved Emma arbeidssenter.
Sjekker mulighet for å låne grill.

 

På neste møte 1. desember
ordner Frøydis en jule-overraskelse.

 

På juleavslutningen 15. desember
ordner Cecilie sjokolade-kake
og Lars Ole pølser med tilbehør.

 

@   E-post og beskjeder

Har sendt e-post til Lina i arbeider-partiet om stafetten.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi leste om diskriminering og tvangsflytting i Steinkjær kommune

på sidene til NFU.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona.

Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.

Vi ser på denne på neste møte
og kommer med innspill.
Vedtak:     Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi har snakket med ordførerens kontor
og de synes vi skal fortsette med stafetten.
De synes også det er bra
at vi har lært oss å bruke video-konferanse.

Vi har sendt e-post Lina Parvizian i Arbeiderpartiet
og etterlyst neste politiker i stafetten.

Vedtak:
     Venter på svar fra Arbeiderpartiet.

 

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.

 

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vi har forberedt oss til dagens videomøte
med Aleksander, Thomas og Stian fra brukerrådet i Lillestrøm.

Vi startet kl. 11.10 og var ferdig kl. 12.30.

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill
på disse temaene:

Fysisk aktivitet og trening s.34
For noen er det viktig med fellestrening
og noen ganger med andre utviklingshemmede.
For eksempel ViVil.
Legge til rette for egentrening med nødvendig oppfølging.

 

Vold og overgrep  s.38
Personalet bør være i forkant
og spørre brukerne med jevne mellomrom
om hvordan de har det
og spørre mer hvis de har opplevd noe vondt.
Oppfordre til å være åpen og fortelle.
Derfor er det viktig med tillit.

Informere om lettlest brosjyre om overgrep.

 

Velferdsteknologi s. 42
Viktig at kommunen følger opp
den teknologien som tas i bruk.

 

Økonomi s. 44
Lære å spare til ting man ønsker seg
eller lyst til å gjøre.

 

Pårørende, familie s. 57
Viktig å ta brukers valg på alvor

 

 

 

Verge  s. 60
Viktig med tilrettelagt informasjon til bruker
om vergens oppgaver og begrensinger.

 

Taushetsplikt  s. 64
Det er kjempeviktig.
Spørre oftere om samtykke.
Personalet må være trygge på dette.

 

Har vært koselig å prate sammen.
Skulle gjerne møttes fysisk.
Være bedre på å være forberedt.
Vedtak:     Sender inn utfylt tilbake-meldings-skjema til Helsedirektoratet

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 509

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Fortsatt med årsrapport for 2019, kommet til høsten.

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.