Referat fra 21. januar og 5. februar 2020

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 21. januar
og 5. februar  2020
kl. 14-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede 21.01:
Per Skredders vei – Joakim Vågdal og ?
 

Tilstede 05.02:
Bærum arbeidssenter –
Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Fagnatun – Marianne Klykken eller ?

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

 

Ikke tilstede:
Emma Hjorth –
Aurelija Nilsson / Omar       

Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

Hegnatun aktivitetssenter – ? (avd.l.)
Kastet Dagsenter –
Stine Marie Ekeberg

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?
Åsterud – (Kate Kristine Gajic)

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag 14. april eller tirsdag 28. april 2020.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

 

Marianne – Ikke noe nytt siden sist.

 

Anne Grete – Skal snart komme i gang!

 

Kim  – På grunn av nyrestaurerte lokaler på Emma,
har det ikke blitt tid til møter.

 

 

 

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 25. februar

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

 

Spesielt viktig å sjekke vedlegget til sak 1/2020 som du finner på hjemmesiden til RGB

Er skjemaet lett å forstå?
Kom gjerne med forslag til forbedringer!

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Fagnatun, Per Kreddersvei og Bjerkelunden mangler varaperson.
Hegnatun, Åasterud og Skaret mangler begge deler.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

SAR-møte 19. november 2019

Vedlegg 2/500 til RGB-møte 3.12.2019

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 19. november 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Gro

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Ingen

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen og Heidi Hesselberg

                          10 personer fra Fredriksstad

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Ingen

 

Diverse:            Ingen ting.
Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B)
  – Sigrid (T)

                   Jernbaneveien har snakket om teatertur i desember.

Skal ha julebord 14. desember.

Vet ikke om de har hatt møte.

 

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).

Jobber med å planlegge Emma festival
og løype i september 2020.

En som heter Stine som jobber på REGA

vil gjerne komme på besøk og fortelle om planene.
Hun er velkommen, vi ber henne ta kontakt med RGB.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Martin (B) – (T)

Har planlagt et julebord på Bip-hallen.

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – Arild (T)

Skal ha julebord med familie 11. desember på Åsbråtan.

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Jobber med en sak om kilde-sortering.
Viktig å kaste søppelet riktig sted.
Vil SAR være med?

 

Vi stemte med Mentimeter og 8 av 10 ville være med.

Emma skal ha julebord sammen med personal-kantina.

 

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Jobber med å få rådet opp å stå.

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Siden siste møte i september så har vi jobbet med:
Siden siste møte i september så har vi jobbet med:

– Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon.

Det har vært møte i interim-styret
med Marlene og Martin fra Norge.

 

– Jobber fortsatt med lettlest heftet «Det gjelder livet».
Har hatt så mye annet å gjøre at vi har måttet utsette dette.
– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet
29. oktober og 12. november

 

– fire timers foredrag for over 200 verne-pleier-studenter
i Sandvika 22. oktober og på Kjeller 5. november.

 

Jobbet i fokus-gruppe med spørsmålene fra Helsedirektoratet
om temaene det siste temaet som var lege og tannlege.

 

Har vært med på fiktiv rettsak laget av NFU.

 

Tre brødre var stemplet som utviklingshemmede,
selv om to av de  ikke var det.
De hadde også fått verge, uten å bli spurt.

 

Fiktiv =  spiller, teater, later som, på lissom

Rettsak = et sted man kan bli dømt eller frikjent

 

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi gikk igjennom
Kan ikke komme – side 12

Time hos spesialist er god nok grunn,
men vanlig legetime vanligvis flyttes til annen dag.
Hvis det ikke er helt nødvendig, men da er man syk.

Hva kan et brukerråd brukes til – side 13.

Saker mellom rådene,
fra husmøte til SAR via brukerråd
og tilbake til husmøte.

 

Vedtak:     RGB jobber ferdig et forslag

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald kunne ikke komme i dag.

Møtet i Jernbaneveien har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

 

Flere må samarbeid om dette for å få til noe.

Et godt eksempel på frivillighet
er Rikke som er guide på EmmeMeDliv.

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 25. februar.

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

Hele forteller om kostholds-kurset.

Hva skal vi gjøre!

Jeg kan mye om mat og drikke.

 

På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.

Vi skal også ha konkurranser og leker.

Dere får noen oppgaver.

Skal sjekke om dere har lært noe nytt.

 

 

 

Sak 3:   SAR 02/19  Temakveld om IP og BPA

 

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

 

Hvem kan få BPA?

 

Hva vet vi om Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

 

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

 

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.

 

Forslag er en fredag etter jobb.

Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

 

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte i SAR er 25. februar 2020.
Møte med tilretteleggere 21. januar eller 4. februar
fra kl. 14.00 til kl. 15.00 sammen med RGB.
Ingebjørg har lyst til å bli med på Fiktiv Rettsak i Oslo

 

Frøydis har et forslag om en treningsgruppe,
som skal starte opp til neste år.

De som har lyst kan være med.

Hun skal lage en invitasjon.