SAR 24. mai 2022

Vedlegg til RGB referat 1/524


Saksliste til møte i SAR – 24. mai 2022

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. mai 2022 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (40 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 2: 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet (20 min.)  

Hva synes dere om skjemaet?  Utsatt fra siste møte.
Søk helse- og omsorgstjenester | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

 

 

Sak 3:  02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (10 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par lysbilder fra foredraget

 

 

Sak 4:  07/2016  Frivillighet i Bærum (10 min.)
Har du lyst til å være frivillig?
Hvordan går det med Torstein?

 

 

Sak 5:  01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (35 min.)

Har du et forslag til hva pengene kan brukes til?
Hva tenker du om forslagene fra tidligere?
Se eget forslags-ark på hjemmesiden

 

 

Eventuelt (15 minutter)
– Bruk av Mentimeter- Sommeravslutning 7. juni

– Neste SAR-møte er 27. september 2022

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

SAR 22. mars 2022

              Vedlegg til RGB referat 1/521


Saksliste til møte i SAR – 22. mars 2022

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 22. mars 2022 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 2: 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet 

Hva synes dere om skjemaet?
Søk helse- og omsorgstjenester | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

 

 

Sak 3:  02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (5 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par lysbilder fra foredraget

 

 

Sak 4:  07/2016  Frivillighet i Bærum (5 min.)
Har du lyst til å være frivillig?

 

 

Sak 5:  01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (30 min.)

Har du et forslag til hva pengene kan brukes til?
Hva tenker du om forslagene fra tidligere?

 

 

Eventuelt (30 minutter)
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 24. mai 2022

 

Viktig        Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                  om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Nr. 518 – Referat fra 07. desember 2021

 

 

Referat fra 7. desember 2021

Tilstede:                             Cecilie Dahl, Cora Galucio,
og Erik Songstad

Ikke tilstede:         Gro Sjønnesen og Merete Bjørke

Møte-leder:             Cecilie Dahl

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                         Karin Sjølinder (avbud) og Anders Midtsundstad

Neste møte:       21. desember 2021 – juleavslutning

Vedlegg:                     Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Cecilie og Lars Ole har vært på sentralt brukerråd.
Referat kommer senere.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Ønske om å komme i gang med frukt på møtene.

 

@   E-post

E-post fra Karin om at hun ikke kommer i dag.
Hun har sendt lysbilder vi kan se på.

E-post fra Bente om sak 03/21

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har forandre informasjon om oss på hjemmesiden.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Usikker på når det er BA-råd,
Sentralt brukerråd 7. desember.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Ny sak er runde to
med penger fra tomtesalg på Emma Hjorth.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

 

 

 

02/19          Tema-kveld om BPA og IP
Karin kunne ikke komme i dag.
Vedtak:     Finne ny dato sammen med Karin

 

 

 

03/19            Politiker-stafetten 2020

Vedtak:             Utsettes til 2022

 

 

 

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Avklares med Heidi.
Vedtak:     Saken følges opp.

 

 

 

 

 

 

01/21            Prosjekt Ferie for alle
Anders kommer i dag og skal intervjue oss.
Anders fortalte litt om seg selv
og det han jobber med.

Anders har lenge vært opptatt av støtte-kontakter
og ferie-tilbud for utviklingshemmede.

Nå er han også opptatt av ferie.

Han skal skrive en bok
som skal fortelle om ferietilbud
og om Solgården som fyller 5 år neste år.

Prosjektet heter “Ferie for alle”
og gjelder voksne.

Først måtte vi underskrive

Våre navn kommer ikke i boken,
men det vi har snakket om kan komme med.

Hvis det er noe vi har sagt,
som vi etter på ikke vil at skal med,
er det greit å ta ut.

Vedtak:        Intet vedtak

 

 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vi har fått en liste med forslag fra Bente.

Vi skal si noe om hvilke forslag vi liker best.
Hun ønsker at vi skal bruke farger eller tall
for å vise hva vi mener.

Vedtak:        Vi tar opp saken på neste møte
og bruker Mentimeter for å stemme.

 

 

Godkjenning av referat nummer 518

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

       EVENTUELT

Vi feirer juleavslutning på Ramma
på grunn av smitte-situasjonen.

 

Vi spiser grøt, pepperkaker og drikker gløgg.

 

Vi jobber litt med forslag til bruk av Emma-penger.
Ser også på den nye veilederen.