Nr. 11 – Referat fra 6. februar 1994

Referat fra 6 og 22. februar 1994 hos Rådgivningsgruppen i Asker

 

Søndag 6. februar

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Henning, Grethe, Tove, Ragnhild og Steingrim
Fravær: Rene syk
Referent: Lars Ole

Tirsdag 22. februar

Tidspunkt: Usikker
Tilstede: Henning, Tove, Rene og Ragnhild
Fravær Tove og Steingrim (syk)
Referent: Lars Ole

6. OG 22. FEBRUAR HAR VI VÆRT PÅ BESØK HOS RÅDGIVMIMGSGRUPPEN I ASKER FORDI LØKKEÅSVEIEN IKKE ER INNFLYTTINGS-KLAR ER VI FOR TIDEN UTEN ET STED Å VÆRE.

6. FEBRUAR SNAKKET VI OM IDUNSVEI OG
NABOPROTESTENE DET STO OM I BUDSTIKKA.
RÅDGIVNINGSGRUPPEN I ASKERSKAL SKRIVE ET INNLEGG I BUDSTIKKA.
VI RINGTE BUDSTIKKA OG FIKK VITE HVA SOM ER SKREVET OM SAKEN TIDLIGERE.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om emma hjorts hjem
Og planene for utbyggingen.

22. Februar snakket vi om det henning skal si på
Para-lympisk.
Han skal fortelle om rådgivningsgruppen i asker i 10 minutter.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene
I asker sentrum og i sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
Som skal brukes av de som trenger hjelp
Når de er på postkontoret

Nr. 10 – Referat fra 23. januar 1994

Referat fra 23. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole (hos Steingrim)

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.
De som skal være medlemmer må bo i bærum.

VEDTAK:
Alle sjekker videre om de kjenner noen
Som kan være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Vi venter til det blir varmere i været.
Forslag om å reise helgen 30. April – 1.mai

VEDTAK:
Alle sjekker sine kalender (almanakk) til neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER

VEDTAK:
Saken ble utsatt fordi vi ikke har det nødvendige utstyret.

 

 

17/93 PUNKTNYTT
Steingrim synes «punktnytt» var meget bra.
Tove vil gjerne prøve dette en stund.

VEDTAK:
Lars ole sender et «skrytebrev» til redaksjonen.
Og ber samtidig om at tove får tilsendt «punktnytt».

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Steingrim foreslår at vi snakker med rådhusposten
Og ber de komme på et møte i rådgivnings-gruppen.

VEDTAK:
Steingrim og lars ole sørger for å lage denne avtalen.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

VEDTAK:
Lars ole tar kontakt med postsjefen
Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.
På neste møte bestemmer vi når og hvordan
Vi skal gjøre dette.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE 27. JANUAR
Steingrim og rene kan tenke seg å være på møtet.

VEDTAK:
Rene møter lars ole på kommunegården kl 17.45.
Lars ole ringer steingrim på og avtaler nærmere.

 

12/93 EMMA HJORT
Det ble delt ut disposisjonsplan for eiendommen
Emma hjorts hjem.

VEDTAK:
Lars ole lager en lettlest oversikt
Over de viktigste punktene i planen.

 

EVENTUELT: LOKALE – HVOR SKAL VI MØTE?
Lars ole ringer nærmere og gir nøyaktig beskjed

Nr. 02/1994 – Hovedutvalgsmøte 27. januar

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10
Steingrim og Rene kan tenke seg å være på møtet.

 

6. MARS 1994 – møte nr. 13
Vedtak:
Rene forteller fra besøket på neste møte.

Vi finner ut hvem som drar på møte 24. mars.

Tove sjekker med Vivil-treningen.

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14
Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.

Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

Vedtak:
Rene og Tove drar på møte.

Vi møtes kl. 18.20 foran hovedinngangen til kommune-gården.

 

10. APRIL 1994 – møte nr. 15
Møtet var i det gamle rådhuset.

På møtet snakket de om klubben i Sandvika,
om lekeplasser for barn,
bibliotek i Bærum
og Vivil idretts-lag

 

VEDTAK:
STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL

LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL
OG AVTALER NÆRMERE.

Nr. 9 – Referat fra 9. januar 1994

Referat fra 9. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole

¤/94 SE PÅ DE SAKENE VI HAR JOBBET MED I 1993
Vi snakker om alle sakene vi har jobbet med
I løpet av høsten 1993. Alle husket sakene godt.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Alle tar med avtale-bøker, så snakker vi om en passende helg på neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove har sendt julekort til rådgivningsgruppen i asker. Vi ser på video-opptak på neste møte.

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Tok bilde av rene

17/93 PUNKTNYTT
Rene og steingrim har fått «punktnytt» i posten.
De synes det er fint blad.
Vi snakker mer om «punktnytt» på neste møte

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Utsettes til neste møte

DIVERSE
Vi ble enige om at sakslistene med en runding
Og referatene med et kryss.
Vi laget også et forslag til logo for gruppen.

Lars ole sender liste over medlemmer,
Møtedatoer og gruppens oppgaver på gule ark.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.
Hvordan er postkontoret i sandvika
Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
Onsdag 19. Januar klokken 16.00
Lars ole ringer til gruppens medlemmer
Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)