Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

 

3. JANUAR 1994 – møte nr. 9
Vi snakket litt om et mulig samarbeids-prosjekt
med rådgivningsgruppen i asker.

Hvordan er postkontoret i Sandvika?

Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
onsdag 19. Januar klokken 16.00.

Lars Ole ringer til gruppens medlemmer
0g bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

 

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10
VEDTAK:
Lars Ole tar kontakt med postsjefen
og hører om det er greit at vi kommer på besøk.

På neste møte bestemmer vi når og hvordan
vi skal gjøre dette.

 

6/22. FEBRUAR 1994 – møte nr. 11/12
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene

I Asker sentrum og i Sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på Sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i Asker
synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
som skal brukes av de som trenger hjelp
når de er på postkontoret.

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14
Vi snakket om det å sende brev til medlemmene i klubben.

Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag
i asker lørdag 23. April.

 

Vedtak:
Vi venter med å skrive brev
til vi har vært på orienterings-dagen.

Lars Ole snakker med Claus Andersen.

Med hensyn til postkontoret
venter vi til saken har vært oppe i
hoved-utvalget for tekniske tjenester.

Nr. 8 – Referat fra 12. desember 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 12.12.93
(MØTET NR.8)

 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Jannicke og Steingrim
Fravær: Rene (syk)
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove sender julekort til
Rådgivninggs-gruppen i asker.

Vi ser på video-opptaket fra asker i 1994,
Fordi tove måtte dra tidligere og rene er syk.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger
Rene: til rette-legging av sandvika
Steingrim: emma hjorts hjem

 

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Lars ole oversikt over 2 saker vi har jobbet med,
Saken om fritidskalenderen og
Til rette-legging av sandvika.

Tatt nye bilder.
Be rene ta med bilde av seg selv
Når han kommer på skui.

 

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Lest gjennom brevet fra bærum kommune.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi så på intervjuet som kommer i neste
Månedsrevy. Alle synes det var fint.

SAKER SOM IKKE STO PÅ SAKSLISTEN:

17/93 PUNKTNYTT
Punktnytt er et nyhetsblad som kommer ut hver dag.

Det er laget i storskrift.

Lars ole prøver og ordne det slik at
Rene og steingrim kan få med bladet hjem i posten noen ganger.

Vi får tilbakmelding fra rene og steingrim senere.

18/93 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN
FOR FUNKSJONS-HEMMEDE 1994-1997
Vi har sett på planen.
Steingrim har lånt en stor-skrift-utgave.

Lars ole tar ut det som handler om
Psykisk utviklingshemmede
Og legger det frem for gruppen.

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Rådhusposten er en avis for de som jobber i bærum kommune.

Steingrim foreslår at vi får rådhusposten til å skrive om oss.
Vi tar kontakt med rådhusposten i 1994.

EVENTUELT:
Jannicke ønsker ikke å fortsette i gruppen til våren.

Nr. 7 – Referat fra 28. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 28.11.93
(MØTET NR.7)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
Tove og steingrim ringte til telefonsvareren.
Vi hører på opptaket på neste møte.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
Saken ble utsatt

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Saken ble utsatt

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi lager en plakat med informasjon om hva rådgivnings-gruppen er.

Vi informerer om rådgivnings-gruppen
På skui-festen, hvis det er i orden for klubben.

Lars ole spør pim eller annett.

Vi tok bilde av alle i gruppen
Og av gruppen som satt rundt et bord

Vi begynte på et forslag til
Informasjons-plakat.
Fortsetter på neste møte.

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Vi så på forslaget til tilgjengelighetsmal.

Tilgjengelighetsmal er en oppskrift
På hva man må gjøre
For at det skal være lett for alle
Å komme seg frem til et sted.

Vi sender vårt forslag om hvordan
Man kan merke et sted med tegninger
For å gjøre det lettere for alle å finne frem, til veivesenet ved jan jansen.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi laget svar på spørsmålene fra klubbens video-gruppe.
Steingrim blir intervjuet 30.11. På klubben.

Nr. 6 – Referat fra 14. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 14.11.93
(MØTET NR.6)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Rene fortalte hva han gjorde på konferansen.

Han lærte om hva en tolk for
Psykisk utviklingshemmede er.

Han sto og snakket på «speakers corner» midt i asker sentrum.

Vi så på hefter og bøker fra Sverige
Og eksempler på lettlest-informasjon

 

 

 

 

11/93 HYTTETUR
Vi utsetter hytteturen til januar 1994
Fordi det er mange som ikke kan før jul.

12/93 EMMA HJORT
Steingrim leste avisutklippet om «mønsterby»

Vi snakket om det som sto i avisutklippet.

Steingrim er usikker på hvem det er som skal flytte inn.

Kjenner de til psykisk utviklingshemmedes behov?

Gruppen skal følge med på hva som skjer
På Emma Hjorts hjem.

Forslag fra rene om å dra opp
Og se på området til våren.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Steingrim: fremtiden til Emma Hjort
Rene: tilrettelegging av Sandvika
Tove: skal tenke på det

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi venter med å lage informasjonstavle
Til det nye klubbhuset er ferdig.