Nr. 9 – Referat fra 9. januar 1994

Referat fra 9. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole

¤/94 SE PÅ DE SAKENE VI HAR JOBBET MED I 1993
Vi snakker om alle sakene vi har jobbet med
I løpet av høsten 1993. Alle husket sakene godt.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Alle tar med avtale-bøker, så snakker vi om en passende helg på neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove har sendt julekort til rådgivningsgruppen i asker. Vi ser på video-opptak på neste møte.

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Tok bilde av rene

17/93 PUNKTNYTT
Rene og steingrim har fått «punktnytt» i posten.
De synes det er fint blad.
Vi snakker mer om «punktnytt» på neste møte

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Utsettes til neste møte

DIVERSE
Vi ble enige om at sakslistene med en runding
Og referatene med et kryss.
Vi laget også et forslag til logo for gruppen.

Lars ole sender liste over medlemmer,
Møtedatoer og gruppens oppgaver på gule ark.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.
Hvordan er postkontoret i sandvika
Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
Onsdag 19. Januar klokken 16.00
Lars ole ringer til gruppens medlemmer
Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

 

3. JANUAR 1994 – møte nr. 9

Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.

Hvordan er postkontoret i Sandvika

Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret

Onsdag 19. Januar klokken 16.00

Lars ole ringer til gruppens medlemmer

Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

 

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10

VEDTAK:

Lars ole tar kontakt med postsjefen

Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.

På neste møte bestemmer vi når og hvordan

Vi skal gjøre dette.

 

6/22. FEBRUAR 1994 – møte nr. 11/12

Vi snakket om til rette-legging av postkontorene

I Asker sentrum og i Sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på Sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp

Som skal brukes av de som trenger hjelp

Når de er på postkontoret

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14

Vi snakket om det å sende brev til medlemmene i klubben.

Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag

I asker lørdag 23. April.

 

Vedtak:

Vi venter med å skrive brev

Til vi har vært på orienterings-dagen.

Lars Ole snakker med Claus Andersen.

Med hensyn til postkontoret

Venter vi til saken har vært opp i hoved-utvalget

For tekniske tjenester.

Nr. 8 – Referat fra 12. desember 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 12.12.93
(MØTET NR.8)

 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Jannicke og Steingrim
Fravær: Rene (syk)
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove sender julekort til
Rådgivninggs-gruppen i asker.

Vi ser på video-opptaket fra asker i 1994,
Fordi tove måtte dra tidligere og rene er syk.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger
Rene: til rette-legging av sandvika
Steingrim: emma hjorts hjem

 

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Lars ole oversikt over 2 saker vi har jobbet med,
Saken om fritidskalenderen og
Til rette-legging av sandvika.

Tatt nye bilder.
Be rene ta med bilde av seg selv
Når han kommer på skui.

 

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Lest gjennom brevet fra bærum kommune.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi så på intervjuet som kommer i neste
Månedsrevy. Alle synes det var fint.

SAKER SOM IKKE STO PÅ SAKSLISTEN:

17/93 PUNKTNYTT
Punktnytt er et nyhetsblad som kommer ut hver dag.

Det er laget i storskrift.

Lars ole prøver og ordne det slik at
Rene og steingrim kan få med bladet hjem i posten noen ganger.

Vi får tilbakmelding fra rene og steingrim senere.

18/93 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN
FOR FUNKSJONS-HEMMEDE 1994-1997
Vi har sett på planen.
Steingrim har lånt en stor-skrift-utgave.

Lars ole tar ut det som handler om
Psykisk utviklingshemmede
Og legger det frem for gruppen.

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Rådhusposten er en avis for de som jobber i bærum kommune.

Steingrim foreslår at vi får rådhusposten til å skrive om oss.
Vi tar kontakt med rådhusposten i 1994.

EVENTUELT:
Jannicke ønsker ikke å fortsette i gruppen til våren.

Nr. 7 – Referat fra 28. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 28.11.93
(MØTET NR.7)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
Tove og steingrim ringte til telefonsvareren.
Vi hører på opptaket på neste møte.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
Saken ble utsatt

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Saken ble utsatt

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi lager en plakat med informasjon om hva rådgivnings-gruppen er.

Vi informerer om rådgivnings-gruppen
På skui-festen, hvis det er i orden for klubben.

Lars ole spør pim eller annett.

Vi tok bilde av alle i gruppen
Og av gruppen som satt rundt et bord

Vi begynte på et forslag til
Informasjons-plakat.
Fortsetter på neste møte.

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Vi så på forslaget til tilgjengelighetsmal.

Tilgjengelighetsmal er en oppskrift
På hva man må gjøre
For at det skal være lett for alle
Å komme seg frem til et sted.

Vi sender vårt forslag om hvordan
Man kan merke et sted med tegninger
For å gjøre det lettere for alle å finne frem, til veivesenet ved jan jansen.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi laget svar på spørsmålene fra klubbens video-gruppe.
Steingrim blir intervjuet 30.11. På klubben.