Nr. 6 – Referat fra 14. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 14.11.93
(MØTET NR.6)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Rene fortalte hva han gjorde på konferansen.

Han lærte om hva en tolk for
Psykisk utviklingshemmede er.

Han sto og snakket på «speakers corner» midt i asker sentrum.

Vi så på hefter og bøker fra Sverige
Og eksempler på lettlest-informasjon

 

 

 

 

11/93 HYTTETUR
Vi utsetter hytteturen til januar 1994
Fordi det er mange som ikke kan før jul.

12/93 EMMA HJORT
Steingrim leste avisutklippet om «mønsterby»

Vi snakket om det som sto i avisutklippet.

Steingrim er usikker på hvem det er som skal flytte inn.

Kjenner de til psykisk utviklingshemmedes behov?

Gruppen skal følge med på hva som skjer
På Emma Hjorts hjem.

Forslag fra rene om å dra opp
Og se på området til våren.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Steingrim: fremtiden til Emma Hjort
Rene: tilrettelegging av Sandvika
Tove: skal tenke på det

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi venter med å lage informasjonstavle
Til det nye klubbhuset er ferdig.

Nr. 5 – Referat fra 31. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 31.10.93
(MØTET NR.5)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove og Steingrim
Fravær: Jannicke (GITT BESKJED)
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
Steingrim hørte på båndet.

Han ønsker å prøve å ringe på nytt en annen gang.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
Vi har filmet fra kulturfestivalen i asker.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove fortalte hvordan hun hadde det på konferansen.

Rene forteller på neste møte.
Samlet referat kommer senere.

 

 

10/93 «FRITID I BÆRUM»
Eksempel på pictogram.

Vi kan se pictogram på
Handikapp-parkerings-skilt
Og telefon-bokser

Gruppen ønsker at pictogram eller andre bilder kan brukes på oversikten.

Lars ole gir tilbakemelding til kommunen om hva gruppen har kommet frem til.

11/93 HYTTETUR
Forslag om
Lørdag 27. Til søndag 28. November.

Alle i gruppem sjekker denne datoen
Og gir beskjed på møte
Søndag 14. November om de kan eller ikke.

EVENTUELT:
Saker som ikke står på sakslisten til møte.

 

 

 

 

 

12/93 EMMA HJORT
Bærum kommune skal overta
Emma hjorts hjem.

Steingrim synes ikke det er riktig at det skal bygges boliger for
Ikke-funksjonshemmede på området.

Alle leser det utdelte avisutklippet
«skal til nønsterby» til neste gang.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Steingrim: fremtiden til emma hjort

Alle i gruppen tenker på hvilke saker de mener er viktige for gruppen å jobbe med.

Vi snakker om det på neste møte.

Nr. 4 – Referat fra 24. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 24.10.93
(MØTET NR.4)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove og Rene
Fravær: Steingrim og Jannicke (Beskjed gitt)
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
VI HØRTE PÅ OPPTAKET.
MEDLEMMEN GA KLARE BESKJEDER.

7/93 AVISUTKLIPP
VI HAR NÅ STREKET UNDER
ALLE VANSKELIGE ORD.

GRUPPEN ØNSKER Å LAGE ET LETTLESTFORSLAG.

VI SENDER FORSLAGET TIL «BÆRINGEN»
NÅR DET ER FERDIG.

VI TAR SAKEN OPP PÅ HYTTETUREN.

 

 

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
TEKST: RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM.

FORTELLE AT GRUPPEN ER NYSTARTET.
FORTELLE HVA VI GJØR.
ALLE FORTELLER LITT OM SEG SELV,
JOBB OG FRITID

FILME LITT FRA ET MØTE.
FILME LITT FRA KULTURKONFERANSEN I ASKER.
FILME FRA HYTTETUREN.
GJØRE OPPTAK AV MEDLEMMENE PÅ HYTTETUREN.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
RENE OG TOVE DELTAR FRA GRUPPEN VÅR.
DE REISER MED TAXI FREM OG TILBAKE.

PIM, LIV ELIN OG LARS OLE SKAL VÆRE HJELPERE.

RENE OG TOVE HAR FÅTT PROGRAM FOR DAGENE.

MØTETIDER BLIR AVTALT SENERE.

 

 

 

10/93 «FRITID I BÆRUM»
FORSIDEN ER FIN OG GREI.
DUMT AT DESEMBER ER PÅ BAKSIDEN.
IKKE FORKORTELSER.
BARE STORE BOKSTAVER
STÅ KLOKKEN FORAN KLOKKESLETTENE
LIKHET MED TIDENE, 12 ELLER 12.00

ALLE I GRUPPEN SER PÅ OVERSIKTEN
OG VI FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

EVENTUELT:
VI FIKK IKKE TID TIL NOEN SAKER.

Nr. 3 – Referat fra 3. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 03.10.93
(MØTET NR.3)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Jannicke, Tove og Rene
Fravær: Steingrim (beskjed gitt)
Referent: Lars Ole

6/93 MØTEREGLER
VI SNAKKET OM HVILKE MØTEREGLER VI SKAL HA.
VI HAR LAGET EN LISTE.

7/93 AVISUTKLIPP
VI FANT UT HVILKE ORD DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ.
SNAKKET LITT OM HVA ORDENE BETYR.
VI BLE IKKE HELT FERDIG.
FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
RENE OG TOVE HAR LYST TIL Å DRA.
RENE FÅR FRI FRA JOBBEN SIN.
TOVE VET ENNÅ IKKE.
LARS OLE RINGER Å SNAKKER MED RENE OG TOVE.