Nr. 2 – Referat fra 19. september 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 19.09.93
(MØTET NR.2)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Steingrim, Lars Ole, Anne, Rene Per, Jannicke og Roar
Referent: Lars Ole:

1/93 MEDLEMMENE FORTELLER LITT OM SEG SELV:

JANNICKE FAALE ER 26 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.
GÅR PÅ SKOLE PÅ MANDAGER OG TIRSDAGER.
ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER.
ER PÅ VIVIL PÅ TORSDAGER
JOBBER AV OG TIL PÅ HAGE-SENTERET.

TOVE KJEVIK ER 28 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.
JOBBER PÅ HAUGER VERKSTED.
KVELDS-SKOLE PÅ MANDAGER OG ONSDAGER.
JOGGER PÅ TIRSDAGER.
ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER
ER PÅ LESE-GRUPPE NOEN LØRDAGER.

 

STEINGRIM NORENG ER 55 ÅR:

BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.
HAR SØKT PÅ JOBB PÅ ASKO.

RENE HUBERTUS ER 33 ÅR

BOR I GRUPPEBOLIG.
JOBBER PÅ AURORA VERKSTED.
GÅR PÅ HELDAGS-SKOLE-ASSISTENT-KURS EN KVELD.
SAMLER PÅ ELEKTRISKE SMÅ-TING

LARS OLE BOLNESET ER 30 ÅR

BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.
JOBBER MED MENNESKER MED AUTISME.
LIKER Å SKRU PÅ BILER.

2/93: HVORDAN TROR DERE DET BLIR I GRUPPEN?

TOVE:
TROR VI KOMMER TIL Å HA DET HYGGELIG.

STEINGRIM:
FÅ VITE HVA BÆRUM KOMMUNE VIL GJØRE FOR
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE.

RENE:
TA VARE PÅ PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

 

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER

VI RINGTE TIL LARS OLE
OG SNAKKET TIL TELEFON-SVAREREN

4/93 HVOR LENGE SKAL VI HOLDE PÅ UTOVER KVELDEN?
ALLE SYNES AT KLOKKEN 18. TIL KLOKKEN 21.00 ER PASSE.
5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
VI VENTER TIL JANUAR 94 MED Å TA FLERE INN I GRUPPEN.

6/93 MØTEREGLER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

7/93 AVISUTKLIPP
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
LARS OLE RINGER OG SNAKKER MED HVER ENKELT OM DETTE.

Nr. 05/1993 – Skal det være flere i gruppen?

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?

 

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

VI VENTER TIL JANUAR 94 MED Å TA FLERE INN I GRUPPEN.

 

09.JANUAR 1994 – møte nr. 9

Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

23.JANUAR 1994 – møte nr. 10

Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.

De som skal være medlemmer må bo i Bærum.

 

06.MARS 1994 – møte nr. 13

Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til.

 

20.MARS 1994 – møte nr. 14

Rene har snakket med noen på jobben sin,

Men ingen som hadde tid eller lyst.

Steingrim vet ikke om noen

 

Vedtak: Rene foreslår Willy Berntsen

Lars Ole sjekker med ham.

Nr. 03/1993 – Snakke til telefonsvarer

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER

 19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

 

VI RINGTE TIL LARS OLE

OG SNAKKET TIL TELEFON-SVAREREN

 

03.OKTOBER 1993 – møte nr. 3

UTSATT TIL NESTE MØTE?

 

 

24.OKTOBER 1993 – møte nr. 4

VI HØRTE PÅ OPPTAKET.

MEDLEMMENE GA KLARE BESKJEDER.

 

 

31.OKTOBER 1993 – møte nr. 5

Steingrim hørte på båndet.

Han ønsker å prøve å ringe på nytt en annen gang.

 

 

14.NOVEMBER 1993 – møte nr. 6
UTSATT TIL NESTE MØTE?

 

 

28.NOVEMBER 1993 – møte nr. 7

Tove og steingrim ringte til telefonsvareren.

Vi hører på opptaket på neste møte.

 

 

12.DESEMBER 1993 – møte nr. 8

UTSATT TIL NESTE MØTE?