Nr. 05/1993 – Skal det være flere i gruppen?

19. SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2
VI VENTER TIL JANUAR 94
MED Å TA FLERE INN I GRUPPEN.

 

09. JANUAR 1994 – møte nr. 9
Alle i gruppen
tar kontakt med kjente
som de tror kan ha lyst
til å være med i gruppen.

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10
Ingen i gruppen
kjenner noen
som er aktuelle nå.

De som skal være medlemmer
må bo i Bærum.

 

06. MARS 1994 – møte nr. 13
Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til.

 

20.MARS 1994 – møte nr. 14
Rene har snakket med noen på jobben sin,

Men ingen som hadde tid eller lyst.

Steingrim vet ikke om noen.

 

Vedtak:
Rene foreslår Willy Berntsen
Lars Ole sjekker med ham.

Nr. 03/1993 – Snakke til telefonsvarer

19. SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2
VI RINGTE TIL LARS OLE
OG SNAKKET TIL TELEFON-SVAREREN

 

03. OKTOBER 1993 – møte nr. 3
UTSATT TIL NESTE MØTE?

 

 24. OKTOBER 1993 – møte nr. 4
VI HØRTE PÅ OPPTAKET.

MEDLEMMENE GA KLARE BESKJEDER.

 

31. OKTOBER 1993 – møte nr. 5
Steingrim hørte på båndet.

Han ønsker å prøve å ringe på nytt
en annen gang.

 

14. NOVEMBER 1993 – møte nr. 6
UTSATT TIL NESTE MØTE?

 

28. NOVEMBER 1993 – møte nr. 7
Tove og Steingrim
ringte til telefonsvareren.

Vi hører på opptaket på neste møte.

 

12. DESEMBER 1993 – møte nr. 8
UTSATT TIL NESTE MØTE?