SAR 12. september 2017

                                                      Vedlegg til RGB referat 1/462

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 12. september 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Brukerrådene skal alltid ta opp det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle de har forberedt.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

RGB viser bilder og video som skal brukes til plakaten.

 

 

 

                   Sak 3: Mal for brukerråd  (20 minutter)

Tilrettelegger-gruppen legger frem forslag til
mal for saksliste og referat fra brukerrådsmøter.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 3 i mandatet (se vedlegg 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Tema-kveld om hvordan man kan bo

                           Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Erfaringer med Kolonial.no
 • Oppsummering av spørsmål om valgdeltagelse
 • Vise møteplan for 2017 – Årets siste møte er 7. november

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                     Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4  Mandat for brukerråd

 

 

 

 1. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med?

  Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet.

  De skal være hørings-instans i aktuelle saker.

  De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser

og handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

 

 

SAR 03/2017   Tema-kveld “Sjef i eget hus”

12. september 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

Sjef i eget hus
to historier fra boken
Historien om Truls – Cecilie forteller
Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte

 

7. november 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

Vi satser på februar eller mars 2018.

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være?
Bærum idrettspark?
Andre forslag?

Spørsmålet om fellesareal
kan vi ta med på programmet.

Hvor stort bør et fellesareal være?

Bør det være fellesareal?

Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best,
mandag
eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag
og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte.

 

13. februar 2018
Tidligere forslag til temaer:

– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU).

16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.

kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt

Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet

Hvordan foregår handling av mat i butikken?

Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.

Studentene skal nå vise oss noe.

Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.

Vi stemte, det ble 80% for tomatsuppe.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.

 

8. mai 2018
Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak:
Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.

SAR 02/2017 Oppskrift på brukerråd

Her finner du heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere.

19. november 2019
Vi gikk igjennom

Kan ikke komme – side 12
Time hos spesialist er god nok grunn,
men vanlig legetime vanligvis flyttes til annen dag.
Hvis det ikke er helt nødvendig, men da er man syk.

Hva kan et brukerråd brukes til – side 13.
Saker mellom rådene,
fra husmøte til SAR via brukerråd
og tilbake til husmøte.

Vedtak:
RGB jobber ferdig et forslag.

 

24. september 2019
Vi gikk igjennom side 9 – «Referent»
Forslag om bruke TV eller projektor til å vise referatet
mens det skrives.
På denne måten kan alle følge med på
og se at det de sier blir skrevet riktig..

side 10 – «Møteplager»
Brukerråd Åsbråtan
Gi personen en sjanse eller advarsel.
Hvis ikke dette blir fulgt,
må personen forlate møtet eller gruppen.

og side 11 – «Ansvar»
Brukerråd Emma Hjorth
Enig i det som står det.

Viktig å lese referat fra forrige møte
slik at du blir minnet på det som skjedde på møtet
og hvis du ikke var på møtet,
kan du få vite hva de andre snakket om.
Se på sakslisten til møtet.

Gjøre klart de saken du har ansvaret for.

Vedtak:
Neste møte tar vi side 12 Avbud
og 13 Hva kan man bruke et brukerråd til?

 

7. mai 2019
Vi tok opp spørsmålet om valg av leder og nestleder.

Hvorfor er det lurt med leder og nestleder?

Da vet man hvem som skal stille på andre møter,
enten leder,
nestleder
eller begge.

Leder og nestleder
tar litt mer ansvar enn de andre.

Kan bytte på å være møteleder.

Vi gikk igjennom side 6 – «Møteregler for brukerråd»,
side 7 – «Eksempel på saksliste»
og side 8 – «Ordstyrer».

Det var ingen av brukerrådene
som hadde noen innspill eller forslag?

Vedtak:
Åsbråtan vil ta det opp på neste møte.
Kanskje skal Emma og Jernbaneveien/Fornebu også ta det opp.

 

12. februar 2019
Brukerrådet på Emma Hjorth hadde et spørsmål til side 4,
om hva ulikt antall personer betyr?

Ulikt antall personer betyr at det hvis man stemmer over et forslag,
så vil det ikke kunne bli likt antall stemmer for og imot.
Hvis det er 5 medlemmer, så kan 3 stemme for og 2 i mot.
Da blir resultatet for,
fordi det fikk 3 stemmer.

Kalles også oddetall.

De lurte også på valg av leder (formann eller nestformann).

I mandatet for brukerråd så står det ikke noe om valg av leder
eller nestleder.

Vedtak:
Vi tar opp spørsmålet om valg av leder og nestleder,
på neste SAR møte 7. mai.

 

20. november 2018
Delt ut to hefter til brukerrådene (i samme mappe).

Heftet som heter «Brukerråd for medarbeidere og beboere»
skal alle brukerrådene teste ut til neste gang.

Dette er et hefte som skal brukes i rådene.

Vedtak:
Alle brukerrådene tester ut det står i heftet

 

25. september 2018
Ingen av brukerrådene hadde fått gjort noe med denne saken.
Det er ikke så lett å jobbe med en sak,
uten å ha noe informasjon eller forslag å se på

På RGB-møte 9. oktober bestemte vi følgende:
Det finnes en oppskrift som vi har fått fra ULF i Danmark.
Den er oversatt fra dansk til norsk versjon.

Vedtak:
Forslaget til oppskrift sendes ut til tilretteleggerne
og tas opp på tilretteleggerforum 22. oktober.

Tilretteleggerne lager et forslag
til neste SAR-møte 20. november.

 

8. mai 2018
Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise,
ikke popcorn.

Runde hvor hver representant
fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak:
Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.

Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

13. februar 2018
Viktig å være forberedt til møter.

Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.

Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.

Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.

Øve seg sammen med tilrettelegger
eller andre man er trygg på.

Vedtak:
RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

7. november 2017

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

12.september 2017
Det skal være saksliste og referat
og velges leder og nesteleder.

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

Martin mener at man skal si i fra,
hvis ikke man får gjort noe med det.

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten.

Per foreslår at man har med seg en sak,
så blir man mer engasjert.

Vedtak:
Utfordrer tilretteleggerforumet
til å komme med forslag.

Saken fortsetter på neste møte.

 

SAR-møte 12. september 2017

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 12. september 2017

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:           Lars Ole og Heidi

Vedlegg:          ingen vedlegg

 

 

Besøk:               Heidi Hesselberg

 

Tilstede:            12 brukere (B), 6 tilretteleggere og 0 studenter (T)
Er her for første gang:
Mette fra RUVE, Emil fra Jernbaneveien
og Per fra Emma arbeidssenter.
Diverse:             Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne, Gro Anita (B) – Emil og Caroline (T)
  Skal ha møte neste tirsdag.
  Laget miljøregler og hengt på veggen,
  gjelder for de som bor der og jobber der (Jernbaneveien)

Har grillet sammen med Fornebu.

Har hatt ett brukerråd før sommeren.

Kutt av aktivitetsturer (for eksempel buss tur til Sverige, friluftskveld)
i regi av tilrettelagt fritid.
Reduksjon i antall timer til støttekontakt.

 

 

Fornebu – (B) – (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).

Møte 30. september.

 

Gro forteller at når man sitter i brukerrådet
må man gå på alle møtene.

Skal snart ha valg.
Snakket om visningsleilighet
som skal lages på Emma Hjorth, Høyrabben 3.
Ta kontakt med Sarhad om dere ønsker
at han skal komme å fortelle mer.
Snakket om brannsikkerhet og brannøvelse.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S og Geir (B) Mette (T)

Julebord, skal leie kantina i Kommunegården.
Nytt medlem i rådet, Rune.
Avdelingsleder informerer om økonomi.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) (T)

Har husmøte den første onsdagen i måneden.
Snakket om SAR, men hadde ikke sakslisten.

 

Tatt opp høflighet, hvordan være mot hverandre.
Brannsikkerhet, øvelse og annet.

 

Snakket om skifte fra nøkkel til nøkkelkort.

Har snakket om kolonial.no. To som har det.

 

 

 1. BA–rådet – Martin SE (B) Per (T)

Det ble ikke gjennomført valg på nestleder,
fordi det var for få tilstede.

 

Det planlegges oppussing flere steder,
men det er ikke noe som er bestemt enda.

 

Tatt opp en sak om regler fra NAV,
summen av det man har lov å tjene er satt ned,
når man da overstiger en grense må man betale skatt.
Endring som gir utslag når uføretrygd teller som inntekt.

 

Snakket om å reise på konferanse eller leie inn en foreleser.
Velger å leie inn foreleser.

 

Oppussing blir utsatt til tidligst neste år.

 

Snakket om ordensregler og brannrutiner.

Snakket om beredskapsplaner dersom det skjer noe
og hvordan det håndteres.

 

Skulle hatt valg av nestleder, valget er utsatt.

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Ikke noe spesielt.

Det går fint på klubben.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ikke hørt noe i det siste.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie og Tove (B)
  Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i mai så har vi:

 

Blitt ferdig med politikerstafetten.

Den siste vi fikk besøk av var Sheida fra SV.

 

Laget lettlest rapport mobbe-konferansen.

Britta Iversen fra kommunegården har hjulpet oss ned dette.

Rapporten er ferdig og blir å finne på våre hjemmesider.

 

Snakket om flytting

Og har begynt å planlegge en temakveld denne høsten.

 

For tiden jobber vi også med

 • Få flere medlemmer i gruppen
 • Frivillighetsarbeid i kommunen
 • Velferdsteknologi
 • Tvang i kommunale tjenester

 

Stortingsvalget

 

 

 

Pause kl. 13.55 til 14.10

 

 

 

 

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016

 

Se på film-klipp fra filmingen i sommer.

Cecilie synes de som var med på filmen var flinke.

Alle som var med på filmingen synes det var moro å være med
og å se seg selv etterpå

Det ble også tatt mange bilder.

 

Vedtak:     Plakat kommer og vi jobber med å lage en ”levende plakat”

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på brukerråd

Det skal være saksliste og referat

Og velges leder og nesteleder

 

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

 

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

 

Martin mener at man skal si i fra,

hvis ikke man får gjort noe med det.

 

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten

 

Per foreslår at man har med seg en sak,

så blir man mer engasjert.

 

Vedtak:     Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag

                  Saken fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Sak 4:   Mandat for brukerråd

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,

Søker etter brukerråd og finner det der.

 

Vedtak:     Saken er utsatt til neste møte.

 

 

 

Sak 5:   Tema-kveld om hvordan man kan bo

                   Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

 

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

 

Sjef i eget hus   to historier fra boken

Historien om Truls – Cecilie forteller

Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

 

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

 

Vedtak:     RGB jobber videre med saken.

Fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 7. november 2017.

 

 

Valgdeltagelse:

Det kom inn svar BA (mangler fortsatt noen svar) og Aurora

 

Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

 

 

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,

ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet

 

Ta opp brobygger-prosjektet på neste møte

 

Kort om sentralt brukerråd

I Sentralt brukerråd sitter Heidi som trenger hjelp og for å få råd.

Vibeke sitter der som representant for tjenestelederne.

Bente Moe Eriksen som jobber med boligspørsmål.

NFU og LUPE. 4 representanter og Lars Ole som tilrettelegger.