SAR 01/2019 Godt for meg

Dokumenter:
Presentasjon av studiet
Samtykkeerklæring
Forespørsel til verge
Hva innebærer det for ansatte
Film om prosjektet

24, september 2019
Sak 5: SAR 01/19 Godt for meg
Helen som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien

og kosthold-kurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

 

19, november 2019
Hele forteller om kostholds-kurset.
Hva skal vi gjøre!
Jeg kan mye om mat og drikke.
På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.
Vi skal også ha konkurranser og leker.
Dere får noen oppgaver.
Skal sjekke om dere har lært noe nytt.

 

25, februar 2020
Helen forteller litt om hvordan det går med arbeidet.
Opplegget starter i midten av mars.

Det neste kurset skal starte i oktober.

Det er 30 personer som nå er med i prosjektet.

 

SAR-møte 24. september 2019

Vedlegg 1/497 til RGB-møte 8.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 24. september 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Merete

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Ingen

 

Diverse:            Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B) – (T)

                   Har ikke hatt møte siden sist.

Tjenesteleder har ikke innkalt til møte.

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).

Ledig stilling på Emma Kafe.
Rune har sagt han kan stille til REGA-rådet.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Geir  (B) – Jan (T)

Har hatt en fin sommer.
Tjeneste-leder er med på møtene.
Husk å sende referat fra husmøtene til brukerrådet.

Alle skal stemme over om de vil ha Halloween-fest eller julebord.

Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap)
– Geir finner mer ut av dette til neste møte i SAR.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald, Torstein og Aleksander (B) – Arild (T)

Har flyttet møte for å få bedre tid.
Tilrettelegger skal finne frem lettlest informasjon om BPA og IP
til neste møte 3. oktober.

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Har snakket tilgjengelighet på Rud.
Eiendom er satt på saken.

Forslag til felles julebord.

Snakket om arbeidstaker-undersøkelse.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Skal hjelpe til på julebordet på Emma kafe.

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i mai så har vi jobbet med:

– Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon

Det har vært et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.
Island, Norge – Martin, Marlene og Frøydis, Finland,

Færøyene, Sverige og Danmark. 3 personer fra hvert land.

 

Vi var sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august.
Vi snakket om å lage en konferanse i Norge neste år

med tema FN-konvensjonen.
Skal vi lage en paraply-organisasjon

hvor de som vil fra Norge kan melde seg inn?

 

 

– Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet»
– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet
20. august og 10. september

 

 

– Jobbet med det siste forslaget til hva pengene
fra salg av tomter på Emma Hjorth skal brukes til.

 

 

 

 

Jobbet i fokusgruppe med spørsmålene fra Helsedirektoratet
om temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,
selvbestemmelse og brukermedvirkning, kropp og seksualitet,
personlig assistanse.
De to neste temaene er vold og overgrep

 

 

I forbindelse med feiringen av at RGB har blitt 25 år
hadde vi stand på Vivil-lekene lørdag 25. mai.
Mange syntes det var moro å høre om vårt arbeid.

Vi hadde også stand på Morodals-festivalen lørdag 15. juni.
Et spennende arrangement å være med på.
Vi fikk delt ut over 200 brosjyrer og byttet på å stå på standen.
Vi var også med på biltur og båttur.

Burde kanskje være en fast tur for flere i Bærum kommune?.

 

 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester.         Kjempe hyggelig og som alltid fint vær.

Har fått laget t-skjorte til alle medlemmene og roll-up.

 

 

Vi jobber også med

 • Velferds-teknologi og frivillighet
 • Få flere medlemmer i gruppa

 

 

 

 

Pause kl. 13.18 til 13.35

 

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi gikk igjennom side 9 – «Referent»

 

Forslag om bruke TV eller projektor til å vise referatet
mens det skrives.
På denne måten kan alle følge med på
og se at det de sier blir skrevet riktig..

 

 

 

side 10 – «Møteplager»

 

Brukerråd Åsbråtan

Gi personen en sjanse eller advarsel.
Hvis ikke dette blir fulgt,

må personen forlate møtet eller gruppen.

 

 

og side 11 – «Ansvar»

 

Brukerråd Emma Hjorth
Enig i det som står det.

 

Viktig å lese referat fra forrige møte
slik at du blir minnet på det som skjedde på møtet
og hvis du ikke var på møtet,
kan du få vite hva de andre snakket om.

Se på sakslisten til møtet.

Gjøre klart de saken du har ansvaret for.

 

Vedtak:     Neste møte tar vi side 12 Avbud

og 13 Hva kan man bruke et brukerråd til?.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

På møte i Sentralt-brukerråd 26. august ble det bestemt at

disse forslagene får penger :

 

Skulptur og hage         kr.     100 000

Treningsrom                kr.    600 000
Solknatten                    kr.  2  000 000
Badevakt fredag          kr.     300 000

 

Utredes – jobbes mere med:

Musikk-aften og aktivitetshus

 

Saken skal opp til politisk behandling.

 

 

 

Utsettes og kostnad-berergnes (hvor mye koster det?):

Løype på Emma
Utescene på Emma Hjorth
Utvide garderobe Friskhuset

 

Hvordan resten av pengene skal brukes
skal bestemme i samarbeid med brukerrådene og SAR.

 

Kom gjerne med forslag fremover.

 

Vedtak:     Vi venter på politikernes vedtak

 

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september.

 

Møtet har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

Heien som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien
og kostholdkurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

 

 

Eventuelt
Neste møte er 19. november 2019.

Ingebjørg har lyst til å bli med på Fiktiv Rettsak i Oslo

 

Temakveld om IP og BPA
Det var ikke så mange som kjente tiL hva disse ordene betyr.
Noen kjenner noen som har BPA.

Fortsetter på neste møte som egen sak.

 

BA-rådet har tenkt å besøke Emma MeDLiv

Fikk ikke tid til å bruke Mentimeter – vi prøver det neste gang.

Referat fra 3. september 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 3. sept. 2019
kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:
Emma Hjorth – Aurelija Nilsson / Omar
Bærum arbeidssenter – Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

 

Ikke tilstede:
Hegnatun aktivitetssenter
Heidi Skeie
Rykkinn –
Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

                        Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag 29. oktober eller tirsdag 12. november 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Kim-Roger – På Bærum arbeidssenter er det BA-rådsmøte neste torsdag.
Jobber med å få de lokale tilretteleggerne mer på banen
og en bedre saksgang og tilbakemeldinger på saker.
Anne Grete – Fortsatt stilling ledig gjennom HELT MED.  Ingen av søkerne var kvalifiserte.
REGA-rådet er ikke oppe å gå, vanskelig å finne tid til å jobbe med det.
Hvis noen vet om noen, så er det bare å sette i gang.
Prøver å få kommet på Brukerrådet på Emma Hjorth tjenestested og utfordre noen til å blir med i et REGA-råd.  Aurelija gir Anne Grete beskjed når dato og tid er klart.

 

Mette Slettheim – RUVE rådet har mange utskiftninger.  Må starte litt fra begynnelsen igjen.
Tjenesteleder blir med på møte fremover – bra.  Legge referatene utenfor sikker sone,
slik at de kan sendes til RGB.

 

Aurelija Nilsson – Skal ha møte snart, men først husmøte.  Har hatt besøk av Helen.
Sjekker med Torill om det ikke finnes andre husmøter/husråd på tjenestestedet.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 24. september

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

SAR 24. september 2019

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. september 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter. 
 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 9 (Referenten),
side 10 (Møteplager) og side 11 (Ansvar)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Referat fra Sentralt Brukerråd.
Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken? 

Sak 01/19 Mat til begjær, ikke besvær (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

 

Eventuelt (30 minutter)
– Valg og tilgjengelighet, hvem har stemt, forhåndsstemt?- Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?- Neste SAR-møte er 19. november 2019
 

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.