SAR-møte 27. september 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.   Vedtak: Husmøtene ser på forslag til plakat-tekst  og gir beskjed til sitt brukerråd  hvis de har noe å si til teksten på plakatene.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Forslag til oppskrift er nå klar.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

Sak 4: SAR fyller 10 år 11. november   Skal være i kantinen i kommunegården Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.   Pølser med tilbehør og brus. Marsipankake med tekst og sjokoladekake. Kaffe og te.

Vedtak: RGB sender ut invitasjon  til alle som har vært på SAR-møtene  siden vi startet våren 2006.   Listen med navn sendes til tjenestelederne.

 5

Sak 5: Mandat for brukerråd    Vedtak: Fortsette på neste møte.

Sak 6: Sak fra Budstikka   Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg  har kommet for å svare på spørsmål  om det som har stått i avisene i sommer.

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.  Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,  men personen var ikke glemt på badet hele natten.   Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

Leif Kåre mener at det er viktig  at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

En ble slått, en som brukte fysisk makt.   Det synes Ingebjørg ikke går an.   Skal ikke bli brukt makt eller vold mot utviklingshemmede.
Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

Si ifra til primærkontakt,  som kan ta det videre med tjenesteleder.    Si det til noen man kjenner.   Kan også ringe politiet.

Det skal gjøres noe med en gang  og ikke vente før man gjør noe med det.    Vedtak: Intet vedtak.

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

27. september 2016
Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg
har kommet for å svare på spørsmål
om det som har stått i avisene i sommer.

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.

Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,
men personen var ikke glemt på badet hele natten.

Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

Leif Kåre mener at det er viktig
at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

En ble slått,
en som brukte fysisk makt.

Det synes Ingebjørg ikke går an.

Skal ikke bli brukt makt eller vold
mot utviklingshemmede.

Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

Si ifra til primærkontakt,
som kan ta det videre med tjenesteleder.

Si det til noen man kjenner.

Kan også ringe politiet.

Det skal gjøres noe med en gang
og ikke vente før man gjør noe med det.

Nr. 448 – Referat fra 13. september 2016

 

 

 

 

Referat fra 13. september 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen,
Erik Songstad, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cecilie Dahl

Møte-leder:        John-Harald Wangen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Politikerstafetten – Wenche Steen fra Venstre

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Vi startet møte med å presentere oss.

Så fortalte Wenche litt om seg selv (Se sak 05/16).

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Gro og Cora har vært på brukerrådsmøte på Emma Hjorth.

Gro har vært på nystartet møte i Wøyenrådet som vara.

Lars Ole har vært på i sentralt brukerråd.
Der ble det snakket om medieoppslag, mandat,

byggeprosjekter, frivillighet og informasjon.
En av eventuelt-sakene handlet om
salg av tomter på Emma Hjorth
og hvordan disse pengene skal brukes
for å følge Emma Hjorths testamente.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Husk å ta med matpakke på neste møte.

 

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post

Referat fra Anne Austveg om å møtes for å snakke om frivillighet.
Vi har svart på e-posten.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Grunden inviterer til Grundens dag 14 oktober.

Temaet i år er arbeid og sysselsetting.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Referat fra siste møte i SAR
og saklisten til møte 27. september

ligger på kommunens hjemmeside.

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

Lokalet er bestilt.

 

Vi har jobbet med arbeidslisten for neste møte.

     


 

SAKER       

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi har gått igjennom forslaget til ny brosjyre.
Det må fortsatt gjøres et par rettelser.

 

Vedtak:     Det vil koste ca. kr. 3200.- å trykke opp 2000 brosjyrer.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar dette opp på møte 26. september med kommunen.

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Wenche Steen sitter i kommunestyret for Venstre.

Hun sitter i BIOM (Bistand- og omsorg)
og SAM (Samarbeid mellom arbeidsgiver
og arbeidstager i kommmunen).

Har vært politiker i 3 år og første år i kommunestyret.
Jobber som leder for NAV Asker.

Vil gjerne vite hva vi jobber med
og er opptatt av.

 

Vedtak:     PÅ grunn av SAR og konferanse i Danmark,
så er neste mulighet 25. oktober.
Vi har sendt e-post til Mette Rambøl om dette.

 

 

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

 

Vedtak:     Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Anne Austveg og Harald Waugh kommer 8. november kl. 12-13.
De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

 

Vedtak:     Fortsetter saken 8. november.

 

 

 

08/16     Medborgerskap

Vi har bestilt flybilletter.

Da mangler det bare å ordne overnatting.

 

Vedtak:     Vi utfordrer Grunden, Eidsberg og Gjøvik

til å sende deltakere på konferansen.
Lars Ole sender de en e-post om dette.

 

 

Godkjenning av referat nummer 448

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Ikke laget saksliste, fordi det er SAR-møte.

Da har vi en egen liste.

 

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

Nye ord til ordbanken
sysselsetting