Referat fra 9. april 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 9. april 2019
kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:          Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

                        Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

Bærum arbeidssenter – Kim-Roger Næss / Kim Iversen / Kristin Barhaugen

 

Ikke tilstede:  Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie
Emma Hjorth –
Aurelija Nilsson / (mangler vara)

                        REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Kl. 13.00 til kl. 15.00 tirsdag 27. august 2019.

 

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Arild – har ikke hatt noen møter siden sist i forkant av SAR.
Det planlagte møtet ble avlyst.

Fellesmiddager hvor menyer bestemmer hver onsdag, lørdag og søndag.
Ved langvakts-helger bestemmer brukerne hva som skal gjøres i helgen.

 

 

Marianne – Vi har ikke fått organisert oss og kommet i gang.
Vi er styrt av timeplaner og lager nå mer aktivitetsbasert opplegg med valgmuligheter.
På planleggingsdagen i forrige uke tok vi nok ikke nok hensyn til brukernes ønsker.
Jobber med at alle skal ha et språk.

 

 

Anne-Karin – har brukermøter hvor menyer og turer bestemmes.

Har tatt opp mobbing og da var det noen som ble minnet på at de ble mobbet tidligere.

Det var litt sårt.

Har ikke fått mobbplakater.

 

 

 

 

Marie –  Er opptatt av brukermedvirkning og under planlegging av dagen blir den enkeltes ønsker ivaretatt.  Beboermøter er planlagt hver 3 uke, men blir kanskje ikke alltid gjennomført like ofte.  Planlegger langvakter, menyer osv.

 

 

Kim-Roger – Er litt fersk i jobben.  Kommer sterkere tilbake.

 

 

Anne Grete (sendt epost) – Jobber sammen med HELT MED,
skal ha lærerkandidat fra høsten og planlegger at personen kan ta kompetansebevis.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 7. mai

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker

Som skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd
– for medarbeidere og beboere i løpet av 2019.
Heftet finner du på ved å følge lenken i saksnavnet.

Alle brukerrådene ser på side 6 (Møteregler for brukerråd),
side 7 (Eksempel på saksliste) og side 8 (Ordstyrer)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Det er lagt til bilder og rettet opp småting.
RGB viser frem heftet.
Dette blir så lagt ut i NY fane på RGBs hjemmeside under SAR-SAMARBEIDSRÅDET.
Fanen skal hete «Hefter og brosjyrer» (kommer senere).

 

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
RGB har laget et forslag til politikerne som skal behandle saken videre.

Som de ønsker at alle brukerrådene tar opp.

Tidligere har vi snakket om å ta en runde med den enkelte bruker av tjenestene
for å høre hva de mener.

Dette blir litt for stort og vanskelig å gjennomføre denne gangen,
men kanskje vi prøver på det neste gang.

 

 

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum
Blir en informasjonssak om hvor langt saken har kommet.

Hvis noen av brukerrådene har noen innspill, spørsmål eller forslag,

er det bare fint.

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

 

Årsrapport for 2018

RGBs

 

årsrapport

 

for 2018

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

i Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Innledning

Årets viktigste saker har vært å gjøre ferdig Mobbe-plakatene
og temakvelden «Sjef i eget hus».

 

 

 

 1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse

         Gruppen har hatt 8 medlemmer gjennom  2018

og hatt 16 møter (Møte nr. 469 til 484).

 

Medlemmer ved utgangen av 2018 er:

Tove Kjevik, Merete Bjerke,
Frøydis Jakobsen, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.
Cecilie Dahl sluttet til sommeren
og John-Harald Wangen til jul.

 

 1. juni var det sommer-avslutning
  sammen med SAR.

Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere

til grilling på Emma Kafe.

Det kom 30 personer.

 

 1. desember var det jule-avslutning

hos Merete på Stabekk med julemat.

 

 

 

 

Andre møter og konferanser

En eller flere av gruppens medlemmer

har deltatt på:

 

 • Sjef i eget hus – konferansen 9. mars
 • Brukerrådstreff i Norge 26. mai
 • Besøk til RiksGrunden i Sverige
  sammen med brukerrådene

fra Skedsmo og Eidsberg

 • Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

 

 

 

 

 

 

 

        Samarbeidsmøte SAR

        – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

 

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

 1. februar, 8. mai, 5. juni (sommer-avslutning),
  25. september og 20. november.

 

Vi har et fast punkt hvor alle gruppene

forteller hva de holder på med.

 

RGB har ansvaret for å innkalle,

lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

 

 

SAR har jobbet med Mobbeplakatene fra Bærumskonferansen,
oppskrift og mandat for brukerråd,
temakveld «Sjef i eget hus»,

Informasjon om brukermedvirkning i Bærum kommune,
bruk av penger etter salg av tomter på Emma Hjorth,

Frivillighet i Bærum kommune

og hvordan feire RGBs 25-års jubileum.

 

 

 1. Besøk

Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av studentene i praksis.

Vernepleier-studenter Birgitte, Nina og Hanne.

 

Vi har hatt besøk på 6 av 17 møter.

 

 

De besøkende har vært:

 • januar Else Engh fra aldring og helse
 • april mulig medlem Merete Bjerke på besøk
 • juni Britta Iversen penger Emma Hjorth
 • august Britta Iversen penger Emma Hjorth
 • oktober Helen   som jobber med kosthold
 • november Harald Vaughn om frivillighet

 

 

 

 1. Økonomi

Budsjettet for 2018 er på ca. kr. 35.000.-

Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter

og utgjorde ca. kr.100.000.-

 

 

 

 1. Internett

RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.

og egen facebook-side.

John-Harald har i 2018 hatt ansvaret for sidene.

 

 

 

 1. Saker

Her kommer en kort oversikt
over de sakene

som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 9 nye saker

og fulgt opp 5 tidligere saker.

 

 

 

 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

 

08/14         Bærum-konferanse – Mobbekonferansen

Plakater ferdig.

 

07/16          Frivillighet i Bærum

                   Tas opp på SAR.

 

09/17         Temakveld: Sjef i eget hus

Gjennomført 2 temakvelder.

 

10/17         Brukerråd for eldre

Ikke gjort så mye med denne saken.

 

11/17         Studenter i praksis våren 2018
3 studenter denne våren.

 

 

Nye saker i 2018

 

01/18         Oppskrift på brukerråd

Vi har laget et forslag til en oppskrift på hvordan et brukerråd kan jobbe.  Dette oppskriftshefte er laget etter modell fra brukerrådsarbeid i Danmark (ULF).
Heftet er nå på høring hos brukerrådene.

 

 

 

02/18         Tur til Grunden i Sverige

Vi reiste til Gøteborg
for å møte våre svenske samarbeidspartnere i RiksGrunden.  Det er en forening med over 1000 medlemmer
og 16 lokallag i hele Sverige.
Foreningen drives av utviklingshemmede
og har utviklingshemmede medlemmer.
De har noen hjelpere som de kaller coacher.
Vi reiste sammen med medlemmer
fra brukerrådene i Skedsmo og Eidsberg.

 

 

 

03/18          Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Britta Iversen har laget et oversiktlig og bra hefte,
hvor hun har samlet informasjon om brukermedvirkning i Bærum.  Informasjonen er sendt på høring til alle brukerrådene.
Når heftet er tilbake fra høring, vil det gis tilbakemelding
og heftet gjøres tilgjengelig på nettet
(Bærum kommunenes og RGBs hjemmesider).

 

 

 

04/18          Penger fra salg av tomter på Emma Hjorth

Vi har lagt til rette for at brukerrådene
har kommet med forslag
til hva de 19 millionene fra salg av tomter
på området Emma Hjorth kan brukes til.
I 2019 skal vi stemme over forslagene.

 

 

 

 

 

05/18         Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileum

Vi er 25 år fra 13. september 2018 til 12. september 2019.
Det har kommet mange forslag og vi har laget en plan.
Vi planlegger å ha en stand på ViVil-lekene
og Morodals-festivalen.
På sommer-avslutningen 2019
ønsker vi å invitere utvalgte gjester.

 

 

 

06/18         Forelesning for vernepleierstudenter

Planlegging og gjennomføring av tre forelesninger for
1-års vernepleierstudenter
på Høgskolen i Oslo og Akershus -OsloMet.

Vi har laget to spørsmål
som studentene skal forberede seg på
og som vi skal snakke om på forelesningen.
En av forelesningene foregår i Sandvika på Kunnskapssenteret og de to andre på Høgskolesenteret på Kjeller.

 

 

 

07/18         Det gjelder livet – lettlest rapport

Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten.
Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på.
Rapporten er laget av Helsetilsynet
og handler om det Fylkesmannen fant
når de var på tilsyn i noen av landets kommuner
og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.

 

 

 

08/18         «Mat til begjær og ikke besvær»

Helen skal jobbe med et kostholdsprosjekt
… se i referat fra Sentralt brukerråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planer for 2019

 

Nye medlemmer i gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum, 15. mars 2019

 

 

 

 

Merete Bjørke                                                          Tove Kjevik

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Frøydis Jakobsen                                                   Cora  Maria Galucio

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Erik Songstad                                                          Gro  K Sjønnesen

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

SAR 7. mai 2019

Vedlegg til RGB referat 1/490

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. mai 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 6 (Møteregler for brukerråd), side 7 (Eksempel på saksliste) og side 8 (Ordstyrer)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (10 minutter)

Vise frem hefte med bilder.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (30 minutter)
Alle brukerrådene tar opp forslag til vedtak fra RGB,
se SAR – Saker vi jobber med på RGBs hjemmeside

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (10 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Eventuelt (15 minutter)
– Jobb-messe, stolthetsparaden og Morodals-festivalen

– Sommer-avslutning på Emma kafe 4. juni 2019.

– Neste SAR-møte er 10. september 2019

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.