Nr. 380 – Referat fra 14. mai 2013

Referat fra 14. mai 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Jacob Sverdrup, Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk.
Steinar Wangen.
Vedlegg:

Til høsten gjør vi en vurdering om Cora og Gro
skal fortsette i gruppen.

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Det har vært møte i FUS-temaet.
Se sak 06/12.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Vi minner fortsatt om årets stolthetsparade som er lørdag 15. juni.
Årets ViVil-leker foregår på Nadderud stadion 1. og 2. juni.
Årets sommer-avslutning foregår tirsdag 11. juni på Emma Kafe.
Cecilie sjekker med Emma Kafe at det er greit.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
E-post fra ULF med spørsmål om nyhetsbrev.
Vi svarte at vi gjerne vil motta dette.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke noe spesielt denne gangen.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemme-side.

Møteplan for SAR i resten av 2013
Sommer-avslutning Tirsdag 11. juni kl. 13.00 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

Vi har gjennomgått referat fra SAR-møtet 30. april
– se vedlegg 1/380.

 

BKA-rådet
Vi har lest referatet fra BKA-rådsmøtet 2. mai.
Det var et spennende referat med mange viktige saker.

 

 

Brukerråd i boliger
Vi har ikke fått noen referater denne gangen.

Sentralt bruker-råd
Tema-kvelden er flyttet fra 10. april til 15. mai.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.
Tema-kvelden skal foregå på Rykkinn seniorsenter
fra kl. 18.30 til kl. 20.30
Referatet fra møte i rådet er ikke ferdig.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

Vi har snakket på høyttalende telefon
med Ann Kristin Eide fra Nordlandsforskning.

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 20 utsettes til neste gang.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Det ble ikke tid til å referer fra møtet i FUS-temaet 13. mai.
John-Harald og Cecilie gjør dette på neste møte.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 3. juni

 

 

08/12 MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK

Se vedlegg 2/380.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Vedtak: Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013

Vedtak: Vi venter på mer informasjon fra Cato i NAKU.

 

 

Godkjenning av referat nummer 380
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.

Nr. 379 – Referat fra 30. april 2013

Referat fra 30. april 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Jacob Sverdrup,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede: Tove Kjevik
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk.
Steinar Wangen.
Vedlegg:

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
RGB har vært på høringsmøte med BLD
(Barne- likestilling og inkluderings-departmentet)
og flere andre departement.
Høringen handlet om den nye meldingen til Stortinget
om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.
Det er høringsfrist 6. mai
og meldingen skal være ferdig innen utgangen av 2013.
Kanskje allerede til sommeren.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Årets stolthetsparade er lørdag 15. juni.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
E-post fra ULF med spørsmål om nyhetsbrev.
Vi svarte at vi gjerne vil motta dette.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi så på Empos reportasje fra høringsmøtet i Oslo.
http://www.empo.no/empo-tv

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemmeside.

Møteplan for SAR i resten av 2013
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

BKA-rådet
Ingen referat denne gangen.

 

Brukerråd i boliger
Vi har ikke fått noen referater denne gangen.

Sentralt bruker-råd
Tema-kvelden er flyttet fra 10. april til 15. mai.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.

Referatet fra siste møte i rådet er ikke ferdig.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 19 tas på SAR.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 13. mai

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Lars Ole har ordnet med perm og skille-ark til regnskapet.

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Vedtak: Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013

Vedtak: Vi venter på mer informasjon fra Cato i NAKU.

 

 

Godkjenning av referat nummer 379
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.

SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS og Aurora verksted

30. april 2013
Det kom frem et ønske
om at det bør startes et brukerråd
på Løxa.

Representant fra et slikt brukerråd
kan være med i SAR.

På Aurora
har man arbeidstaker-møte
en gang i måneden.

Det er en arbeids-leder med på møtet.

Det er valgt to møte-ledere
som bytter på å lede møtet.

På møtet forteller man om saker
man er misfornøyd med
og ting som er bra.

Møtet varer i ca. ½ time.

Forslag om at BKA-rådet
kan hjelpe Løxa og Aurora til å få bruker-råd
på samme måte som BKA-rådet er organsiert.

RGB kan også hjelpe til med sine erfaringer ved behov.

Vedtak:
BKA utfordrer arbeids-takere på Løxa og Aurora
til å ta kontakt med BKA-rådet
og komme i gang med å lage brukerråd
på sine arbeids-plasser.

 

24. september 2013
Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.

Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.

Vedtak:
Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp
til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

24. februar 2015
Brukerråd på Arba
SAR ber RGB sjekke opp begge sakene
til neste møte.

 

19. mai 2015

Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har tatt kontakt med direktøren for Arba.

Han har lovet å undersøke saken og komme tilbake til oss.

 Vedtak:
Gro og Cecilie
blir med på møte
for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

22. september 2015
Gry tok opp spørsmålet om deltagelse på SAR
fra Arba og Aurora
for en god stund siden.

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Vi er i kontakt med Arba
og skal besøke de i neste måned.

 Vedtak:
Gro og Cecilie blir med på møte
for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

17. november 2015
RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Derfor kontaktet vi Arba
og avtalte å komme på besøk.

Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.

Vi besøke Arba på fredag 6. november.

Cecilie og Gro fortalte om SAR
og om konferansen.

Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.

Ingen fra Arba kom på dagens møte.

 Vedtak:
Tove inviterer Liv S
som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk
neste møte
mellom kl. 9 -11.

16. februar 2016
Det har ikke skjedd mye med Arba.

Marianne har kommet hit fra Aurora,
og skal fortelle kollegaene sine på Aurora
om det vi jobber med i SAR.


Marianne lurer på
hvordan de kan ha brukerråd
på sin arbeidsplass.

Kanskje hun kan bli invitert
til å se på
hvordan de jobber i BA-rådet?

 

Nr. 378 – Referat fra 16. april 2013

Referat fra 16. april 2013
Tilstede: Tove Kjevik, Cecilie Dahl, John-Harald Wangen
Jacob Sverdrup, Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk.
Steinar Wangen.
Vedlegg: 1/378 – Invitasjon til høringsmøte

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Erik, Cecilie og Cora har vært hos Husbanken og holdt foredrag.
Lars-Ove og Steinar var med som tilretteleggere og hjelpere.
Alle opplevde møtet med Husbanken som noe interessant
og positivt.

Det har vært møte i FUS-temaet mandag 8. april.
Se sak 06/12.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Tove kommer ikke på neste møte.

Brev til gruppen
Regning fra Egoria som leverer hjemme-siden vår.

 

@ E-post
E-post fra Cato i NAKU. Se sak 02/13

E-post fra Trine Angelskår
i Barne- likestillings- og inkluderings-departementet / BLD
med invitasjon til høringsmøte på fredag 19. april.
Se vedlegg 1/378

E-post fra Randi Krogstad på Vernepleierhøgskolen / HIOA.
Hun ønsker å avtale høstens datoer for forelesninger.
Vi har sendt svar med våre ønsker.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

På SORs hjemmeside kan vi lese om
en rapport på 117 sider
utgitt av Barne- ungdom- og familiedirktoratet / Bufdir.
Rapporten handler om levekårene
for mennesker med utviklingshemming
og sammenligner dagens situasjon
med de målene som ble satt i forbindelse med
ansvars-reformen fra 1991.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemmeside.

Møteplan for SAR i resten av 2013
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

Vi har laget saks-liste til SAR-møtet tirsdag 30. april.
Lars Ole sørger for å sende sakslisten til bruker-rådene,
I tillegg til at saks-listen er vedlegg til forrige referat.

 

BKA-rådet
Vi har gjennomgått referatet fra møtet 11. april.
Viktig å ta opp konflikter og uenighet som tema på jobben.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Tema-kvelden er flyttet fra 10. april til 15. mai.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 19 utsettes til neste møte.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
På siste møte ble det snakket om kommunal organisering.
Hvem gjør hva i kommunen.
Hvilke utvalg finnes og hva gjør de.
Vi så også litt på den politiske organiseringen.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 13. mai

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Lars Ole har ordnet med perm og skille-ark til regnskapet.

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi har booket Vinkelgården lørdag 28. september
Så langt har vi bestemt at vi skal invitere tidligere medlemmer
og tilretteleggere.

På tirsdag 10. september ved 11-tiden,
som bare er to dager før fødsels-dagen vår,
så lager vi et opplegg i Kommune-gården i Sandvika.
Hit inviterer vi kommunale samarbeids-partnere og politikere.
Kanskje også andre samarbeids-partnere og BBL.

Medlemmer i SAR blir invitert til sommer-avslutningen.

Vedtak: Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013
Vi utvider antall møter for vår-semesteret
og tar med tirsdag 18. juni på planen.
Denne dagen hjelper vi til i sekretariatet
og har stand på NAKUs konferanse i Oslo.

John-Harald og Lars Ole
sørger for å ta bilder på konferansen.

NAKU lager en liste
over hvilke oppgaver vi kan bidra med på konferansen.

Vedtak: Vi har sendt svar til Cato
om at vi ønsker å bidra på konferansen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 378
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.