Spyr Meg, Færøyene

         Spyr Meg

• En bestyrelse under Javni, som er en
forening for mennesker med
udviklingshæmning og deres familier

• Etableret i 2013

• Formålet er at arbejde for, at
mennesker med udviklingshæmning får
en selvstændig stemme

• Spyr Meg’s værdier tager udgangspunkt i
‘Independent Living’ og FN’s konvenGon om
reWgheder for personer med handicap, som
blandt andet siger at alle mennesker

– har ret Gl at leve et selvstændigt liv
– har samme værdi
– skal have de samme muligheder

Atak, Island

Átak er en forening for utviklingshemmede og andre på Island.
Bare personer som har utviklingshemming kan sitte i styret.

Átak kjemper for rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

Átak er en selvstendig forening med egne vedtekter og budsjett.

Referat fra 18. mars 2019

1.

 

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke ( repr. brukerråd) Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

 

Merknad til referatet fra 28.01.19

–          Kosthold og Ernæring. I 3. avsnitt skal det stå «Kostholdet og vektstatus skal kartlegges hos alle voksne med utviklingshemming, som bor i eller i tilknytning til samlokaliserte boliger i Bærum kommune, og som ønsker å være med i denne kartleggingen.

–          Kriselager.

Heidi sjekker hva beredskapsgruppen har kommet fram til vedrørende kriselager i samlokaliserte boliger. Innspill fra NFU at boligene bør ha det samme kriselageret som anbefales for alle innbyggere.

 

Rekruttering;

Få tak i nye ansatte når det er noen som slutter i jobben.

 

Koordinerende enhet:

En avdeling som hjelper de som har mange og behov for sammensatte tjenester.

 

Koordinator:

Det er en person som hjelper en person som har mange tjenester.

 

Innspill fra Merete.

Viktig å få satt opp oppfølgingspunktene på sakslisten. Et forslag er å utvide møtetiden noen ganger. Heidi og Bente ser på dette.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder.

Heidi slutter som seksjonsleder. Det lyses ut etter ny seksjonsleder.

Heidi skal jobbe med omstilling av Pleie- og omsorg mot 2024. Hvordan skal Pleie- og omsorg være i fremtiden?

 

Saker som har vært belyst i medier.

Hendelser i andre kommuner: Dødsfall på grunn av for varmt vann i badekar. Brannskade på grunn av for varmt vann under dusjing.

Bærum kommune iverksetter tiltak for å sikre at det ikke skal skje her;

–          Gjennomgår og eventuelt forbedre rutiner

–          Sikrer opplæring av medarbeidere

–          Informasjon på personalmøter

–          Vil vurdere om det skal være termometer på kraner.

–          Eiendom er i gag med kontroll av varmtvannsberedere og blandebatterier, at disse er i orden og etter forskriftene.

 

En bruker får ikke følge og bistand fra tjenesten i forbindelse med familieselskaper.

Dette er en prinsippsak, det vil si som kan gjelde flere. Hvor går grensen for hva som er privat og hva kommunen bør delta på? Kommunen er i dialog med Fylkesmannen for å få en vurdering av denne saken.

Tjenesten kan følge og bistå bruker som har behov for det ved bryllup, begravelse eller tilsvarende store begivenheter når det gjelder den nærmeste familie.

 

Om en har Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjeneste kan det ikke forventes samme tilgang til fellesarealene. Dette på grunn av hensyn til taushetsplikt og sikkerheten.

 

3. Informasjon fra Brukerrådsarbeid

Sak 1

Godkjenning av referat (ref fra Sentralt brukerråd 28.01.19) /møteinnkalling til møtet 18.03.19.

Merete har ingen kommentarer til siste referat, bortsett fra noen vanskelige ord – rekruttering, koordinerende enhet og koordinator.

 

Sak 2 Brukerrådsarbeid – Merete

 

RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte.

Besøk fra medlem og tilrettelegger fra brukerrådet i Skedsmo kommune

 

RGB 25 år. Kr. 9.500.- til rollups og brosjyrer
Stand på Vivillekene og Morodalsfestivalen
Utvidet sommeravslutning med spesielt inviterte gjester

 

Frivillighet – Stabekk bo- og behandlingssenter

Ny veileder – Fokusgruppe startet RGB og andre?

Egen plan for dette.

 

Snakke om penger fra salg av tomter på Emma Hjorth.

Har laget et forslag til hvordan stemming kan foregå.

 

Snakket om jobbmessen 27. mai – invitasjon.

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene.

Alle med, også Island – facebook-side.
Formøte høst 2019 og konferanse vår 2020.

 

Vedr jobbmessen 27.05.19. Det er også sendt ut invitasjon til videregående skoler, som kan ha elever som er interessert i denne jobbmessen.

 

Innspill fra NFU som ønsker informasjon på hvem Rådgivningsgruppen gir råd til? Enighet om at det blir tema på neste møte i Sentralt brukerråd, 20.05.19.

 

4. Status boligprosjekter.

 

Brynsveien 153. Arbeidet er godt i gang. Antas ferdig i løpet av Q3 2020.

 

Tokesvei 2. Eiendom jobber med tegninger/nye løsninger. Evt ny fremdriftsplan sendes til foreldre etter møtet med Eiendom 21.03.19

 

Gabbroveien. Det jobbes med å tegne om noe etter innspill fra foreldregruppen.

 

Meglergården. Ferdig ved årsskiftet 2020/2021

Busoppveien. Planlegging så vidt i gang. Antas ferdig i løpet av 2022

Elias Smiths plass. Byggeprosessen er i gang. Antas ferdig i løpet av Q4 2020

Elgefaret (Eiksveien). Antas ferdig i løpet av Q4 2020

Vallerveien 146. Konsept «Mixed housing». Ikke ferdigbehandlet. Sak var oppe i sektorutvalget BIOM 13.03.19.

 

J.A.Lippestadvei 14 – 20. Ombygging, fra 9 – 10 leiligheter. Bedre personalfasiliteter, som er nødvendig for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser.

 

5. Evaluering av Sentralt brukerråd.

Se vedlegg

 

6. Eventuelt

Følgende oppfølgingssaker settes på sakslisten til møte 20.05.19;

–          Invitere repr. fra valgstyret

 

 

Velkommen til et nytt møtelokale i Eivind Lyches vei 10, 20.05.19, kl. 16.00 – 18.00