Tove Kjevik

Tove Kjevik

Jeg er 53 år (2018) og ugift.
Jeg jobber på pakke-avdelingen på Arba
og der har jeg jobbet i 29 år.

På fritiden spiller jeg håndball, svømmer
går på ski og turmarsjer i ViVil.

Jeg går også på mandagsklubben i Sandvika.

Jeg har vært med i RGB helt siden starten i september 1993.

Jeg ble fortalt at det skulle startes brukerråd
og jeg ble spurt om jeg ville være med.

De første møtene ble holdt privat hjemme hos folk.
Jeg ble med i RGB for å bli kjent med andre mennesker.

Jeg synes det er veldig fint å være med i RGB
fordi man får med seg mye historie
og blir kjent med nye medlemmer.

Jeg synes det er viktig å være med i RGB
for vi har blant annet vært på turer hvor vi har besøkt
foreningen ULF og Grunden
for da får man se hvordan andre utviklingshemmede har det.

Jeg har også vært med på å arrangere Bærumskonferansene
i 2002, 2004 og 2006.

Jeg har vært med og besøkt SOR-konferanse
på Thon hotell i Ski sentrum
som handlet om selvbestemmelse.

Cora Marie Galucio

Cora Marie Galucio

Jeg er 39 år (2018) er ugift,
men har kjæreste.

Jeg startet på Emma Arbeidssenter i 2007.
Jeg jobber på tekstil-avdelingen,
der vever jeg tepper. 

På fritiden danser jeg og er på fredagsklubben.

Jeg startet i RGB 11. februar 2013.
Jeg synes det er fint å være medlem i gruppen
for da blir jeg kjent med flere mennesker.

Jeg synes det er fint å være med i SAR
fordi man tar opp mange viktige saker
som for eksempel at det i Bærum
er forskjeller på hvordan utviklingshemmede har det.
I noen leiligheter har man bil
mens i andre leiligheter har man ikke bil.

ULF, Danmark

Udviklingshæmmedes Landsforbund, Danmark – ULF

15 lokal kreds rundt i Danmark styre af mennsker med et særligt behov

Vi tager ud og underviser på STU, værksteder og bofælleskaber, økomin, kærester og
mange flere…

Vi har et kontor og det er alle der arbejde der har et særligt behov.
Her er en liten film fra kontoret.

Vi mennsker med et særligt behov er med til at ansatte mennesker som er ”normal”

Riksforeningen Grunden, Sverige

 

Riksföreningen Grunden bildades den 7 november 2009.

Vi håller på hela tiden med att bilda Grunden-föreningar.
Vi finns nu i alla väderstreck.

Vi vill att alla människor behandlas lika.
Om vi har samma rättigheter ska
behandlas lika.

Att behandlas lika är för oss att man ser likheterna och olikheterna i varje person.

Det unika i varje människas möjligheter måste tas tillvara.
Föst då kan vi vara med och skapa vårt liv och ett samhälle tillsammans med alla andra.

För att det ska bli måste vi ha lagar som aktivt stöder våra möjligheter att förändra vårt liv och samhället.