Nr. 05/2018 – Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

28.august 2018- møte nr. 479
Et arrangement i Kommunegården,
med fest i kantinen på kvelden.
Foredrag om arbeidet gjennom 25 år.

Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

 

11.september 2018- møte nr. 480
Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å feire jubileum.

Vedtak:
Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481
Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å ferie jubileum.

Vedtak:
Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – “Ingenting om oss del I”

5.november 2013 – møte nr. 389
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak:
Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.

19.november 2013 – møte nr. 390
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak:
Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.