Nr. 11/2017 – Studenter i praksis våren 2018

10.oktober 2017 – møte nr. 465

På mandag 16. oktober kl. 15 til kl. 16
kommer de studentene som har ønske
om å ha praksis i Rådgivningsgruppen
på besøk på Ramma.

Vi har laget fire spørsmål vi vil stille de.

Vedtak: Cecilie, Gro, Cora og Erik
kan tenke seg å være med på intervjuene.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Det var tre studenter vi likte godt
og vi gleder til de starter i januar 2018.

Vedtak: Intet spesielt.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Lars Ole skal møte studentene i desember
for å snakke om valg av tema for praksisen.

Vedtak: Intet spesielt.

 

12.desember 2017 – møte nr. 468

Vedtak: Studentene kommer på vårt første møte 16. januar.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Vi ønsket de velkommen og hadde en kort presentasjonsrunde.

Vedtak: På neste møte vil de fortelle hva de skal jobbe med.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Vi synes det er hyggelig å ha studenter på besøk.

Hanne og Nina skal skrive om å tilrettelegge for
bruk av teknologi i valgsituasjoner.

Birgitte skal skrive om sjekkliste
som hjelpemiddel for å lage brukerråd.
Vi testet ut mentimeter på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.
Burde vært norsk språk.

Vedtak: Ingen vedtak

 

27.februar 2018 – møte nr. 471

Vi testet ut Mentimeter også på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.
Vi fikk også testet ut Ipad.
Viktig at man holder Ipadden å høykant for å se alle spørsmålene.

Vedtak: På neste møte skal Nina og Hanne intervjue noen av oss,
for å teste ut sine spørsmål.

 

13.mars 2018 – møte nr. 472

Studentene har test-intervjuet Cecilie og Cora. 
Det fungerte fint.

Vedtak:     De skal teste ut spørsmålene for første gang i morgen.

 

03.april 2018 – møte nr. 473

Vi har tatt bilde til hjemmesiden i dag.

Vedtak: Legges ut på hjemmesiden.

 

10.april 2018 – møte nr. 474

Studentene hadde kjøpt hvetekringle og twist,
fordi det er siste dagen de er hos oss.

Vedtak: Vi ønsker de lykke til videre – stor klem og smilefjes.

Nr. 07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vedtak: Begynner på brosjyren på neste møte

 

28.mars 2017 – møte nr. 458

Vi har begynt på teksten i brosjyren.
Alle har understreket ord de synes var vanskelige.

Vedtak: Vi fortsetter med brosjyren på neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.

På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel. Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille. Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2! Jenten på side 3 ser ensom ut. Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre. Hvis bildene på baksiden skal brukes, så må de forklares med tekst. Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.

Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting

 

13.juni 2017 – møte nr. 461

Vedtak: Lars Ole etterlyser tilbakemelding fra Kirsten Skretting

 

13.juni 2017 – møte nr. 461

Brosjyren er ferdig
og våre tilbakemeldinger har blitt tatt med.
Brosjyren skal legges på kommunens hjemmesider.

Vedtak: Vi har lagt brosjyren på våre hjemmeside.

Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vi har snakket om hvordan den enkelte har det i forhold til der de bor.

Noen kan tenke seg å flytte, andre kan tenke seg å fortsette å bo der de bor.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

18.april 2017 – møte nr. 458

Vi har ikke fått noe svar fra Heidi ennå.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.

Hva betyr det egentlig?

Er det et tilbud, et ønske fra kommunen!

Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen.

Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte.
Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00.

Så tar vi opp saken på SAR-møtet.

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

 

23.mai 2017 – møte nr. 460

Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai.
Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen.

Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen.
Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes
for å lage et forslag
til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.

Vedtak: Lars Ole møter Bente

 

Nr. 09/2016 – Studenter i praksis våren 2017

25.oktober 2016 – møte nr. 449
Det var fem studentene som var interessert i
å høre mer om praksisen hos oss,
som heter selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Vi synes alle var gode søkere til praksisen.

I dag fikk vi vite at to av studentene har sagt ja
til å ha sin praksis hos oss våren 2017.

Vedtak: Vi skal ta godt i mot studentene
og gi de en kjempefin praksis.