Nr. 02/2020 – Tema-kveld om IP og BPA

04. februar 2020- møte nr. 503

Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:     Vi fortsetter saken på SAR og i RGB.
Saksnr. i SAR: 02/19.

 

03. mars 2020- møte nr. 504

VI tok en rask presentasjonsrunde først.

Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen.
På fritiden spiller hun fløyte.

BPA
Vi startet med å snakke om hva BPA-står for.
Brukerstyrt – personlig – assistent.
Vi snakket om hvert enkelt av ordene.
Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA.
Når, hvor og hvorfor startet det?
Hva kan en BPA gjøre?
Hva kan en BPA IKKE gjøre?
Kav på, rett på, rammer og regler.
Bruker-historier fra Bærum.
Vi kjenner noen som har BPA.

IP
Individuell – plan
Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker …..
Hvordan nå målene?

Hvilke regler og rammer gjelder?

De som hjelper meg på forskjellige måter,
møtes sammen med meg
og vi blir enige om hvordan målene kan nåes
og hvem som kan gjøre hva!

Koordinator
Vi avsluttet med å snakke om koordinator-rollen.
Den må vi også si noe om på tema-kvelden.

Vedtak: Karin har mulighet til å komme tilbake hit
og så kan vi fortsatte arbeidet.
Hun kommer 14. april kl. 12.00.

Sak nr.02/19 i SAR.

Nr. 05/2019 – Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

03. desember 2019- møte nr. 500

Fortsetter på juleavslutningen

 

07. januar 2020- møte nr. 501

Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

21. januar 2020- møte nr. 502

Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

04. februar 2020- møte nr. 503

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi venter fortsatt på svar fra Tone

 

03. mars 2020- møte nr. 504

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

Nr. 04/2019 – Helsetilsynet på besøk

29. oktober 2019- møte nr. 498

Vi snakket litt om Helsetilsynets oppgaver
og om fylkesmannens oppgaver.

Vedtak:     Vi ber de komme 3. desember kl.10.30 til kl. 11.30.

 

12. november 2019- møte nr. 499

Vi ser på spørsmålene sammen med
gjengen fra Fredrikstad neste tirsdag.

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

03. desember 2019- møte nr. 500

Silja er vernepleier i Statens helsetilsyn i Oslo,
og har jobbet der i 9 måneder.
Har tidligere jobbet i bolig for mennesker med utviklingshemming.

Er opptatt av tvang og makt.

Min rolle er å vurdere godkjenninger av helsepersonell
som har fått klager mot seg.

Lager kursmateriell for Fylkesmennene.

Fylkesmannen har som oppgave å sikre at alle som bor i landet
får de rettighetene de har krav på.
Fylkesmannen mottar klager fra innbyggerne.
Klager senders videre til Helsetilsynet hvis det er nødvendig.

Helsetilsynet har flere avdelinger,
og en som har ansvaret for helse og sosiale saker.

Også en varsel-avdeling,
hvis det skjer alvorlige ting som dødsfall i tjenesten.

Det kan være en pasient som dør på et sykehus.

Helsedirektoratet er de som lager rundskriv og tolker lovene.

Silja skal lage et kurs for Fylkesmannen
om hvordan de kan tilrettelegge for gode samtaler med brukere

Som har vedtak om tvang.
En dag på kurset skal handle om brukers stemme på tilsynene.

På forhånd kan Fylkesmennene:

 • Ringer eller skype med bruker
 • Sende brev eller epost med spørsmål,
  slik at bruker kan øve seg
 • Sende kort beskrivelse og bilde av den som skal ha samtalen
 • Lage lettlest informasjon om tvang og makt

På møtet kan det være utfordrende når:

 • Bruker ikke har talespråk, bruke tid
 • Hvis bruker ikke forstår, ha med tolk/tilrettelegger

Andre tips:

 • Bruker spør bruker-metodikk – for å sikre at samtalen
  gjennomføres med en som har kompetanse
  til å samtale med denne gruppen brukere i tilsynssammenheng
 • Teste opplegget (RGB)
 • Lese i vedtaket om hvordan kommunen har tilrettelagt for
  medbestemmelse og brukermedvirkning

 

Vedtak:   Silja sender oss sitt referat og etter hvert forslag til opplegg for kurset.

Nr. 03/2019 – Politiker-stafetten 2020

08. oktober 2019- møte nr. 497

Laminert politikeroversikten fra siste nummer av Bæringen.

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

12. november 2019- møte nr. 499

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

03. desember 2019- møte nr. 500

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

07.januar 2020- møte nr. 501

Mathilde ordner med rød stafett-pinne
og Frøydis og Merete besøker ordføreren.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

21.januar 2020- møte nr. 502

Frøydis har ordnet med pinne.
Lars Ole maler denne rød.
Frøydis og Merete besøker ordføreren i rådhuset.

Vedtak:     Vi møter ordføreren torsdag 6. februar kl. 15.15 til kl. 15.45.

 

04. februar 2020- møte nr. 503

Vi møtes på Narvesen på togstasjonen i Sandvika kl. 15.00.

Vi tar med stafett-pinnen, valgbrosjyren fra 2011,
RGB-brosjyrer og liste over vårens møter.

Politikerne som skal komme,
avtaler med Lars Ole om dato og tidspunkt.

Vi vil fortelle om RGB, svare på spørsmål
og snakke om sakene i brosjyrene.

Politikerne kan stille spørsmål
og fortelle hva de er opptatt av.

Vi ønsker å bli litt kjent med hverandre.

Vedtak:     ingen vedtak

 

03. mars 2020- møte nr. 504

Lina er 22 år og er kommune-politiker for Arbeiderpartiet.
Jeg studerer juss, har jobbet i barnehage
og er utdannet statsviter.

Hva er dere tenker at kan bli bedre eller gjøres mer av.

Vi snakket mest om ferie og fritids-aktiviteter.

Vi er invitert til å møte politikerne fra Arbeidspartiet.
Lina tar det opp med gruppeleder
og så tar vi det derfra.

Vedtak: ingen vedtak