Nr. 09/2015 – Ny brosjyre

30.august 2016 – møte nr. 447

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.

Vedtak: Utsatt til høsten.

 

13.september 2016 – møte nr. 448

Vi har gått igjennom forslaget til ny brosjyre.
Det må fortsatt gjøres et par rettelser.

Vedtak: Det vil koste ca. kr. 3200.- å trykke opp 2000 brosjyrer.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar dette opp på møte 26. september med kommunen.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vi har gått igjennom forslaget til ny brosjyre.
Det må fortsatt gjøres et par rettelser.

Vedtak: Det vil koste ca. kr. 3200.- å trykke opp 2000 brosjyrer.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar dette opp på møte 26. september med kommunen.

 

08.november 2016 – møte nr. 450

Vedtak: Utsatt

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vi har gått igjennom den siste utgaven av brosjyren
og gjort noen endringer.
Den skal deles ut på SAR.

Vedtak: Be om penger til å trykke opp brosjyren.

 

13.desember 2016 – møte nr. 452

Vedtak: Be om penger til å trykke opp brosjyren.

Nr. 06/2015 – Tekst til utvikling

11.august 2015 – møte nr. 427
Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU
om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre
for å forhindre seksuelle overgrep
mot voksne mennesker med utviklingshemming.
Teksten skal stå i bladet Utvikling for oktober 2015.

Vi har begynt å snakke om temaet.
– Viktig at jeg er beskyttet.
– Informere meg om hva jeg skal gjøre
hvis jeg blir utsatt for et seksuelt overgrep.
– Informere om hva et seksuelt overgrep er.
– Informere de som er rundt meg om hva som er reglene.
– Starte informasjon tidlig.

Vedtak: Alle leser brosjyren og vi fortsetter saken på neste møte.

11.august 2015 – møte nr. 427
Vi fortsatte å jobbe med saken og gjorde teksten ferdig.

Vedtak: Sender forslaget til Laila Hoff Johansen i NAKU.
25.august 2015 – møte nr. 428
Vi fortsatte å jobbe med saken og gjorde teksten ferdig.

Vedtak: Sender forslaget til Laila Hoff Johansen i NAKU.

Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

02.juni 2015 – møte nr. 425
Erik tok opp spørsmålet om de nye reglene
som sier at miljø-personalet ikke lenger skal delta på ferie-turer.
Det er kun turene til tilrettelagt fritid som kommunen bidrar til.

Vi ba en tjenesteleder om å komme på dagens møte
og fortelle om ordningen.
I dag tidlig fikk vi beskjed om at det ikke lot seg gjøre.

Vedtak: Vi må finne ut hva dette handler om
og hvem som kan forklare det for oss.

Nr. 04/2015 – Referansegruppen

07.april 2015 – møte nr. 421

Referanse-gruppen skal komme med forslag til
hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.

Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen
i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget
om levekår for utviklingshemmede.

 

Vedtak:     Forberedes til SAR-møtet.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:     Fortsetter på SAR-møtet.

 

05.mai 2015 – møte nr. 423

Vi har snakket om to av de tre temaene
som referanse-gruppen skal snakke om på sitt møte
førstkommende torsdag.

Det ene er selvbestemmelse og det andre er bolig (hjem).

 

Når det gjelder selvbestemmelse så snakket vi om

at det er viktig at personalet er flinke til
å gi oss muligheten til å bli mer selvstendige.

 

Vi må lære å bestemme like tidlig
som alle andre lærer å bestemme.

 

Og våre valg må tas på alvor,

selv om de ikke alltid er like gode.

 

Vi har gode erfaringer med å arrangere konferanse

med temaet selvbestemmelse.
På våre konferanser var det like mange deltakere
med og uten utviklingshemming.

 

Vi hadde konferanse i 2002, 2004 og 2006.

 

Etter konferansen i 2006 ble SAR startet.

Brukerrådsarbeid har stor betydning for veien mot

selvbestemmelse.

 

Vi har også snakket om å kunne ha tilgang til en tilrettelegger
som kunne være med til lege, offentlige kontorer og andre steder
vi ikke ønsker å ha med bolig-personale eller pårørende.

 

Når det gjelder bolig så snakket vi om
viktigheten av å eie sin egen bolig.

 

Vi snakket også om større mulighet
for å kunne flytte fra et sted til et annet.

 

Vedtak:     Vi venter spent på at Steinar forteller fra møtet.

 

02.juni 2015 – møte nr. 425

Ble informert om på siste SAR-møte.
Neste møte er torsdag 17. september 2015.

Siste møte er torsdag 10. desember,
samt et oppsummeringsmøte i 2016.

 

Vedtak:     Steinar ber folk om å komme med innspill.

Tas opp på sommer-avslutningen.