Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

09.oktober 2018- møte nr. 481

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

 

Nr. 05/2018 – Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

28.august 2018- møte nr. 479

Et arrangement i Kommunegården,
med fest i kantinen på kvelden.
Foredrag om arbeidet gjennom 25 år.

Vedtak: Fortsette saken på neste møte.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å feire jubileum.

Vedtak:  Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å ferie jubileum.

Vedtak:   Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

14.august 2018- møte nr. 478

Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.
Pegene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak: Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag.
Se disse på Saker vi jobber med under SAR.
Vedtak:   Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:     Se referat fra SAR-møtet 25. september.

 

09.april 2019- møte nr. 490

RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Vedtak: Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.

Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

22.mai 2018- møte nr. 476

Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

Vedtak:     Sendes ut til høring i brukerrådene.

 

05.juni 2018- møte nr. 477

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

14.august 2018- møte nr. 478

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak: Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.