Nr.14/2007 – Halvårsrapport

9.oktober  2007 – møte nr. 270

Vedtak:     Lars Ole lager et utkast til neste møte.

 

6.november  2007 – møte nr. 271

      

Lars Ole har ikke fått laget noe utkast ennå.

Nå er året snart slutt og vi lager en rapport for hele 2007.

 

Vedtak:     Rapporten skal være ferdig i løpet av januar 2008.

Lars Ole skriver ned et forslag vi kan begynne å jobbe med.

 

20.november  2007 – møte nr. 272

Vi har begynt å skrive på rapporten for 2007.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

4.desember 2007 – møte nr. 273

Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

18.desember 2007 – møte nr. 274

Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.

 

Vedtak:     Gjør rapporten ferdig på neste møte.

 

 

15.januar 2008 – møte nr. 275

Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.

 

Vedtak:     Gjør rapporten ferdig på neste møte.

 

29.januar 2008 – møte nr. 276

Forslag til rapport utdelt på møtet.

 

Vedtak:     Lese igjennom rapporten

 

12.februar 2008 – møte nr. 277

Vedtak:     Lese igjennom rapporten på neste møte.

 

 

26.februar 2008 – møte nr. 278

Rapporten er ferdig og underskrevet av de som er tilstede i

dag.

 

Vedtak:     Lars Ole sørger for at Jacob får skrevet under

og sender rapporten til våre kontakt-personer.

 

11.mars 2008 – møte nr. 279

Rapporten er sendt til våre kontakt-personer.

Alle har fått en kopi av rapporten.

 

Vedtak:     Vi ser nærmere på regnskapet for 2007 på neste møte.

Vi lager en søknad om støtte for 2008.

 

25.mars 2008 – møte nr. 280

Vi fikk kr. 150 000 i støtte for 2007

og brukte opp det vi hadde fra tidligere år.

For å kunne fortsette med den møte-virksomheten vi har i

dag

og de andre tingene vi gjør ellers i året

trenger vi kr. 170 000 for 2008.

 

Vedtak:     Vi søker om kr. 170 000 i støtte for 2008.

 

8.april 2008 – møte nr. 281

Vedtak:     Vi har sendt e-post til Sven Erik Tholander om støtte for 2008.

Nr.13/2007 – Foredrag for ungdomsskoleelever i Bærum

13/07       Forelesning for ungdomskoleelever i Bærum

 

11.september 2007 – møte nr. 268

Vi er opptatt av at ungdommer blir mer kjent med hvem vi er.

Hvilke behov vi har og hva vi er gode på.

 

Skal det være i samarbeid med arbeidssentrene ?

Skal det være en arbeidsoppgave gjennom hele året ?

Hvor mange penger er det satt av til dette ?

Hvem andre skal man samarbeide med ?

 

Vi har mange spørsmål som må avklares.

 

Vedtak:         Vi ønsker å være med på opplegget.

 

Nr. 10/2007 – Regional konferanse 2007 -Selvbestemmelse og brukermedvirkning

28.august 2007 – møte nr. 267

Det skal være ide-dugnad 19. september.

Invitasjon blir lagt ut på SOR sine hjemmesider.

 

Konferansen skal være et sted hvor brukere, ansatte,

politikere, pårørende og andre

kan bli inspirert til å jobbe med brukerråd i egne kommuner.

 

Vedtak:     Vi jobber med konferansen på møtene våre fremover.

 

11.september 2007 – møte nr. 268

SOR og Bærum kommune er ikke enige i

om hvordan ansvaret for konferansen skal fordeles.

 

Vedtak:     Konferansen er avlyst inntil videre.

Nr. 09/2007 – Samarbeid med BBL

28.august 2007 – møte nr. 267

Vi har sett på forslaget til saksliste fra BBL.

Vi synes den ser bra ut

og gleder oss til å møte de om 4 uker.

 

Vedtak:     Avklare med BBL om besøk av Sølvi Linde.

 

11.september 2007 – møte nr. 268

Sølvi Linde har lovet å sende oss

både artikkel og bilder til godkjenning,

før det trykkes i SOR-bladet.

På grunn av forskjellige arrangementer,

passer det best for oss

med Strategi-Seminar helgen 24. og 25. november 2007.

 

Vedtak:     Vi sender et svar til BBL.

 

25.september 2007 – møte nr. 269

RGB presenterte seg

og fortalte om hvilke saker de er opptatt av for tiden.

BBL presenterte seg ved en presentasjon på data.

De har også laget en oversikt som viser hva de jobber med.

 

Hva tenker RGB om BBL:

Leif Kåre: Positivt og spennende

Det er lagt mye arbeid i det som er presentert

Høres ut som det kan bli

et spennende samarbeid mellom oss.

Tove: Det var mye å tenke på. Må tenke litt mer.

Ønsker fortsatt samarbeid.

Glad for at BBL er stiftet.

John-Harald: Fin presentasjon.

Mange ting å tenke på samtidig.

Mest glad for å høre at de har stiftet

en bruker organisasjon.

Ønsker et videre samarbeid.

 

Hvorfor lager vi ikke en felles hjemmeside

 

Astrid: Vi kan ha linker til hverandre

Vedtak:     Vi fortsetter samarbeidet med BBL

Felles seminar 24 og 25 november.

 

9.oktober 2007 – møte nr. 270

Hva betyr det å bli sterke sammen?

Tove:                            Samarbeide om kurs og seminar.

”Kaste ballen til de på laget”.

Trene sammen for å bli sterke som lag.

Leif Kåre:            Fellesskap, jobbe sammen,

står i sammen på de sakene vi er enige om.

John-Harald:      Ikke være alene, samarbeide om kurs og seminar.

Samarbeide med andre grupper.

 

Hva vil vi vite mer om?

Tove:                            Hvordan BBL øver for å bli sterkere.

Leif Kåre:            Vite hvilke saker de skal jobbe med.

John-Harald:      Hvordan jobber de på møter?

Har de sakslister?

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:                            Om BBL vil være med på konferanser

og tema-dager?

Leif Kåre:            Hvilke saker de står for og hva de vil jobbe med.

John-Harald:      Hvordan kan man melde seg inn i BBL.

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:                            Hvordan gjøre avtaler?

Leif Kåre:            Avklare møter, når, hvor, hvordan?

John-Harald:      Samme som de andre.

 

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

6.november 2007 – møte nr. 271

Hva er våre Likheter og Forskjeller ?

Leif Kåre:            Det må vi finne ut av.

En likhet er det å være opptatt av rettigheter.

John-Harald:      Vet ikke så mye om BBL ennå

Jacob:                 En likhet er at begge vil samarbeide

 

Hva vil vi vite mer om?

Leif Kåre:            Hvilke saker BBL skal jobbe med.

John-Harald:      Samarbeide om Bærum-konferansen

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:                            Hva man er opptatt av

Leif Kåre:            Hva er likheter og forskjeller

John-Harald:      Samarbeide med NFU og andre

Jacob:                 Lære mer om BBL

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:                            Vil BBL være med på Tema-Kvelder og Helger.

Leif Kåre:            Hvordan vil BBL jobbe for å få flere medlemmer

Hvor mange kan det være

John-Harald:      Hva tenker BBL om saker vi er opptatt av

Jacob:                 Hvor mange medlemmer er det i BBL

 

                   Vi lager en felles strategi/plan for veien fremover

 

                   Hva treffer – Hva ligger i overskriften?

Tove:                            Hvilke dager vi kan møtes

Leif Kåre:            Planlegging

John-Harald:      Møte-liste

Jacob:                 Datoer for felles møter

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:                            Hva er likt i vedtektene

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:                            Referat fra felles møter

 

Vedtak:     Punktene vil bli tatt opp igjen på seminaret.

 

20.november 2007 – møte nr. 272

Vi møtes kl. 12.00 til 17.00 på Ramma på lørdag og søndag.

Tove tok opp at Jacob må ha glutenfri mat.

Vi må gi beskjed til BBL om dette.

Tove må gå kl. 16.00 på søndagen.

 

Vedtak:     Vi gleder oss.

 

4.desember 2007 – møte nr. 273

Jacob syntes det var veldig interessant

og han lærte mange nye ord.

John-Harald fortalte om at vi har planlagt

en Stemme-Høring i november 2008.

Deltakere på høringen vil være

utviklingshemmede fra hele Akershus

Leif Kåre er opptatt av den sterke stemmen

og det å bli hørt.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

 

18.desember 2007 – møte nr. 274

Referatet er ikke kommet.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

15.januar 2008 – møte nr. 275

Referatet er ikke kommet.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

29.januar 2008 – møte nr. 276

Vi har begynt å lese referatet fra Strategi-seminaret

og har kommet til side 11.

Leif Kåre opplever at det ikke er lett-lest,

men en spennende oppgave.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

Vi har ikke funnet møtedato til planleggingsmøtet med BBL.

Fastsetter dato på neste møte.

 

 

12.februar 2008 – møte nr. 277

Vi har lest side 2 i referatet fra strategi-seminaret.

Vedtak:     Forslag om planleggings-møtet med BBL

mandag 10. mars kl 15.30 til 18.30.

Alle prøver å være tilstede mellom 16 og 18.

Møtet kan holdes hos Ridderne as i Sandvika.

Vi bestiller mat til møtet.

 

12.februar 2008 – møte nr. 277

Det blir planleggings-møtet med BBL

mandag 10. mars kl 15.30 til 18.30.

Alle prøver å være tilstede mellom kl. 16.00 og 18.00.

Møtet kan holdes hos Ridderne as i Sandvika.

 

Punkter til møtet kan være:

  • Program
  • Arbeids-hefte og fordele oppgaver
  • Lokaler som har plass til 200 mennesker
  • Økonomi – Akershusfondet frist 30. mars
  • Påmeldings-frist 6 uker før
  • Skal det være grupper?
  • Navn-lapper
  • Servering

 

Vedtak:     Vi bestiller pizza og brus til møtet.