SAR 25. februar 2020

Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. februar 2020 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.
Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 03/19 Tilbakemelding på kvalitet
RGB har forsøkt å lage skjemaet mer lett lest.
Er skjemaet lett å forstå?

Sak 3: 02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)
Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP? Når skal vi ha tema-kveld?

Sak 4: 07/16 Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5: 01/19 Godt for meg (15 minutter)
Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av studenter
– Utsending av Fritids-kalenderen (Kai?)
– Bruk av Mentimeter (sukker)
– Neste SAR-møte er 12. mai 2020

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Hjelpe-ark til SAR-møter Vedlegg 1

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
3. Husmøte Per Skreddersvei
4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
5. Brukerråd RUVE – (Hauger Park, Vangkroken,
Vanningsveien og Tanumveien)
6. Husmøte Åsbråtan 71
7. BA–rådet
8. Fredags-styret
9. REGA-rådet
10. RGB

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

SAR 19. november 2019

                           Vedlegg til RGB referat 1/498


Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 19. november 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 12 (Kan ikke komme)
og side 13 (Hva kan man bruke et brukerråd til)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 3:  02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?

 

Sak 4:  07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5:  01/19 Godt for meg (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av brukerråd fra Fredrikstad
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 25. februar 2020

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

SAR 24. september 2019

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. september 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter. 
 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 9 (Referenten),
side 10 (Møteplager) og side 11 (Ansvar)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Referat fra Sentralt Brukerråd.
Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken? 

Sak 01/19 Mat til begjær, ikke besvær (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

 

Eventuelt (30 minutter)
– Valg og tilgjengelighet, hvem har stemt, forhåndsstemt?- Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?- Neste SAR-møte er 19. november 2019
 

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

SAR 7. mai 2019

Vedlegg til RGB referat 1/490

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. mai 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 6 (Møteregler for brukerråd), side 7 (Eksempel på saksliste) og side 8 (Ordstyrer)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (10 minutter)

Vise frem hefte med bilder.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (30 minutter)
Alle brukerrådene tar opp forslag til vedtak fra RGB,
se SAR – Saker vi jobber med på RGBs hjemmeside

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (10 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Eventuelt (15 minutter)
– Jobb-messe, stolthetsparaden og Morodals-festivalen

– Sommer-avslutning på Emma kafe 4. juni 2019.

– Neste SAR-møte er 10. september 2019

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.