SAR 19. november 2019

                           Vedlegg til RGB referat 1/498


Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 19. november 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 12 (Kan ikke komme)
og side 13 (Hva kan man bruke et brukerråd til)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 3:  02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?

 

Sak 4:  07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5:  01/19 Godt for meg (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av brukerråd fra Fredrikstad
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 25. februar 2020

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

SAR 24. september 2019

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. september 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter. 
 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 9 (Referenten),
side 10 (Møteplager) og side 11 (Ansvar)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Referat fra Sentralt Brukerråd.
Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken? 

Sak 01/19 Mat til begjær, ikke besvær (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

 

Eventuelt (30 minutter)
– Valg og tilgjengelighet, hvem har stemt, forhåndsstemt?- Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?- Neste SAR-møte er 19. november 2019
 

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

SAR 7. mai 2019

Vedlegg til RGB referat 1/490

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. mai 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 6 (Møteregler for brukerråd), side 7 (Eksempel på saksliste) og side 8 (Ordstyrer)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (10 minutter)

Vise frem hefte med bilder.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (30 minutter)
Alle brukerrådene tar opp forslag til vedtak fra RGB,
se SAR – Saker vi jobber med på RGBs hjemmeside

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (10 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Eventuelt (15 minutter)
– Jobb-messe, stolthetsparaden og Morodals-festivalen

– Sommer-avslutning på Emma kafe 4. juni 2019.

– Neste SAR-møte er 10. september 2019

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

 

SAR 12. februar 2019

Vedlegg til RGB referat 1/485
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 12. februar 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (15 minutter) Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere i løpet av 2019. Alle brukerrådene ser på sidene 3 (Hva er et brukerråd), 4 (Hvordan opprette ) og 5 (Hvordan arbeider et brukerråd og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (10 minutter) Vise frem hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Tyy9y877776 Alle brukerrådene har med svar fra sitt tjenestested

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum (10 minutter) Hvordan går det med denne saken? RGB forteller.

Eventuelt (15 minutter) – Møteplan for 2019, neste SAR-møte er 7. mai 2019. – Nye forslag til Tema-kvelder

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.