SAR 05/2018   Hvordan feire RGBs 25 års jubileum

25. september 2018
RUVE foreslår at det blir en fest i januar
med en artist og alle kan komme.

Ingebjørg foreslår å ha det i kommunegården.

Britta hadde forslag om å spørre om Rådhuset kan brukes.

Ha stand på Vivil-lekene og på aktivitets-dag på Emma Hjorth.

Ha en utvidet feiring med spesielt inviterte gjester
på SAR-sommeravslutning 2019.

Vedtak:
RGB følger opp saken og informerer SAR underveis.

SAR 04/2018 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Sakspapirer fra høsten 2018:
Her ligger lett lest utgave av saksdokumenter.
Her ligger saksdokumenter.
Her er oversikt over forslag til bruk av midler
ved salg av tomter på Emma Hjorth: Forslag til bruk av midler ved tomtesalg

 

24. september 2019
På møte i Sentralt-brukerråd 26. august ble det bestemt
at disse forslagene får penger :
Skulptur og hage kr. 100 000
Treningsrom kr. 600 000
Solknatten kr. 2 000 000
Badevakt fredag kr. 300 000
Utredes – jobbes mere med:
Musikk-aften og aktivitetshus

Saken skal opp til politisk behandling.

Utsettes og kostnad-berergnes (hvor mye koster det?):
Løype på Emma
Utescene på Emma Hjorth
Utvide garderobe Friskhuset

Hvordan resten av pengene skal brukes
skal bestemme i samarbeid med brukerrådene og SAR.
Kom gjerne med forslag fremover.

Vedtak:
Vi venter på politikernes vedtak

 

7. mai 2019
BA-rådet støtter RGBs forslag.
Det ivaretar de de ønsker å sette øverst på listen.
Forslag nr. 5 og 6

Åsbråtan har også sett på forslaget.
Alle var fornøyde med forslaget fra RGB.
Forslag nr. 2 og 6.

Emma Hjorth har også sett på forslaget
og er fornøyde med forslaget fra RGB.
Forslag nr. 3.
Saken skal opp i Sentralt-brukeråd til høsten.

Vedtak:
Vi sender saken videre til kommunen.

 

Forslag fra RGB til SAR-møtet 7. mai 2019:
RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Her er listen over forslag fra nr. 1 til 10.


Vedtak fra RGB-møte 9. april 2019 :

Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.

 

12. februar 2019
BA-rådet har valg ut utescene og Solknatten
på grunn av pris.

Brukerrådet på Emma ønsker å velge hesten og hagen.

Åsterud synes det er viktig å få mest mulig ut av pengene.

De ønsker å pusse opp på Solknatten,
fordi det er et koselig sted å være
og derfor er det viktig at det er i orden.

RGB synes forslagene om hesten (2), Solknatten (2),
og badene på gjestehuset.

Vedtak:
Ingen vedtak.

______________________________________________________________

 

Forslag fra Wøyen rådet  

 • Utbedring av området rundt planlagt utescene på Emma (beste forslaget)
 • Aktivitetsløype
 • Treningsrom

 

Forslag fra BA-rådet

 • Brukerstyrt butikk på Emma

 

Brukerrådet i Gjettum og Bærums verk boliger:

 • Matvarebutikk på EHH
 • Svømmehall på Bærums verk
 • Bowlinghall på Bærums verk
 • Friidrettshall på Bærums verk
 • Grillplasser
 • Minibuss til turer til alle boligene

 

Dagaktivitetstilbudet

 • Lavvo i tre til utegruppe
 • Søppelskur/Carport/overbygd uteplass Hegnatun/Fagnatun/Blåstua (benyttes til å trene på ADL-ferdigheter/arbeid)
 • Ny takheis på Berget
 • Opparbeide grønnsakshage i «runningen» bak Fagnatun
 • Rehabilitere skulptur og huske foran Fagnatun)
 • Utendørs huske i Myrvangvei
 • Grillhytte på Fagnatun
 • Tilrettelagt turvei til Tokerudutsikten
 • Opprustning av inngangsparti foran Fagnatun og Tokerudkollen 35-41
 • Sansehage m/ Orangeri  (er så stort at rullestoler kan komme inn)Kastet
 • Bygge på Friskhuset(Garderobe)
 • Opparbeide treningsfasiliteter til brukere på området, inne og ute

 

Fagnatun

 • Terapeutisk vannfontene (tenkt i forbindelse med en sansehage?)
 • Store husker man kan ligge i /rullestolhusker
 • Tandemsykler med tre jul
 • Midler til badevakt på Friskhuset

 

Fritid og avlastning
Solknatten – skifte vinduer og fornye annet utstyr.
Bygge ut aktivitetsløypen, så den blir mer spennnende.

 

Per Skreddersvei fra møte 19. september

 • Nytt basseng/svømmehall
 • mer tilbud på kveldstid
 • Kino – ute og inne
 • Aktivitetshus
 • Teater
 • Gård
 • Enda bedre sansehus

 

Jernbaneveien

 • Et fond hvor man kan søke om penger til å pusse opp leiligheterene, siden mange brukere ikke har bostøtte og høy husleie,
 • Gratis trenings rom
 • Utvide bassenget til en liten badepark med sklie
 • Utvide sansehuset med for eksempel sklier
 • Tilskudd til brukerbiler
 • Badeland

 

Brukerrådet Emma Hjorth

 • Flere faste aktiviteter på området Emma Hjorth
 • Årlig dansegalla
 • Minigolfbane
 • Brukerdrevet kafe i helgene
 • Støtter forslaget om oppgradering av uteområdet på Emma Hjorth.
  Ønsker oss en liten park,
  med benker å sitte på
 • Nye utemøbler på Emma Kafe

 

Brukere fra Hobo, Bjarne Skausvei 38 i Bjarne Skausvei Boliger

 • Mini golfbane.
 • Bowlingbane.
 • Atelier (male).
 • Konsertarena / festivalarena.
 • Turer i skogen.
 • Båt.
 • Fotballbane

 

RUVE-rådet

 • Aktivitetsløype
 • Treningssenter, tilrettelagt for de som også sitter i rullestol
 • Frisbigolf
 • Sykkelsti

 

Ressursgruppen i REGA mandag 10. september
Samlet for gruppen går de for prosjekter på området Emma Hjorth:

 • Pusse opp badene på Emma Gjestehus som gjør at de blir enklere å bruke for gjestene og enklere å rengjøre
 • Gjøre utescenen ved Emma kafe tilgjengelig for alle
 • Aktivitetsløype og «treningsmuligheter» på Emma Hjorth området som er laget tilgjengelig for alle

 

Brukerrådsmøte Åsbråtan 5. september

 • Ferieturer utenlands (f.eks Solgården i Spania)
 • Ferieturer utenlands .
 • Grillparty med sammen med de andre boliger (sommerfest)
 • Leie lokaler 2-3 ganger i året for musikkaften/underholdning lignende det som var på Klokkerboden før.

 

På RGB-møte 28. august 2018
ble følgende forslag foreslått:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika, bruktbutikk og møteplass for alle
– Reisebyrå

 

25. september 2018
Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det skal lages en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Listen deles inn i tre deler i forhold til hva ting koster.
En liste med forslag som koster kr. 0.- til kr. 99.000.
En liste med forslag som koster kr. 100 000 til kr. 999 000
En liste med forslag som koster 1 million til 10 millioner.

Vedtak:
Listene legges frem på neste møte.
Vi stemmer over forsalgene på møte i februar.

 

20. november 2018
Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det er laget en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Vi lager en tre-delt liste,
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster.
Husmøtene må stemme over forslagene i januar,
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR.

Vedtak:
Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå.
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019.

 

SAR 03/2018 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Her ligger det lett leste heftet om Brukermedvirkning (versjon 1.4) i Bærum kommune.

25. september 2018
Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»
ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

20. november 2018
Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»
ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak:
Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.

 

12. februar 2019
Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»
ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut på møtet 20. november i en mappe
sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak:
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
RGB ordner med bilder til neste SAR-møte.

 

SAR 03/2017   Tema-kveld “Sjef i eget hus”

12. september 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

Sjef i eget hus
to historier fra boken
Historien om Truls – Cecilie forteller
Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte

 

7. november 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

Vi satser på februar eller mars 2018.

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være?
Bærum idrettspark?
Andre forslag?

Spørsmålet om fellesareal
kan vi ta med på programmet.

Hvor stort bør et fellesareal være?

Bør det være fellesareal?

Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best,
mandag
eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag
og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte.

 

13. februar 2018
Tidligere forslag til temaer:

– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU).

16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.

kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt

Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet

Hvordan foregår handling av mat i butikken?

Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.

Studentene skal nå vise oss noe.

Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.

Vi stemte, det ble 80% for tomatsuppe.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.

 

8. mai 2018
Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak:
Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.