SAR 02/2016   SAR fyller 10 år

SAR 02/2016       SAR fyller 10 år

  1. februar 2016

Første møtet i SAR var 28. mars 2006.

            Forslag til feiring?

  • Brus og sjokolade?
  • God mat og kaker?
  • Gå ut å spise på restaurant?
  • Ekstra hyggelig sommeravslutning?
  • Skal noen holde tale? Med historien til SAR og SAR-møtene.
  • Musikk?

 

  1. mai 2016

Forslag om en temakveld
hvor man forteller fra historien til SAR.

RGB foreslår å ha det i kantinen i kommunegården.

Spise pølser og kake.
Forslag fra BA-rådet
Grillfest med hamburger og pølser.

Alle brukerrådene er tilstede.

Invitere gjester som rådmannen, ordføreren og politikere.

Båttur eller kanskje festsalen i rådhuset.

 

15 smilefjes og 1 grønn for å invitere gjester som ordfører,
rådmann og politikere.

De kan bli mer kjent med oss.
Har vist interesse for hva vi gjør.

 

Ønske om hamburger også.

Pynte seg litt.

Forslag om å invitere studentene hvis det plass.

 

Vedtak:     RGB jobber videre saken.

 

  1. september 2016

Skal være i kantinen i kommunegården

Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Pølser med tilbehør og brus.
Marsipankake med tekst og sjokoladekake.

Kaffe og te.
Vedtak:     RGB sender ut invitasjon
til alle som har vært på SAR-møtene
siden vi startet våren 2006.

Listen med navn sendes til tjenestelederne.

 

  1. desember 2016

Dagen ble feiret fredag 11. november
i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

 

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

 

Vi så på video fra når SAR ble startet
og bilder fra de 10 siste årene.

Vedtak:     Ingen vedtak

SAR 03/2015 Brukerrådsarbeid

SAR-17.11.15

Sak 3:   Bruker-råd på Aurora og Arba RGB har fått i oppgave å følge opp dette.Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.
Vi besøke Arba på fredag 6. november.Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.
Ingen fra Arba kom på dagens møte.

Vedtak: Tove invitere Liv S som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen til å komme på besøk neste møte mellom kl. 9 -11.

 

SAR-16.02.16
Sak 3:   Bruker-råd på Aurora og Arba Det har ikke skjedd mye med Arba. Marianne har kommet hit fra Aurora, og skal fortelle kollegaene sine på Aurora om det vi jobber med i SAR.
Marianne lurer på hvordan de kan ha brukerråd på sin arbeidsplass. Kanskje hun kan bli invitert til å se på hvordan de jobber i BA-rådet?