SAR 01/2012  FUS-konferanse – Brukerråd i boliger

25. september 2012
Flyttet til oktober 2013 fordi vi trenger mer tid til å planlegge.

FUS står for fakta
utviklingshemming
og samfunn.

”Annerledes og stolt” – John-Harald.

Det handler om at man kan være stolt
selv om man er funksjonshemmet.

Tørre å være seg sjøl.

Les ”Retten til å være med” som dere fikk utlevert.

20. november 2012
Konferansen skal være 26. oktober 2013.

FUS står for Fakta,
Utviklingshemming
og Samfunn.

Konferansen skal være på Hasselbakken
som ligger nesten midt i Asker sentrum.

På konferansen er det bare utviklingshemmede deltakere.

Vi skal snakke om hva som er bra med brukerråd.

Hvilke saker vi kan ta opp i brukerråd.

 

6. februar 2013
Konferansen skal være lørdag 26. oktober 2013 i Asker sentrum.

FUS står for  = Fakta  Utviklingshemmede Samfunn

Fakta betyr kunnskap eller sannhet.

FUS betyr kunnskap om
hvordan utviklingshemmede har det i samfunnet.

Det kan handle om hvor mange som har jobb,
hvor mange som ønsker vanlig jobb,
hvor mange som bor hjemme hos foreldrene,
hvor mange som har et bo-tilbud osv.

Vedtak:
Oppgave til neste gang
Alle brukerrådene kommer med et forslag til en fakta-sak
som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

Vi tar opp fakta-sakene på neste møte.

 

30. april 2013
Konferansen skal være i Asker lørdag 26. oktober.

På siste møte snakket vi om at alle bruker-rådene
skal komme med et forslag til en fakta-sak
som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

Gjettumveien / Levrestien
mener det er mange utfordringer
for en som sitter i rulle-stol.

På vinteren kan det ofte være vanskelig
å nå frem til knappen
for å trykke på grønn mann,
fordi det er for dårlig måket.

Det er også noen bommer som er så trange
at de med elektrisk rulle-stol ikke kommer i mellom.

Det burde være snakkende buss-tavler
for blinde og de som ikke kan lese.

De andre bruker-rådene
har ikke fått tatt opp denne saken.

 Vedtak:
Alle bruker-rådene
skal ta opp forslag til fakta-saker
som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

Er det noe som kan gjøres annerledes og bedre
der du jobber eller bor.

 

24. september 2013
Det ble delt ut brosjyre om konferansen.

Vi snakket om konferansens program,
hvor den skal være og hvem som skal dra.

Vedtak:
Alle brukerrådene i boligene finner 2 brukere
og 1 tilrettelegger som kan dra.

 

10. november 2013
John-Harald fortalte mer om konferansen.

Lise og Roar kan tenke seg å være med.

Vedtak:
Ingen vedtak

SAR 01/2011  SOR-konferanse om HVPU-reformen

1. mars 2011
Hva skal vi fortelle til deltakerne om SAR
og hva brukerrådene i Bærum jobber med?

Over 500 er påmeldt til SOR-konferansen ”En ny hverdag”.

Hvorfor er SAR viktig og hvorfor er bruker-råd viktig?

Viktig å fortelle at vi kan ting selv.

Deltakerne skal få vite at samarbeid mellom bruker-råd er viktig.

Ring Cecilie på mobil 400 02 020
hvis det er noe du ønsker at hun skal ta opp på konferansen.

SAR 01/2010   Forslag til temakveld

9. mars 2010
Vi fikk besøk av Lene Haugen

Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester.

Lene jobber mest med lover om rettigheter
og om hjelp som kan gis med makt og tvang.

Viktig at makt og tvang er siste utvei,
alt annet må først være prøvd.

Rettighetene her står i
sosialtjenesteloven og i pasientrettighetsloven.

Vi kan lage en liste med forslag til temaer
og sende ut til alle tjenestesteder.

De temaene som får flest stemmer
kan vi jobbe videre med.

7. desember 2010
Hvordan går det med denne saken?

Mulig det blir en tema-dag om psykisk helse.

Martin har meldt seg frivillig til å delta som arrangør.

Frøydis Lindseth jobber med saken.


1. mars 2011
Informasjon om Tema-dag 24. mars
med tema Sorg og angst og depresjon.

Besøk av Frøydis Lindseth fra fagenheten i Bærum kommune.

Hun informerte om tema-dagen
den 24. mars 2011, kl 12 – 15 i Kommunegården.

Martin og Frøydis har planlagt dette kurset sammen
etter at det ble bestemt på SAR – møte før sommeren.

Martin delte ut brosjyrer.

Påmelding til Frøydis på mobil 412 44 645 (ringe eller SMS)
eller e-post fli@baerum.kommune.no Førstemann til mølla…

SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

20. oktober 2009
John Harald
og Leif Kåre
fortalte om konferansen.

Steinar tar opp det med filming
og reportasjer fra konferansen
med Tellus
og med Lars Ole.

Alle hadde fått invitasjonen tidligere.

Merete spurte om det var mulig å melde seg på bare søndagen.

Hun ble rådet til å ringe Astrid og spørre.

Brosjyrer ble delt ut med oppfordring
om å reklamere for konferansen.