SAR 01/2006 Lokal konferanse 2006

8. mars 2006
Søknad er sendt til Akershusfondet.

Det er Fylkeslaget som står som søker.

Se ellers sak 02/2006.

Vedtak: 
Intet spesielt.

30. mai 2006
Vi har fått avslag fra Akershus-fondet.
Lars Ole har snakket med formannen
og med NFU Akershus.

Rune har laget en video.
Den heter ”Arbeids-glede”
Martin er hoved-personen.

Vi skrev ned våre ideer på temaer til programmet

Vedtak: 
Lars Ole jobber med å anke avgjørelsen.
Dette gjøres i samarbeid med NFU.

Ellen søker om midler fra kulturmidler
til frivillige organisasjoner i kommunen.

REGA-rådet søker på vegne av SAR
om kr 50 000.- til fritidsdelen.

Ellen søker DnB NOR til høsten.

BKA-rådet jobber med programmet
For tema arbeid på sine møter.

REGA- rådet jobber videre med
programmet for fritid på sine møter

Lars-Ove innkaller til et møte for tema hjem

31. august 2006
Hvordan jobbe med brukerråd på konferansen?

Temaet arbeid forteller om BKA-rådet.

På tema hjem er det ønske å snakke om temaet mobbing.

På temaet fritid kan REGA-rådet og fredags-styret
fortelle om sitt arbeid.

Studenter (Høgskolen i Akershus, journalist/video/TV
og spes.ped.)

Skal vi spørre studenter om de kan tenke seg
å være med som hjelpere og tilretteleggere på konferansen.

Alle er enige i dette.

Mobiltelefon
Betjenings-tid eller bare telefonsvarer.
Starte med bare telefon-svarer.

Eldre mennesker med utviklingshemming
Egen gruppe med eldre/pensjonister
som tar opp de samme spørsmålene som alle andre.

Eller med egne foredrag og egne grupper.

Arbeidsheftet versjon 2.0 sendes til alle
som er på dagens møte,
samt til de som ikke kunne komme i dag.

Alle grupper gjennomgår heftet
og ser spesielt på den lett leste teksten.